İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. arteria plantaris profunda
Bk. arteria tympanica posterör.
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
tıbbi çeviri
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteria spinalis posterior
Bk. arteria nasalis posterior septi
Bk. arteria meningea posterior
Bk. arteriae nasalesposteriores laterales
Bk. arteria interossea posterior
Bk. arteriae intercostales posteriores III
Bk. arteria cerebelli inferior posterior
Bk. arteria ethmoidalis posterior.
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteriae conjunctivales posteriores
Bk. arteria communicans posterior cerebri.
Bk. arteria circumflexa posterior humeri
Bk. arteria choroideaposterior
Bk. arteria cerebri posterior
Bk. arteria auricularis posterior
Bk. arteria poplitea
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria thoracoacromialis’e eşlik eden ve acromion, processus coracoideus scapulae ve sternoklavikuler eklemin venöz kanını vena subclavia’ya ileten ven; torakoakromiyal ven
Göğüs dışyan duvarında arteria thoracica lateralis’e eşlik eden ve göğüs dışyan duvarının venöz kanı ile -kendisine açılan- kostoaksiller venlerin kanını vena axillaris’e ileten ven; göğüs dışyan veni; lateral tor
Arteria suprascapularis’e eşlik eden ve omuz eklemi, kürek kemiği, köprücük kemiği, komşu kaslar ve komşu derinin venöz kanını vena jugularis externa’ya ileten ven; küreküstü veni; supraskapuler ven
tıbbi çeviri
Arteria submentalis’e eşlik eden ve vena facialis’e açılan ven; çene ucu altı veni; submental ven
Ağız tabanında arteria sublingualis’e eşlik eden ve glandula sublingualis, musculus mylohyoideus, musculus genioglossus, ağız tabanı ve dişetlerinin venöz kanını vena lingualis’e ileten ven; dilaltı veni; sublingu
Karın ön duvarında 12. kaburganın alt sınırı boyunca arteria subcostalis’e eşlik ettikten sonra sağda vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluşturmak üzere aynı taraf vena lumbalis ascendens ile birleşen v
Arteria stylomastoidea’ya eşlik eden ve antrum mastoideum ile mastoid hava hücrelerinin venöz kanını vena retromandibularis ya da vena auricularis posterior’a ileten ven; stilomastoid ven
Arteria sternocleido-mastoidea’ya eşlik eden ve musculus sternocleideus’un venöz kanını vena jugularis interna’ya ileten ven; ster-nokleidomastoid ven
Arteria dorsalis scapulae’ya eşlik eden ve vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya açılan ven; skapula sırtı veni; dorsal skapuler ven
Arteria sacralis mediana’ya eşlik eden ve plexus venosus sacralis’in bir kısım kanını sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Arteria pudenda interna’ya eşlik eden ve kendisine dökülen bazı venleri aldıktan sonra vena iliaca interna’ya açılan ven; iç pudendal ven
Arteria profunda linguae’ya eşlik eden, dil ucu ve dilin derin bölümünün venöz kanını vena lingualis’e ileten ven; dil derin veni; derin lingual ven
Arteria profunda femoris’e eşlik eden ve vena femoralis’e açılan ven; uyluk derin veni; derin femoral ven
Saçlı derinin arka bölümündeki venöz pleksus’tan başlayıp arteria occipitalis’e eşlik ederek seyreden ve oksipital bölgenini venöz kanını plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
Arteria mesenterica superior’a eşlik eden ve pankreas boynunun arkasında -vena portae hepatis’i oluşturmak üzere- vena splenica ile birleşen ven; mezenter üst veni; superior mezenterik ven
Arteria mesenterica inferior’a eşlik eden ve pankreas cisminin arkasında vena splenica’ya açılan ven; mezenter alt veni; inferior mezenterik ven
Arteria laryngea superior’a eşlik eden ve larenks’in üst bölümünün venöz kanını vena thyroidea superior’a ileten ven; gırtlak üst veni; superior laringeal ven
Arteria lacrimalis’e eşlik eden ve gözyaşı bezinin venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten küçük ven; gözyaşı veni; lakrimal ven.
Arteria iliolumbalis’e eşlik eden ve vena iliaca communis’e ya da vena iliaca interna’ya açılan ven; iliyolumbar ven.
Vena appendicularis ile ileum’un son bölümü ve çekum’dan gelen venöz dalların birleşmesiyle oluşup, arteria ileocolica’ya eşlik eden ve vena mesenterica superior’a açılan ven; ileokolik ven
1 2
3
4 5 6 7 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü