İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. arteria plantaris profunda
Bk. arteria tympanica posterör.
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
tıbbi çeviri
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteria spinalis posterior
Bk. arteria nasalis posterior septi
Bk. arteria meningea posterior
Bk. arteriae nasalesposteriores laterales
Bk. arteria interossea posterior
Bk. arteriae intercostales posteriores III
Bk. arteria cerebelli inferior posterior
Bk. arteria ethmoidalis posterior.
Bk. arteria alveolaris superior posterior
Bk. arteriae conjunctivales posteriores
Bk. arteria communicans posterior cerebri.
Bk. arteria circumflexa posterior humeri
Bk. arteria choroideaposterior
Bk. arteria cerebri posterior
Bk. arteria auricularis posterior
Bk. arteria poplitea
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria profunda femoris’in delici dallarına eşlik eden ve uyluk arka kaslarının venöz kanını vena profunda femoris’e ileten venler; delici venler
Arteria obturatoria’ya eşlik eden ve kalça eklemi ile bu bölgedeki obturator ve adduktor kasların venöz kanını boşaltmak üzere -canalis obturatorius aracılığıyla pelvis’e girdikten sonra- vena iliaca interna’
Arteria musculophrenica’ya eşlik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar arası aralıkların venöz kanını venae thoracicae internae’ya ileten venler; müskülofrenik venler
tıbbi çeviri
Ayak parmaklan taban venleri (venae digitales plantares)’nin birleşmesiyle oluşup ayak tarağı taban arterleri (arteriae metatarsales plantares)’ne eşlik eden ve arcus venosus plantaris’e açılan venler; ayak
Ayak parmaklarının sırt venleri (venae digitales dorsales pedis)’nin birleşmesiyle oluşup ayak tarağı sırt arterleri (arteriae metatarsales dorsales)’ne eşlik eden ve arcus venosus dorsalis pedis’e açılan ve
Metakarpal bölgenin aya tarafında el tarağı aya arterleri (arteriae metacarpales palmares)’ne eşlik eden ve arcus venosus palmaris profundus’a açılan venler; el tarağı aya venleri; palmar metakarpal venler.
Arteria meningeamedia’nın dallarına eşlik eden ve dura mater, kranyum’un iç yüzü ve ganglion trigeminale’nin venöz kanını boşaltmak üzere -kranyum’dan çıktıktan sonra- plexus pterygoi-deus’a açıl
Arteria glutea superior’a eşlik eden, foramen ischiadicum majus’u geçtikten sonra vena iliaca interna’ya açılan venler; üst gluteal venler.
Arteria glutea inferior’a eşlik eden ve foramen ischiadicum majus’u geçtikten sonra hepsi birleşerek tek ven halinde vena iliaca interna’ya açılan venler; alt gluteal venler.
Arteria poplitea’nın dallarına eşlik eden ve venapoplitea’ya açılan venler; diz venleri; genikuler venler
Arteria fıbularis’e eşlik eden ve venae tibiales posteriores’e açılan venler; peroneal venler; fıbular venler.
Arteria ethmoidalis anterior ve arteria ethmoidalis posterior’a eşlik eden ve etmoidal sinüslerin venöz kanını boşaltmak üzere vena ophthalmica superior’a açılan venler; etmoidal venler.
Arteria epigastrica superior’a eşlik eden ve venae thoracicae internae’ya açılan iki ven; üst epigastrik venler
Arteria circumflexa femoris medialis’e eşlik eden ve uyluğun üst bölümünün arka kasları ile kalça ekleminin venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk içyan kıvrık venleri; içya
Arteria circumflexa femoris lateralis’e eşlik eden ve uyluk arka kasları ile kalça eklemi dışyan yarısının venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk dışyan kıvrık venleri; dışy
Radiyal ve ulnar venlerin dirsek eklemi önünde birleşmesi ile oluşup kolda arteria brachialis’e eşlik eden ve musculus teres major’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- vena basilica ile birle
Arteria cerebri anterior’a eşlik eden ve vena basalis’e açılan küçük venler; beyin ön venleri; ön serebral venler
Arteria cervicalis ascendens’e eşlik eden ve üst boyun omurlarının enine çıkıntıları yakınmdaki venöz pleksus’un kanını, vena vertebralis’in son bölümüne ileten küçük ven; omurga ön veni; anterior vertebral
Plexus venosus suboccipitalis’ten başlayıp iç ve dış vertebral venöz pleksuslardan da -kendisine açılan dallar aracılığıyla- kan aldıktan sonra, ilk altı boyun omurunun foramen transversariumTanndan arteria vertebralis&
Arteria transversa facialis’e eşlik eden ve elmacık kemiği (os zygomaticum) yakınındaki kaslar ve komşu dokuların venöz kanını vena retromandibularis ya da venae temporales superfıciales’e ileten ven; yüz enine ve
1
2
3 4 5 6 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü