İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 407 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
Tendon kılıfı ya da aponevrozdan gelişmiş, ksantom hücreleri içeren sarkom; ksantosarkom.
Beyaz enfarkt. Bk. anemic infarct.
tıbbi çeviri
Omur deliğini arkadan sınırlayan, iki omur kemeri laminası (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın oluşturduğu kemik kısım; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Arte-riae arcuatae renis’e eşlik eden ve böbreğin lobüller arası venleri (venae interlobulares renis)’nden aldığı kanı, böbreğin loblar arası venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; böbreğin ya
Fundus uteri üst duvarının çöküklük gösterişi ile belirgin rahim; yaysı rahim,
Dişetinden gelişen karsinom; ulokarsinom.
Kavisli böbrek borucuğu. Bk. connecting tubule.
Ayak tabanında tarsal ve metatarsal kemiklerin eklem çizgisi üzerindeki kemer; ayağın enin
Koroner damann tıkanması sonucu kalp kasını tüm kalmlığmca kapsayan bölgesel nekroz oluşması; transmural enfarktüs.
Üriner sistemde çok katlı değişici epitelden gelişen karsinom.
Belli bir deri bölgesini uyuşturma; yerelderi anestezisi; toponarkoz.
Dokuda, damarın trombüs ile tıkanması sonucu oluşan nekroz bölgesi; trombotik enfarktüs
Kız çocuğunda göğüs gelişiminin başlaması; buluğ dönemine giren kız çocuğunda memelerin gelişmeye başlaması; telarş.
Yapısında yer yer karsinom odakları gösteren teratom; malign teratom; teratokarsinom (Testis’te görülür),
Musculus levator ani’nin başlangıç yerinde, fascia obturatoria’nm oluşturduğu tendon niteliğinde kemer; levator ani kası tendon kemeri
Bazı kas fasyalan üzerinde, bağ dokusu liflerinin yoğun diziliş göstermesinden oluşan beyaz hat.
Yay biçimi ayak; talipes arkuatus. Bk. talipes cavus
Kaslar aracılığıyla bir kemiğin diğer kemiğe tutunması; bu nitelikle belirgin kemik bağlantısı; sissarkoz.
Ter bezinden gelişen kötü huylu tümör; ter bezi karsinomu; siringokarsinom.
1 2 3 4 .. 19 20 21
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 241 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Solunum zarı; respiratuvar membran. Bk. alveolarcapillary membrane
Distal kıvrmtılı borucuk (tubulus contortus distalis)’un bitiminden başlayıp böbrek papillasının tepesine açılan kavisli böbrek borucuğu (tubulus renalis arcuatus), düz toplayıcı borucuk (tubulus colligens rectus) ve pa
1- Normal yerine getirme; normal yerine yerleştirme; redüksiyon (Fıtığı, çıkığı ya da kırık uçlarını normal durumuna getirme gibi). 2- Hacimce küçültme; miktarca azaltma. 3- Bir bileşikten oksijen çıkanlması ya da bir atom, i
tıbbi çeviri
1- Normal yerine veya durumuna getirmek. 2- Hacimce küçültmek; miktarca azaltmak. 3- Bir elementin yapısından oksijen çıkarmak; oksijen kaybettirmek; indirgemek.
Kırmızı enfarkt. Bk. hemorrhagic infarct
Deri üzerinde oluşan, içi cerahat dolu küçük kabarcık; irinli kabarcık; sivilce; püstül
Zihinsel faaliyeti teste tabi tutma; zihnî faaliyetin gücünü ve bu faaliyet için harcanan zamanı ölçme; psikometri,
Şiddetli kaşıntıya sebep olan küçük kabarcıklarla belirgin kronik deri hastalığı; prurigo (Özellikle kol ve bacaklarda görülür)
Primer kanser. Bk. primary carcinoma.
İlk adet (menarch) öncesi; premenarşal.
Bk. carcinoma in situ
(G.): Deri üzerinde içi seröz sıvı dolu küçük kabarcık, vezikül; pomfus.
Kan damarlarında hava (gaz) bulunuşu; dolaşıma geçen hava kabarcıklan nedeniyle damarın tıkanması; hava embolizmi; pnömohemi.
Kalpte hava (gaz) bulunuşu; kalp boşlukları içindeki kanın hava kabarcıkları gösterişi hali; pnömatokardi.
Ayak tabanında, venae digitales plantares’in oluşturduğu, arcus plantaris profundus’a eşlik eden venöz kemer; ayak tabanı ven kemeri
Deri üzerinde oluşan cerahatli küçük kabarcık;sivilce; küçük püstül.
Kabarcık şeklinde; kabarcığa benzer; fizaliform.
Kabarcıklar gösteren; yapısında küçük boşluklar bulunan; fızaliferöz.
Yapraksı tümör. Bk. cystosarcomaphyllodes
Konjunktiva veya kornea üzerinde çok sayıda içi sıvı dolu -ülserleşme eğilimi gösteren- küçük kabarcık (fliktenül)’larm oluşması hali; fliktenü-loz.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 11 12 13

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü