İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 437 adet çeviri sonucu bulundu. 401 - 420 arasındaki sonuçlar:
Adrenerjik reseptörleri bloke ederek norepinefrin ve epinefrin etkisini ortadan kaldıran ilaç; sempatik antagonisti; sempatolitik; adrenerjik reseptörleri bloke edici ilaç (Bu grup ilaçlar, alfa ve beta adrenerjik reseptör bl
Doğum öncesi kanama; plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunması (placenta previa) veya erken ayrılması (abruptio placentae) nedeniyle gebeliğin son aylarında görülen kanama; antepartum kanama
İştahı önleyerek etki gösteren ilaçlar; iştah kesici ilaçlar; zayıflatıcı ilaçlar
tıbbi çeviri
Pulmoner venlerin, kalp sol kulakçığı yerine kalp sağ kulakçığına açılmasıyla belirgin doğuştan anomali; anormal pulmoner venöz drenaj,
(A.) : Bir organ veya oluşumun embriyonik gelişim esnasında beliren ilk şekli; organ taslağını oluşturan hücre kitlesi; primordium.
1-Yerinden ayrılmış bir organı ameliyatla eski yerine tespit etme; ankoraj. 2- Diğer bir şeyin kendisine tespit edildiği kısım; tespit yeri; tutunma noktası.
Anal dönem. Bk. anal phase
Yeniden doku gelişmesi; doku yenilenmesi; anagenez.
Akciğer alveollerinde bulunan, giren havadaki yabancı cisimleri fagositoz yeteneğine sahip hücre; alveoler makrofaj
Alfaadrenerjik reseptörleri bloke edici ilaç
Amino, karboksil gibi biyolojik açıdan önemli hücre unsurlarına alkil grupları ekleyerek etki gösteren bileşik; özellikle kötü huylu tümörlerde hücre çekirdeğindeki DNA’e alkil grupları ekleyerek yapısını bozmak suretiy
Alkalenleştirici madde (ilaç)
Hastalığın seyrinde ateş yükselmesinden hemen önceki üşüme ve titreme ile belirgin dönem; üşüme ve titreme dönemi,
Tat duyumunun olmayışı, tat alma hissinin kaybı.
Tat duyumunun olmayışı, tat alma hissinin kaybı.
Yaşlı kimsenin, dinçliğini koruması; yaşça ihtiyarlamasına rağmen kişinin zinde ve genç görünüşü; agerazi.
İstenilen etkiyi yaratma gücü taşıyan madde veya ilaç; bir şeyin başarılmasını temin eden unsur; etken; ajan.
Cinsiyet organları bulunmayan fetüs.
Fetüs’te cinsiyet organlarının bulunmayışı veya taslak halinde gelişmesiyle belirgin anomali; agenozomi.
1 – Cinsiyet bezleri (erkekte testis, kadında over)’nin bulunmayışı nedeniyle oluşan, fiziksel ve psişik bozukluklarla belirgin durum; agenitalizm. 2- Cinsiyet organlarının yokluğu,
1 2 3 .. 17 18 19 20
21
22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 160 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Bk. Xlinkage.
Beyaz lif. Bk. collagenous fiber.
tıbbi çeviri
Titreşim tedavisi; vibroterapötik. Bkvibromassage.
Yemek borusu venleri; özofageal venler. Bk. venae esophageales.
Vagektomi. Bk. vagotomy.
Ürepoez. Bk. ureagenesis.
Trakea ile özofagus’un alt bölümü arasında doğuştan mevcut fistül; trakeoözofageal fistül
Soluk borusu ve yemek bonısu ileilgili; trakeoözofageal.
an irregular opening bounded by the twelfth thoracic vertebra, the eleventh and twelfth ribs, and the edge of the costal cartilages as they meet the sternum. (Türkçe bilginiz varsa bizimle paylaşınız. – eksik bilgi)
Gelişip yaşayabilmesi için yüksek ısıyagerek gösteren; termofılik.
Husye (testis)’lerin doğuştan bulunmayışı hali; testiküler agenez.
Bk. tamponage.
Tamponad. Bk. tamponage
Sempatomimetik ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
1- Sempatik sinir sisteminin etkisine sahip; sempatik sinir sisteminin uyarılması ile oluşan etkilere eş etkiler oluşturan; adreneıjik; sempatomi-metik. 2- Sempatomimetik (adrenerjik) ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
Sempatolitik ilaç. Bk. adrenergic blocking agent
Kendiliğinden oluşan; istem dışı meydanagelen; spontane; spontan.
İskelete ait doku ve oluşumları meydanagetiren; iskeleti oluşturan; skletojenöz.
Genetik hastalık ya da anomalinin, cinsiyet kromozomu üzerindeki genle evlada geçme hali; bu nitelikle belirgin kahtsal geçiş (Terim, genelllikle Xlinkage ile eş anlamda kullanılır).
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü