İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 407 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Vücudun çeşitli bölgelerinde çok sayıdasarkom oluşması ile belirgin durum; sarkomatoz.
Sarkom’a benzeyen; sarkom görünümünde; sarkomatoid.
Bağ dokusundan gelişen kötü huylu tümör; sarkom
tıbbi çeviri
Yumuşak dokunun erimesi; sarkoliz.
(G.): Kas hücresinin zarı; kas liflerini saran,bağ dokusundan yapılı ince zar; sarkolemma.
Miyokard’da granülomatöz lezyonlarla belirgin, bazı vakalarda kalp yetmezliğine uzanan sarkoidoz şekli; kalp sarkoidozu.
Çoğu kez gençlerde görülen, akciğerler, lenf düğümleri, deri, parmak kemikleri, dalak ve karaciğerde granülomlar oluşmasıyla belirgin, sebebi bilinmeyen sistemik hastalık; Boeck hastalığı; Besnier-Boeck-Schaumann hastalığı; s
1 Et oluşturan; kas dokusu meydana getiren; sarkojenik.
Tek hücreli hayvansal veya bitkisel mikroorganizmanın protoplazması; sarkod.
Sarcocystis cinsi protozoonların oluşturduğu, kaslarda -içi parazitle dolu- küçük kistlerle belirgin hastalık; sarkosistoz.
Ara konakçılığmı domuzların, son konakçılığmı insanın yaptığı bir Sarcocystis türü.
Evcil köpeklerin dışkısıyla insana geçerek kalp kası ve iskelet kaslarında yerleşen bir Sarcocystis türü.
Ara konakçılığmı sığırların, son konakçılığmı insanın yaptığı bir Sarcocystis türü
Bk. Sarcocystis hominis
Coccidia alt sınıfına ait bir sporlu protozoon cinsi
1- Sarcocystis cinsi herhangi bir protozoon; sarkosist. 2- Sarcocystis cinsi protozoonların, kaslarda oluşturduğu -içleri parazit dolu- küçük kistik oluşumlardan her biri; sarkokist.
1- Testisten gelişen kötü huylu tümör; testissarkomu; sarkosel. 2- Testis’te, enfeksiyon vb. nedenle oluşan et kıvamındaki şişlik,
Sarkom ve karsinom karışımı kötühuylu tümör; sarkokarsinom.
Gelişerek kas hücresini oluşturacak olanhücre; öncü kas hücresi; miyoblast; sarkoblast.
Sarkom ve adenom karışımı kötü huylutümör; sarkoadenom.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 19 20 21
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 241 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Şakak kemiği (temporal kemik)’nde, elmacık kemeri (arcus zygomaticus)’nin bir bölümünü oluşturan çıkıntı; şakak kemiğinin elmacık çıkıntısı; temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı,
Zenker kristalleri. Bk. CharcotLeyden crystals.
Enerji tüketimi; enerji harcama; genellikle vücudun mekanik enerji kullanarak yaptığı faaliyet
tıbbi çeviri
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Beyaz enfarkt. Bk. anemic infarct.
Deri üzerinde oluşan, genellikle çevresi kırmızı, ortası soluk küçük kabartı; birçok allerjik reaksiyonlarda görülen bu nitelikle belirgin kabarcıklardan her biri.
Enfekte tatarcığın ısmşı ile insana geçen Leishmania donovani’nin sebep olduğu, yüksek ateş, dalak ve karaciğerde büyüme, lenfa-denopati, anemi, lökopeni ve trombositopeni ile belirgin, tedavi edilmediği takdirde ölüme
1 – İçinde seröz sıvı bulunan küçük deri kabarcığı; sulu kabarcık; vezikül. 2- İçinde sıvı bulunan küçük kese; sulu kesecik
1- Deri üzerinde veziküller oluşması; vezi-kasyon. 2- İçi seröz sıvı dolu küçük kabarcık; vezikül.
(L.): 1- Kese; torba; vezika. 2- Seröz sıvıyla dolu küçük kabarcık; vezikül
Omur deliğini arkadan sınırlayan, iki omur kemeri laminası (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın oluşturduğu kemik kısım; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Venöz kılcal damarlardan kanı toplayan küçük ven; toplardamarcık; vencik; venül
Ayak parmaklan taban venleri (venae digitales plantares)’nin birleşmesiyle oluşup ayak tarağı taban arterleri (arteriae metatarsales plantares)’ne eşlik eden ve arcus venosus plantaris’e açılan venler; ayak
Ayak parmaklarının sırt venleri (venae digitales dorsales pedis)’nin birleşmesiyle oluşup ayak tarağı sırt arterleri (arteriae metatarsales dorsales)’ne eşlik eden ve arcus venosus dorsalis pedis’e açılan ve
Metakarpal bölgenin aya tarafında el tarağı aya arterleri (arteriae metacarpales palmares)’ne eşlik eden ve arcus venosus palmaris profundus’a açılan venler; el tarağı aya venleri; palmar metakarpal venler.
Böbreğin yıldızsı vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve böbrek korteksi’ndeki peritübüler kapiller ağdan aldığı kanı, venae arcuatae renis’e ileten venler; böbreğin lobüller arası venleri
Venae arcuatae renis’ten aldıklan kanı ileten ve böbrek piramitleri arasından geçerek böbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluşturmak üzere- birbirleriyle birleşen venler; böbreğin loblar arası venleri
El parmaklarının palmar yüzlerinde seyreden ve arcus venosus palmaris superfıcialis’e açılan venler; el parmakları aya venleri; palmar dijital venler
Arte-riae arcuatae renis’e eşlik eden ve böbreğin lobüller arası venleri (venae interlobulares renis)’nden aldığı kanı, böbreğin loblar arası venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; böbreğin ya
1 2 3 4 .. 11 12 13

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü