İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. arteria plantaris profunda
Bk. arteria tympanica posterör.
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
tıbbi çeviri
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteria spinalis posterior
Bk. arteria nasalis posterior septi
Bk. arteria meningea posterior
Bk. arteriae nasalesposteriores laterales
Bk. arteria interossea posterior
Bk. arteriae intercostales posteriores III
Bk. arteria cerebelli inferior posterior
Bk. arteria ethmoidalis posterior.
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteriae conjunctivales posteriores
Bk. arteria communicans posterior cerebri.
Bk. arteria circumflexa posterior humeri
Bk. arteria choroideaposterior
Bk. arteria cerebri posterior
Bk. arteria auricularis posterior
Bk. arteria poplitea
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria gastro-omentalis sinistra’ya eşlik eden ve midenin ön ve arka yüzleri ile omentum majus’un venöz kanını boşaltmak üzere vena splenica’ya açılan ven; sol gastro-omental ven
Arteria gastro-omentalis dextra’ya eşlik eden ve midenin ön ve arka yüzleri ile omentum majus’un venöz kanını boşaltmak üzere vena mesenterica superior’a açılan ven; sağ gastro-omental ven
Arteria gastrica sinistra’ya eşlik eden ve mide küçük kurvaturu sol bölümü ile özofagus’un alt bölümü venöz kanını boşaltmak üzere vena portae hepatis’e açılan ven; mide sol veni; sol gastrik ven
tıbbi çeviri
Arteria gastrica dextra’ya eşlik eden ve mide küçük kurvaturu sağ bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena portae hepatis’e açılan ven; mide sağ veni; sağ gastrik ven
Gözün içyan köşesi (iç kantüs)’nde vena angularis’in devamı olarak başlayıp, yüzde arteria facialis’in arkasında ona eşlik ederek aşağı inen ve mandibula cisminin alt kenarı altında vena retromandibularis
Arteria epigastrica superficialis’e eşlik eden ve karın ön duvarı alt bölümünün venöz kanını vena saphena magna’ya ileten ven; yüzeysel epigastrik ven
Arteria epigastrica inferior’a eşlik eden ve ligamentum inguinale’nin hemen üzerinde vena iliaca externa’ya açılan ven; alt epigastrik ven.
Arteria colica sinistra’ya eşlik eden ve inen kolon (colon descendens) ile kolon sol dirseği (flexura coli sinistra)’nin venöz kanını vena mesenterica inferior’a ileten ven; kolon sol veni; sol kolik ven
Arteria colica media’ya eşlik eden ve enine kolon (colon transversum)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon orta veni; orta kolik ven
Arteria colica dextra’ya eşlik eden ve yükselen kolon (colon ascendens)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon sağ veni; sağ kolik ven
Arteria circumflexa iliaca superfıcialis’e eşlik eden ve vena saphena magna’ya açılan ven; kalça yüzeysel kıvrık veni; süperfisyel simkumfleks iliyak ven.
Arteria circumflexa iliaca profunda’ya eşlik eden ve -ligamentum inguinale’nin ortalama 2 cm üzerinde-vena iliaca externa’ya açılan ven; kalça derin kıvrık veni; derin sirkumfleks iliyak ven
Suboksipital üçgendeki venöz pleksus’tan başlayıp arteria cervicalis profunda’ya eşlik eden ve vena vertebralis’in alt bölümüne açılan ven; boyun derin veni; derin servikal ven
Her zaman bulunmayan, kalp sağ karıncığının sağ kenarından başlayıp sulcus coronarius cordis’in sağ bölümünde arteria coronaria dextra’ya eşlik ederek seyrettikten sonra sinüs coronarius’a açılan ven; kalp k
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
Musculus teres majör’un alt kenarında vena basilica ile venae brachiales’in birleşmesinden oluşan ve koltukaltında arteria axillaris’e eşlik ederek seyrettikten sonra birinci kaburganın dış kenarında vena su
Apandis (appendix vermiformis) mezenteri içinde arteria appendicularis’e eşlik eden, daha sonra vena ileocolica’yı oluşturmak üzere ileum’un son bölümü ve çekum’dan gelen ven dalları ile birleşen ven;
Bk. arteriae gastricae breves
Bk. arteria vaginalis
Gebe uterus’un her iki yanında arteria uterina üzerinde stetoskop’la duyulan, genişlemiş uterus arterlerine geçen kanın oluşturduğu -anne nabzı ile senkron- yumuşak nitelikte üfürüm; uterin üfürüm (Genellikle gebe
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü