İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 407 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
Tendon kılıfı ya da aponevrozdan gelişmiş, ksantom hücreleri içeren sarkom; ksantosarkom.
Beyaz enfarkt. Bk. anemic infarct.
tıbbi çeviri
Omur deliğini arkadan sınırlayan, iki omur kemeri laminası (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın oluşturduğu kemik kısım; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Arte-riae arcuatae renis’e eşlik eden ve böbreğin lobüller arası venleri (venae interlobulares renis)’nden aldığı kanı, böbreğin loblar arası venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; böbreğin ya
Fundus uteri üst duvarının çöküklük gösterişi ile belirgin rahim; yaysı rahim,
Dişetinden gelişen karsinom; ulokarsinom.
Kavisli böbrek borucuğu. Bk. connecting tubule.
Ayak tabanında tarsal ve metatarsal kemiklerin eklem çizgisi üzerindeki kemer; ayağın enin
Koroner damann tıkanması sonucu kalp kasını tüm kalmlığmca kapsayan bölgesel nekroz oluşması; transmural enfarktüs.
Üriner sistemde çok katlı değişici epitelden gelişen karsinom.
Belli bir deri bölgesini uyuşturma; yerelderi anestezisi; toponarkoz.
Dokuda, damarın trombüs ile tıkanması sonucu oluşan nekroz bölgesi; trombotik enfarktüs
Kız çocuğunda göğüs gelişiminin başlaması; buluğ dönemine giren kız çocuğunda memelerin gelişmeye başlaması; telarş.
Yapısında yer yer karsinom odakları gösteren teratom; malign teratom; teratokarsinom (Testis’te görülür),
Musculus levator ani’nin başlangıç yerinde, fascia obturatoria’nm oluşturduğu tendon niteliğinde kemer; levator ani kası tendon kemeri
Bazı kas fasyalan üzerinde, bağ dokusu liflerinin yoğun diziliş göstermesinden oluşan beyaz hat.
Yay biçimi ayak; talipes arkuatus. Bk. talipes cavus
Kaslar aracılığıyla bir kemiğin diğer kemiğe tutunması; bu nitelikle belirgin kemik bağlantısı; sissarkoz.
Ter bezinden gelişen kötü huylu tümör; ter bezi karsinomu; siringokarsinom.
1 2 3 4 .. 19 20 21
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 241 adet çeviri sonucu bulundu. 201 - 220 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kabarcık; hava veya buhar kabarcığı
Bk. bronchogenic carcinoma.
Tuğla örücülerde kireçli harem deriye devamlı teması sonucu oluşan kaşıntılı deri iltihabı; duvarcı kaşıntısı
tıbbi çeviri
Arcus aorta’dan çıkıp daha sonra -sağ sternoklavikuler eklemin arkasında- arteria subclavia dextra ve arteria carotis communis olmak üzere iki uç dala aynlan arter kütüğü; kol-baş kütüğü; brakiyosefalik kütük
Boeck sarkoidi. Bk. sarcoidosis
Boeck hastalığı. Bk. sarcoidosis
1 – İçinde seröz sıvı bulunan küçük deri kabarcığı; vezikül. 2- Deride veziküller oluşmasına sebep olan herhangi bir etken (yakı vb.)
Kabarcık; deri üzerinde oluşan, içinde sutoplanmasıyla belirgin küçük kabarcık,
Besnier-Boeck-Schaumann sendromu. Bk. sarcoidosis
Besnier-Boeck-Schaumann hastalığı. Bk. sarcoidosis
Yaşamsal işlevler (solunum, dolaşım, vücut ısısı, kas tonusu, bağırsak hareketleri vb.)’in devamı için, vücudun 12-14 saat aç ve istirahat halinde iken harcadığı -kalori olarak ifade edilen- enerji miktarı; bazal metabo
İstirahat halinde iken, yaşamsal işlevlerin devamı için bir saatte vücut ağırlığının bir kilogramı ya da vücut yüzeyinin bir metrekaresi için harcanan eneıji miktarının büyük kalori olarak ifadesi; bazal metabolizma hızı (Kiş
Tatarcıklarla insana iletilen Bartonella bacilliformis’in eritrositlerde yerleşmesi sonucu gelişen, hemolitik anemi, ateş ve daha sonra siğil şeklinde deri lezyonları ile belirgin enfeksiyon; Carrion hastalığı; bartonel
Duodenum ülserinde, radyogram’da görülen küçük niş; Barclay nişi.
Otoseksüalizm. Bk. narcissism.
Ataraksi. Bk. atarcocia.
Arcus plantaris profundus’dan ayrılıp ayak parmağı aralığı kökünde her biri ikişer uç dal (arteriae digitales plantares propriae)’a aynlarak sonlanan dört arter; ayak tarağı taban arterleri; plantar metatarsal art
Birincisi arteria dorsalis pedis’den, ikinci, üçüncü ve dördüncüsü arteria arcuata pedis’den aynlarak ayak parmakları aralıklarına doğru seyreden ve parmak aralığı kökünde her biri ikişer uç dal (arteriae digitale
Arcus palmaris profundus’dan ayrılıp el ayası interosseöz kasları (musculi interossei palmares), metakarpal kemikler ve 2.-4. lumbrikal kaslarda dağılan üç ya da dört arter; el tarağı aya arterleri; palmar metakarpal ar
Arcus plantaris superficialis’den ayrılıp, plantar metatarsal arterler(arteriae metatarsales plantares)’le birleşen dört arter; ayak parmakları taban ana arterleri; ana plantar digital arterler (Arcus plantaris su
1 2 3 .. 7 8 9 10
11
12 13

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü