İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 489 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bazı akıl hastalarında görülen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile bağlantısız sözler; birbiri ile bağlantısız sözcük ve sözlerden oluşan konuşma; kelime salatası; sözcük salatası.
Bk. balanced diet.
Vücuda giren ve vücuttan atılan sıvı miktan arasındaki fizyolojik oran; vücudun su dengesi (Sağlıklı bir kimsede, vücuda giren su miktarı ile vücuttan atılan su miktan birbirine eşittir),
tıbbi çeviri
Vivaks malarya. Bk. benign tertian malaria.
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Dış damak veni; dış palatin ven. Bk. vena palatina
Yumuşak damağın dışyan bölümü ve damak bademciği (tonsilla palatina) ‘nin venöz kanını vena facialis’e ileten ven; damak veni; palatin ven
Yumuşak damak. Bk. softpalate
Yumuşak damağın arka kenarı ortasından aşağı sarkan küçük etli oluşum; damak dilciği; küçük dil
Dengesizlik; anbalans.
Hem tifo hem sıtma belirtileri gösteren; tifomalaryal.
El ya da ayak baş parmağında -iki yerine-iiç pannak kemiği bulunuşu hali; trifalanjizm.
Damak enine dikişi. Bk. sutura palatina transversa.
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Soluk borusunu oluşturan kıkırdak halkaların yumuşaması; trakeomalasi.
Damak bademciği. Bk. palatine tonsil
Bir hastalığın herhangi bir şekilde denizden yararlanılarak tedavi edilmesi; talasoterapi (Deniz havasından yararlanma, deniz banyosu vb.),
1 2 3 4 .. 23 24 25
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3446 adet çeviri sonucu bulundu. 3401 - 3420 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Addison hastalığına benzer belirtilerle seyreden klinik tablo; addisonizm (Bazı akciğer tüberkülozu vakalarında görülür),
Şiddetli strese maruz kalan kişinin gösterdiği reaksiyonlar ve vücudun çeşitli sistemlerinde oluşan fizyolojik değişikliklerle belirgin durum; adaptasyon sendromu
1- Gebe kalamama hali; kadın kısırlığı; asiyez. 2- Gebe olmayış hali.
tıbbi çeviri
Derin doku ve organlardaki ağrıyı ortadan kaldırma amacıyla deri üzerinden belirli noktalara çok ince altın veya gümüş iğneler sokulması; bu esasa dayanan ve yakın zamanlarda tekrar rağbet kazanan, özellikle Çin’e ait e
Streptomyces antibioticus’dan elde edilen, gram pozitif organizmalara karşı etkili bir antibiyotik; aktinomisin A
Normalde ağız boşluğu, boğaz ve bağırsak floralarında bulunan, bazen enfeksiyona sebep olan Actinomyces türü.
Işığın kimyasal etkilerini konu alanbilim dalı; ışık kimyası; fotokimya,
Işığın kimyasal etkilerini konu alanbilim dalı; ışık kimyası; fotokimya,
X ışınları ve radyoaktif ışınlarııl canlılar üzerindeki etkilerini konu alan biyoloji dalı; radyobiyoloji.
Kol ve bacak kemiklerinin yumuşayıp erimesi, el ayaları ve ayak tabanlarında ülserler oluşması ile belirgin familyal hastalık; akroosteoliz.
Ses bilimi; sesleri ve işitme organı tarafındanalınıp duyulma olayını konu alan bilim; akustik.
Koklea’nın en önemli bölümünü oluşturmak üzere ductus cochlearis’in tabanına oturmuş, üzerinde ses dalgaları ile uyarılan titrek tüylü nöroepitelyal reseptörlerin yer aldığı oluşum; spiral organ; Korti organı; Cor
Koklea’nın en önemli bölümünü oluşturmak üzere ductus cochlearis’in tabanına oturmuş, üzerinde ses dalgaları ile uyarılan titrek tüylü nöroepitelyal reseptörlerin yer aldığı oluşum; spiral organ; Korti organı; Cor
Hastalığın düzensiz seyretmesi; belli bir hastalığın kendine has seyri dışında sapmalar göstermesi; akozmi.
Gelişim bozukluğu; gelişimdeki bir kusur veya yetersizlik nedeniyle organın normal yapı ve şeklini alamaması; aklazi; aklaz.
Gelişim bozukluğu; gelişimdeki bir kusur veya yetersizlik nedeniyle organın normal yapı ve şeklini alamaması; aklazi; aklaz.
Ortalarındaki salgı kanalcığını çevreleyen salgı yapıcı hücrelerin oluşturduğu ufak kesecik(asinüs)’lerle belirgin bez: asinüslerden oluşmuş bez; asinar bez; asinöz bez
Vücuttan alkali (bikarbonat) kaybı ya da vücutta asit birikimi nedeniyle gelişen, kan pH’ınm 7.44′ün altına inişi ile belirgin patolojik durum; asidoz (Kandaki asitbaz dengesini düzenleyen mekanizmaların bozulması
1 – Asit boyalarla kolayca boyanan. 2- Asitortamda gelişen; asidofilik.
1 – Asit boyalarla kolayca boyanan. 2- Asitortamda gelişen; asidofilik.
1 2 3 .. 167 168 169 170
171
172 173

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü