İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 489 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bazı akıl hastalarında görülen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile bağlantısız sözler; birbiri ile bağlantısız sözcük ve sözlerden oluşan konuşma; kelime salatası; sözcük salatası.
Bk. balanced diet.
Vücuda giren ve vücuttan atılan sıvı miktan arasındaki fizyolojik oran; vücudun su dengesi (Sağlıklı bir kimsede, vücuda giren su miktarı ile vücuttan atılan su miktan birbirine eşittir),
tıbbi çeviri
Vivaks malarya. Bk. benign tertian malaria.
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Dış damak veni; dış palatin ven. Bk. vena palatina
Yumuşak damağın dışyan bölümü ve damak bademciği (tonsilla palatina) ‘nin venöz kanını vena facialis’e ileten ven; damak veni; palatin ven
Yumuşak damak. Bk. softpalate
Yumuşak damağın arka kenarı ortasından aşağı sarkan küçük etli oluşum; damak dilciği; küçük dil
Dengesizlik; anbalans.
Hem tifo hem sıtma belirtileri gösteren; tifomalaryal.
El ya da ayak baş parmağında -iki yerine-iiç pannak kemiği bulunuşu hali; trifalanjizm.
Damak enine dikişi. Bk. sutura palatina transversa.
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Soluk borusunu oluşturan kıkırdak halkaların yumuşaması; trakeomalasi.
Damak bademciği. Bk. palatine tonsil
Bir hastalığın herhangi bir şekilde denizden yararlanılarak tedavi edilmesi; talasoterapi (Deniz havasından yararlanma, deniz banyosu vb.),
1 2 3 4 .. 23 24 25
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3446 adet çeviri sonucu bulundu. 3421 - 3440 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1 – Asit boyalarla kolayca boyanan herhangibir hücre; asidofil. 2- Asit ortamda gelişen bakteri,
Asit boyalarla boyanan tanecikler; asidofil granüller.
Hipofiz ön lobunun asit boyalarla boyanan hücreleri (eozinofilik kromofil hücreler)’nden gelişen tümör; asidofil adenom (Akromegali ve jigantizm’e sebep olur)
tıbbi çeviri
1 – Asit boyalarla kolayca boyanan herhangibir hücre; asidofil. 2- Asit ortamda gelişen bakteri,
Asit boyalarla kolayca boyanan hücre; özellikle eozinofil lökosit; asidosit.
Asit-baz dengesi. Bk. acid-base balance
Bazı mikroorganizmaların gelişip üremesi için gerekli asit besiyeri.
cardiac achalasia: Kardia’nın gerektiği şekilde gevşeyememesi nedeniyle yutulan maddelerin mideye geçmesinde güçlük ve bunun sonucu yemek borusunun genişlemesi ile belirgin durum; kardiak akalazi. pelvirectal achalasia:
Asetilkolini, asetik asit ve koline parçalayan enzim; kolinesteraz; asetilkolinesteraz.
Metakarpofalangeal eklemlerin fleksiyonu, interfalangeal eklemlerin ekstensiyonu, baş parmak ve küçük parmağın avuç içine fleksiyonu ile belirgin, tetani’de görülen el kasılması şekli; ebe eli
Ek dalak. Bk. splenulus
Müshil alımına rağmen bağırsakların boşalamaması; dışarı çıkamama; akatarzi.
1- Geri zekalı; budala; akataleptik. 2- Karanlık; karışık; şüpheli,
Hücrelerde doğuştan katalaz enzimi yokluğu; akatalazi.
Kene ve mitleri, bunlarla geçen hastalıkları konu alan bilim dalı; akaroloji.
Arachnida sınıfının, kene ve mitleri içine alan takımı; akarlar; akaridler.
Acanthocephala kolu solucanların oluşturduğu enfeksiyon; akantosefaliyaz.
1- Bir maddenin diğer bir maddeyi içine çekmesi; emme; emilim; absorpsiyon. 2- Sindirilen gıda maddelerinin bağırsak mukoza hücreleri aracılığıyla kana geçmesi; gıdaların emilmesi. 3- İltihabın vücut tarafından emilmesi; ilti
1- Bir maddenin diğer bir maddeyi içine çekmesi; emme; emilim; absorpsiyon. 2- Sindirilen gıda maddelerinin bağırsak mukoza hücreleri aracılığıyla kana geçmesi; gıdaların emilmesi. 3- İltihabın vücut tarafından emilmesi; ilti
Kornea’nın yüzeysel tabakalarının kazınması (Üzerindeki anormal doku artıklarının temizlenmesi amacıyla),
1 2 3 .. 168 169 170 171
172
173

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü