İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 407 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
Tendon kılıfı ya da aponevrozdan gelişmiş, ksantom hücreleri içeren sarkom; ksantosarkom.
Beyaz enfarkt. Bk. anemic infarct.
tıbbi çeviri
Omur deliğini arkadan sınırlayan, iki omur kemeri laminası (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın oluşturduğu kemik kısım; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Arte-riae arcuatae renis’e eşlik eden ve böbreğin lobüller arası venleri (venae interlobulares renis)’nden aldığı kanı, böbreğin loblar arası venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; böbreğin ya
Fundus uteri üst duvarının çöküklük gösterişi ile belirgin rahim; yaysı rahim,
Dişetinden gelişen karsinom; ulokarsinom.
Kavisli böbrek borucuğu. Bk. connecting tubule.
Ayak tabanında tarsal ve metatarsal kemiklerin eklem çizgisi üzerindeki kemer; ayağın enin
Koroner damann tıkanması sonucu kalp kasını tüm kalmlığmca kapsayan bölgesel nekroz oluşması; transmural enfarktüs.
Üriner sistemde çok katlı değişici epitelden gelişen karsinom.
Belli bir deri bölgesini uyuşturma; yerelderi anestezisi; toponarkoz.
Dokuda, damarın trombüs ile tıkanması sonucu oluşan nekroz bölgesi; trombotik enfarktüs
Kız çocuğunda göğüs gelişiminin başlaması; buluğ dönemine giren kız çocuğunda memelerin gelişmeye başlaması; telarş.
Yapısında yer yer karsinom odakları gösteren teratom; malign teratom; teratokarsinom (Testis’te görülür),
Musculus levator ani’nin başlangıç yerinde, fascia obturatoria’nm oluşturduğu tendon niteliğinde kemer; levator ani kası tendon kemeri
Bazı kas fasyalan üzerinde, bağ dokusu liflerinin yoğun diziliş göstermesinden oluşan beyaz hat.
Yay biçimi ayak; talipes arkuatus. Bk. talipes cavus
Kaslar aracılığıyla bir kemiğin diğer kemiğe tutunması; bu nitelikle belirgin kemik bağlantısı; sissarkoz.
Ter bezinden gelişen kötü huylu tümör; ter bezi karsinomu; siringokarsinom.
1 2 3 4 .. 19 20 21
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 241 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ayak sırtı ven kemeri (arcus venosus dorsalis pedis)’nin dışyan bölümünden başlayıp bacak arkasında yukarı çıkarak fossa poplitea’ya erişen ve burada vena poplitea’ya açılan ven; küçük safen veni; küçük safe
Deride kaşınma ve yanmanın eşlik ettiği kabarcıklar meydana gelmesi; ürtiker oluşması; ürtikasyon.
(L.): Allerjik, psikojenik ya da fiziksel nedenlere bağlı olarak deride kaşıntılı, geçici kabarcıklar oluşması ile belirgin durum; kurdeşen; ürtiker
tıbbi çeviri
Pubis kemeri (arcus pubis)’nin iki kolu arasında uzanan, musculus transversus perinei profundus ile musculus sphincter urethrae ve bu kasların her iki yüzünü örten fasyaların oluşturduğu, üçgen şeklindeki fibromüsküler
Trofoblastom. Bk. choriocarcinoma.
Elmacık kemiği (zigomatik kemik)’nde, elmacık kemeri (arcus zygomaticus) ‘nin bir bölümünü oluşturan çıkıntı; zigomatik kemiğin şakak çıkıntısı
Kafanın yan tarafında, zigomatik kemer (arcus zygomaticus)’in üstündeki -musculus temporalis’in doldurduğu- çukurluk; şakak çukuru; temporal çukur
Başın yan tarafında, elmacık kemeri (arcus zygomaticus)’nin üzerinde kalan bölüm; şakak bölgesi,
Omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın üst kenan üzerindeki çentik; omur üst çentiği
Omur kemeri (arcus vertebrae)’nin üst yüzünün her iki yan tarafından yukarıya doğru uzanan çıkıntı; omurun üst eklem çıkıntısı (Üzerindeki eklem yüzü aracılığıyla üstündeki omurun alt eklem çıkıntısının eklem yüzü ile e
El ayasında, arcus palmaris superfıcialis’e eşlik eden ven kemeri, el ayası yüzeysel ven kemeri
Kardiyak pleksus (plexus cardiacus)’un, sol nervus vagus’un üst kardiyak dalları ile truncus sympathicus’tan aynlan bir kısım ipliklerden oluşmuş, -arcus aorta’nın altında, ligamentum arteriosum’
Stres kırığı. Bk. march fracture
Böbrek medullası’ndaki, böbrek piramitlerinin venöz kanını venae arcuatae renis’e ileten küçük, düz venler; böbreğin düz vencikleri.
Skuamöz kanser. Bk. squamous cell carcinoma
Küçük hücreli karsinom. Bk. oat cell carcinoma
Vücuda girişini takiben uzun süre etkisini göstermeyen virüs; geç etkili virüs (Hastalık belirtileri, bazen yıllarca sonra görülür)
Kendine aşık olma; özseverlik. Bk. narcissism
Skiröz karsinom. Bk. fibrous carcinoma
Bk. fibrous carcinoma
1
2
3 4 5 6 .. 11 12 13

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü