İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. arteria plantaris profunda
Bk. arteria tympanica posterör.
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
tıbbi çeviri
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteria spinalis posterior
Bk. arteria nasalis posterior septi
Bk. arteria meningea posterior
Bk. arteriae nasalesposteriores laterales
Bk. arteria interossea posterior
Bk. arteriae intercostales posteriores III
Bk. arteria cerebelli inferior posterior
Bk. arteria ethmoidalis posterior.
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteriae conjunctivales posteriores
Bk. arteria communicans posterior cerebri.
Bk. arteria circumflexa posterior humeri
Bk. arteria choroideaposterior
Bk. arteria cerebri posterior
Bk. arteria auricularis posterior
Bk. arteria poplitea
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 581 - 600 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria ileocolica’dan ayrılıp, appendix vermiformis’de dağılan arter dalı; apandis arteri; apendiküler arter
Arteria facialis’in uç dalı olarak burun kanadı, m. orbicularis oculi ve saccus lacrimalis’de dağılan arter; anguler arter,
Arteria maxillaris’den fossa pterygopalatina’da ayrılıp, dalcıkları aracılığıyla üst çene küçük ve büyük azı dişleri, dişetleri ve sinus maxillaris mukozasında dağılan arter; arka üst alveoler arter,
tıbbi çeviri
Arteria maxillaris’den fossa infratemporalis’de ayrlıp, alt çene diş ve dişetleri, ağız mukozasının bir bölümü, alt dudak, çene ve m. mylohyoideus’da dağılan arter; alt alveoler arter
Ayak tabanında aponeurosis plantaris ile musculus flexor digitorum brevis arasında, arteria plantaris medialis’in genişlemiş superfısyel dalının arteria plantaris lateralis ile birleşmesinden oluşan damar kemeri; ayak t
Ayak tabanında, arteria plantaris lateralis’in, arteria dorsalis pedis’in derin plantar dalı (a. plantaris profiında) ile birleşmesinden oluşan derin arter kemeri; ayak tabanı derin damar kemeri
Alt gözkapağı içyan arteri’nin, alt gözkapağı dışyan arteri ve arteria transversa faciei ile anastomozu sonucu oluşan arter kemeri; altpalpebral kemer
Arteria ulnaris’in devamı olarak el ayasında oluşan arter kemeri; el ayası yüzeysel kemeri (Kemer,dışyan tarafta arteria radialis’in dallarından herhangi biri ile tamamlanır)
Arteria radialis’in devamı olarak el ayasında oluşan arter kemeri; el ayası derin kemeri (Kemer’in içyan tarafı, arteria ulnaris’in derin dalı ile tamamlanır)
Bk. arteria arcuatapedis
Bk. arteriae arcuatae renis
Bk. arteria appendicularis
1-Aort ve arteriapulmonalisie ilgili;aortopulmoner. 2- Aort ve arteria pulmonalis arasında,
Aort’un diyafragma’nın altında, karın içinde seyreden parçası; 12. torasik vertebra’nın alt kenarı hizasından başlayıp 4. lumbar vertebra’nın altkenarında sağ ve sol arteria iliaca communis’lere
Bk. arteria tympanica anterior
Bk. arteria recurrens tibialis anterior
Bk. arteria tibialis anterior
Bk. arteriae alveolares superiores anteriores
Bk. arteria spinalis anterior
Bk. arteria meningea anterior
1 2 3 .. 26 27 28 29
30
31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü