İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. arteria plantaris profunda
Bk. arteria tympanica posterör.
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
tıbbi çeviri
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteria spinalis posterior
Bk. arteria nasalis posterior septi
Bk. arteria meningea posterior
Bk. arteriae nasalesposteriores laterales
Bk. arteria interossea posterior
Bk. arteriae intercostales posteriores III
Bk. arteria cerebelli inferior posterior
Bk. arteria ethmoidalis posterior.
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteriae conjunctivales posteriores
Bk. arteria communicans posterior cerebri.
Bk. arteria circumflexa posterior humeri
Bk. arteria choroideaposterior
Bk. arteria cerebri posterior
Bk. arteria auricularis posterior
Bk. arteria poplitea
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 561 - 580 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria carotis interna’nın iki uç dalından biri olarak talamus, nucleus caudatus, capsula intema, beyin yan karıncığının koroid pleksusu, corpus striatum, corpus callosum ile frontal ve paryetal lobların içyan bölümler
Arteria basilaris’den ayrılıp beyinciğin üst yüzü, epifız bezi, vermiş cerebelli, pons ve üçüncü beyin karıncığının koroid pleksusu’nda dağılan arter; beyincik üst arteri; superior serebellar arter
Arteria vertebralis’den ayrılıp beyinciğin alt yüzü, medulla oblongata ve dördüncü beyin karıncığının koroid pleksusu’nda dağılan arter; beyincik alt arka arteri; posterior inferior serebellar arter
tıbbi çeviri
Arteria basilaris’den ayrılıp beyinciğin alt yüzünün ön bölümünde dağılan arter; beyincik alt ön arteri; anterior inferior serebellar arter
Arteria ophthalmica’dan ayrılıp, retina’da dağılan arter; retina merkez arteri
Arteria splenica’dan ayrılıp pankreas kuyruğunda dağılan arter; pankreas kuyruğunun arteri, kaudal pankreatik arter
Arteria carotis communis’in çatallanma noktasından başlayıp, temporal kemik içindeki canalis caroticus aracılığıyla kafa boşluğuna geçen ve sulcus lateralis cerebri’nin içyan ucunda arteria cerebri anterior ve art
arteria carotis communis’in çatallanma noktasından başlayıp yukarı doğru çıkarak parotid bezine giren ve -mandibula boynunun arkasında-bu bez dokusu içinde arteria temporalis superfîcialis ve arteria maxillaris olmak üz
Sağ tarafta truncus brachiocephalicus’un çatallanma noktasından, sol tarafta ise aort kavsinden çıkıp, stemoklaviküler eklem arkasında seyrederek tiroid kıkırdağın üst kenarı hizasında arteria carotis externa ve arteria
Fossa pterygopalatina’da arteria maxillaris’den veya -daha sık olmak üzere- arteria palatina major’dan ayrılıp, farenks’in üst bölümü mukozası, tuba auditiva (Eustachi borusu), timpan boşluğu ve sinüs
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp vaginal vestibül bulbusu (bulbus vestibuli) ‘nda dağılan arter; vaginal vestibül bulbusu arteri
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dağılan arter; penis bulbusu arteri,
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dağılan arter; penis bulbusu arteri,
Arteria maxillaris’den ayrılıp musculus buccinator ile yanak mukoza ve derisinde dağılan arter; yanak arteri; bukal arter
Musculus teres majör tendonu’nun alt kenarında arteria axillaris’in devamı olarak başlayıp dirsek çukurunda arteria radialis ve arteria ulnaris olmak üzere iki uç dala ayrılarak sonlanan, dalları aracılığıyla omuz
Sağ ve sol arteria vertebralis’lerin birleşmesinden oluşup, pons’un ön kenarında sağ ve sol arteria cerebri posterior’ları oluşturmak üzere iki uç dala ayrılarak sonlanan, dalları aracılığıyla pons, iç kulak
Birinci kaburganın dış kenarında arteria subclavia’mn devamı olarak başlayıp dalları aracılığıyla pektoral kaslar, omuz ve kol kasları, akromion, omuz eklemi, stemoklavikuler eklem ve göğüs duvarında dağılan, musculus t
Arteria maxillaris’ den ayrılıp, dış kulak yolu derisi, kulak zarının dış yüzü ve temporomandibular eklemde dağılan arter; kulak sayvanı derin arteri, derin oriküler arter
Arteria carotis externa’dan ayrılıp orta kulak, mastoid hava hücreleri, kulak sayvanı, parotid bezi, m. digastricus, m. stapedius, m. stylohyoideus ve m. stemocleidomastoideus’da dağılan arter; kulak sayvanı arka
Arteria dorsalis pedis’den ayrılıp, ayak sırtında dağılan arter; ayağın yaysı arteri
1 2 3 .. 25 26 27 28
29
30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü