İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 437 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
(F.): Siirmenaj. Bk. overstrain.
Tüp içindeki negatif basınç aracılığıyla gerçekleştirilen boşaltına; emerek boşaltına,
Emici kürtaj. Bk. vacuum aspiration
tıbbi çeviri
Retina ile camsı cisim (corpus vitreum) arasına kanama olması; subhiyaloid kanama
Beyinde herhangi bir damar ya da anevrizma’nın yırtılması sonucu subaraknoid aralıkta kan toplanması ile belirgin kanama; subaraknoid kanama
Gerektiğinde kullanılmak üzere saklama; depolama; storaj
Adımların -kalça ve diz eklemleri bükülmek suretiyle- atlar şekilde yüksekten atılmasıyla belirgin yürüyüş şekli (Kronik arsenik zehirlenmesinde ve diyabet’e bağlı nevrit’te görülür)
Kişide psikoseksüel gelişimin birbirini izleyen dönemleri; psikoseksüel gelişim dönemleri (oral dönem, anal dönem, fallik dönem, gizil dönem ve genital dönem)
Doğumun devreleri [Doğum olayı, 1-Uterus serviksi\'nin açılışı (açılma devresi), 2- Bebeğin doğuşu (atılma devresi), 3- Plasenta ve zarların doğumu (kurtuluş devresi) olmak üzere birbirini izleyen üç dönem içerir]
Anestezi devreleri. Bk. levels ofanesthesia.
1- Hastalığın seyri, kanserin yayılışı ya da canlının gelişimi esnasında görülen dönemlerden herhangi biri; devre; dönem. 2- Mikroskopta, incelenecek materyali içeren lamm konulduğu altlık
Bozulma; çürüme
Kalça, omuz gibi eklem bölgelerine uygulanan 8 biçimi sargı; başak sargı
Ağırlığı ve boyu, bulunduğu gebelik ayma göre olması gerekenden belirgin şekilde düşük bebek; gebelik süresine göre küçük bebek
Genellikle yaşlı ya da orta yaşh kimselerde görülen, ortostatik hipotansiyon, mesane ve anüs sfinkterlerinde yetersizlik, ellerde titreme, terlemenin pek az ya da hiç olmayışı, iris atrofisi, kaslarda güç azalması, ataksi ve
1- Büzülme; büzüşme; çekilme. 2- Büzüşmederecesi; çekilme miktan.
Genetik hastalık ya da anomalinin, cinsiyet kromozomu üzerindeki genle evlada geçme hali; bu nitelikle belirgin kahtsal geçiş (Terim, genelllikle Xlinkage ile eş anlamda kullanılır).
Dışkı, idrar, bulaşık sulan vb. maddelerin oluşturduğu pislik; lağım pisliği.
1- Sıvı sızması. 2- Sızıntı,
Travma veya ameliyattan bir süre sonra görülen kanama; sekonder kanama (Travmadan sonraki sekonder kanama genellikle 12-24 saat sonra, ameliyattan sonra görülen sekonder kanama ise -dikiş yerlerindeki sekonder enfeksiyonun o
1 2
3
4 5 6 7 .. 20 21 22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 160 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Bk. Xlinkage.
Beyaz lif. Bk. collagenous fiber.
tıbbi çeviri
Titreşim tedavisi; vibroterapötik. Bkvibromassage.
Yemek borusu venleri; özofageal venler. Bk. venae esophageales.
Vagektomi. Bk. vagotomy.
Ürepoez. Bk. ureagenesis.
Trakea ile özofagus’un alt bölümü arasında doğuştan mevcut fistül; trakeoözofageal fistül
Soluk borusu ve yemek bonısu ileilgili; trakeoözofageal.
an irregular opening bounded by the twelfth thoracic vertebra, the eleventh and twelfth ribs, and the edge of the costal cartilages as they meet the sternum. (Türkçe bilginiz varsa bizimle paylaşınız. – eksik bilgi)
Gelişip yaşayabilmesi için yüksek ısıyagerek gösteren; termofılik.
Husye (testis)’lerin doğuştan bulunmayışı hali; testiküler agenez.
Bk. tamponage.
Tamponad. Bk. tamponage
Sempatomimetik ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
1- Sempatik sinir sisteminin etkisine sahip; sempatik sinir sisteminin uyarılması ile oluşan etkilere eş etkiler oluşturan; adreneıjik; sempatomi-metik. 2- Sempatomimetik (adrenerjik) ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
Sempatolitik ilaç. Bk. adrenergic blocking agent
Kendiliğinden oluşan; istem dışı meydanagelen; spontane; spontan.
İskelete ait doku ve oluşumları meydanagetiren; iskeleti oluşturan; skletojenöz.
Genetik hastalık ya da anomalinin, cinsiyet kromozomu üzerindeki genle evlada geçme hali; bu nitelikle belirgin kahtsal geçiş (Terim, genelllikle Xlinkage ile eş anlamda kullanılır).
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü