İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 489 adet çeviri sonucu bulundu. 441 - 460 arasındaki sonuçlar:
Bk. metatarsophalangeal articulations
Bk. metacarpophalangeal articulations
Eklemin aşırı şekilde gevşek oluşu; eklemgevşekliği; artrokalaz.
tıbbi çeviri
Arter duvarlarının yumuşaması; arteryomalasi.
Arteria palatina descendens’den -canalis palatinus majör’da- ayrılıp, küçük damak delikleri (foramina palatina minora)’nden geçerek yumuşak damak ve tonsilla palatina’da dağılan arterler; damak küçük a
Arteria maxillaris’den -fossa pterygopalatina’da- ayrılıp foramen spheno-palatinum aracılığıyla burun boşluğuna geçerek burada arteriae nasales posteriores laterales ve arteria nasalis posterior septi olmak üzere
Arteria palatina descendens’in -foramen palatinum majus’tan çıktıktan sonraki- devamı olarak sert damak mukozasında dağılan arter; damak büyük arteri; büyük palatin arter
Arteria maxillaris’den fossa pterygopalatina’da ayrılıp, canalis palatinus majör’da damak küçük arterleri (arteriae palatinae minores)’ni veren ve foramen palatinum majus’dan çıktıktan sonra arte
Arteria facialis’den aynlan ilk dal olarak, yumuşak damak, damak bezleri, tonsilla palatina ve tuba auditiva’da dağılan arter; damak çıkan arteri; asandan palatin arter
Orofarenks’in her iki yanında, yumuşak damağın alt yüzünden dil kenarına uzanan, fossa tonsillaris’in önündeki -musculus palatoglossus’u örten- mukoza kıvrımı; boğazın ön kemeri; palatoglossal kemer
Orofarenks’in her iki yanında, uvula’nın dışyanından farenks yan duvarına uzanan, fossa tonsillaris’in arkasındaki -musculus palatopharyngeus’u örten-mukoza kıvrımı; boğazın arka kemeri; palatofaringea
Yumuşak damağın ön bölümündeki, musculus tensor veli palatini’nin tutunma tendonu’ndan oluşan fıbröz şerit; yumuşak damak aponevrozu
El ve ayak parmaklarının doğuştan yokluğu; afalanji.
bulunan kıkırdak kabartı; antitragus.
Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç; antimalaryal ilaç
Malarya (sıtma) tedavisinde kullanılan ilaç; antimalaryal.
Memelerden süt salgılanmasını önleyiciya da azaltıcı ilaç; antigalaktik.
Omurilik çıkan demetlerinden biri; çeşitli vücut bölgelerinden aldığı dokunma (temas) ve basınçla ilgili duyusal uyartılan talamus’a iletmek üzere, omurilik ön kordonunda seyreden sinir iplikleri demeti; ön spinotalamik
Bk. nervus palatinus majör
Orofarenks’in her iki yanında, yumuşak damağın alt yüzünden dil kenarına uzanan, fossa tonsillaris’in önündeki -musculus palatoglossus’u örten- mukoza kıvrımı; boğazın ön kemeri; palatoglossal kemer
1 2 3 .. 19 20 21 22
23
24 25
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3446 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzimler ve enzimlerin sebep olduğu kimyasal değişimleri konu alan kimya dalı; enzimoloji: zimoloji.
tıbbi çeviri
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında, alkol oluşturmak üzere mayalanmaya sebep olan maya mantarı (yeast)’nın yapısında bulunan enzim; zimaz.
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik bölünme profazının ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomların yan yana gelerek sinapsis oluşturmaları; zigonema
1- Hayvanlara aşırı düşkün kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde yaşayan asalak ya da onları emen böcek veya sinek,
Asalak olarak yaşayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
Hayvanları konu alan bilim dalı; zooloji
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Hayvanların biyolojik yapı ve özelliklerini konu alan bilim dalı; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
Bulanıklığın, göz merceğinin bellitabakalarında oturmasıyla belirgin katarakt; zonüler katarakt.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, fasiküler katın altında yer alan geniş, en iç katı; retiküler kat.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, kapsülün altında kalan dar, dış katı; glomerüler kat.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, glomerüler kat ile retiküler kat arasında kalan orta katı; fasiküler kat.
Burun konjestiyonu, göz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmayı tedavi amacıyla kullanılan ilaçların bileşiminde yer alan bir çinko tuzu; çinko sülfat
Bazı merhem ve losyonların bileşiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
Sütü mayalandırarak elde edilen bir gıda maddesi; yoğurt
Sütü mayalandırarak elde edilen bir gıda maddesi; yoğurt
1 2 3 4 .. 171 172 173

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü