İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 437 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Clostridium botulinum ile enfekte sosis, sucuk vb. maddeler yenildiği zaman gelişen gıda zehirlenmesi
Salvia officinalis (ada çayı) adlı bitkinin, antisekretuvar ve karminatif etkiye sahip kurutulmuş aromatik yapraklan; ada çayı yaprağı (Özellikle bronşit ve farenjit tedavisinde çay şeklinde kullanılır),
Bağırsak hareketlerini uyarıcı etkiye sahip sindirilme yeteneği bulunmayan madde; özellikle sellülozlu gıda maddesi,
tıbbi çeviri
Silindir şeklinde birbiri üzerine sıkı sarılmak suretiyle uygulanan uzun sargı; silindir sargı,
Kaburga kafesi. Bk. thoracic cage.
Özofagus arkasında; retroözofageal.
Retina’nın belli bir tabakası içine olan kanama; retina içi kanama; retinal kanama
Hücrenin dinlenme dönemi. Bk. interphase
Solunum sisteminin akciğere hjava girişini temin eden herhangi bir bölümü; hava yolıl
Tek veya her iki böbreğin doğuştan yokluğu; renal agenez (İki taraflı böbrek yokluğunda yaşam mümkün değildir. Bebek iki üç gün içinde ölür),
Reaksiyona girdiği maddeyi indirgemesi nedeniyle kendisi yükseltgenen madde; indirgeyici madde; indirgen.
Bir maddenin varlığını ya da niteliğini belirleme amacıyla çözeltiye ilave edilen madde; miyar; ayıraç,
Anesteziye bağlı olarak kan basıncının ani düşmesi veya hasta narkozdan açılırken düşük kan basıncının tekrar normale dönüşü nedeniyle gelişen kanama; reaksiyoner kanama
X ışınları aracılığıyla elde edilen görüntü; radyogram,
Aşırı kızgınlık; şiddetli öfke.
İyonize radyasyona maruz kalış nedeniyle oluşan doku harabiyeti; radyasyon hasan
Tedavi amacıyla -genel anestezi altında- bronkopulmoner intübasyon yapılarak akciğer hava yollarını yıkama; akciğer lavajı (Genellikle pulmoner alveoler proteinoz’u tedavi amacıyla uygulanır)
1- Akciğer içine ağır kanama; akciğer kanaması.2- Akciğerden -ağız yoluyla gelen- kanama; akciğer kanaması
Psikoseksüel gelişim dönemleri. Bk. stages of psychosexual development
Kıkırdağı andıran doku; psödokartilaj.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 20 21 22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 160 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Bk. Xlinkage.
Beyaz lif. Bk. collagenous fiber.
tıbbi çeviri
Titreşim tedavisi; vibroterapötik. Bkvibromassage.
Yemek borusu venleri; özofageal venler. Bk. venae esophageales.
Vagektomi. Bk. vagotomy.
Ürepoez. Bk. ureagenesis.
Trakea ile özofagus’un alt bölümü arasında doğuştan mevcut fistül; trakeoözofageal fistül
Soluk borusu ve yemek bonısu ileilgili; trakeoözofageal.
an irregular opening bounded by the twelfth thoracic vertebra, the eleventh and twelfth ribs, and the edge of the costal cartilages as they meet the sternum. (Türkçe bilginiz varsa bizimle paylaşınız. – eksik bilgi)
Gelişip yaşayabilmesi için yüksek ısıyagerek gösteren; termofılik.
Husye (testis)’lerin doğuştan bulunmayışı hali; testiküler agenez.
Bk. tamponage.
Tamponad. Bk. tamponage
Sempatomimetik ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
1- Sempatik sinir sisteminin etkisine sahip; sempatik sinir sisteminin uyarılması ile oluşan etkilere eş etkiler oluşturan; adreneıjik; sempatomi-metik. 2- Sempatomimetik (adrenerjik) ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
Sempatolitik ilaç. Bk. adrenergic blocking agent
Kendiliğinden oluşan; istem dışı meydanagelen; spontane; spontan.
İskelete ait doku ve oluşumları meydanagetiren; iskeleti oluşturan; skletojenöz.
Genetik hastalık ya da anomalinin, cinsiyet kromozomu üzerindeki genle evlada geçme hali; bu nitelikle belirgin kahtsal geçiş (Terim, genelllikle Xlinkage ile eş anlamda kullanılır).
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü