İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 437 adet çeviri sonucu bulundu. 381 - 400 arasındaki sonuçlar:
Birbiri üzerine, 8 şekli oluşacak biçimde sarılarak uygulanan sargı; 8 biçimi sargı
Kornea’yı dış etkilerden koruma ya da kornea’daki herhangi bir lezyon’un iyileşmesini sağlama amacıyla kullanılan kontakt lens; bandaj lens
Bakteri türlerinin ya da aynı türün değişik tiplerinin, farklı bakte-riyofajlara duyarlılığı göz önüne alınarak gruplan-dırılması
tıbbi çeviri
1- Bakteriyi bünyesine almak suretiyle yok etme niteliği taşıyan hücre veya mikroorganizma; bakteriyofaj. 2- Bakteriler üzerinde parazit olarak yaşıyan -onlan tahrip edici- bir virüs; faj; bakteri virüsü,
Kendi kendini kamçılamaktan cinsel zevk alma; otoflajelasyon.
Kulak sayvanının iskeletini oluşturan kıkırdak; kulak kıkırdağı
Larenks’in arka yüzünde, krikoid kıkırdak üzerinde yer alan iki kıkırdaktan her biri; ibriksi kıkırdak; aritenoid kıkırdak,
Kemiklerin eklem yapan yüzleri üzerindeki kıkırdak; eklem kıkırdağı
Yırtılan veya kesilen arterden gelen kırmızı kanla belirgin kanama; arter kanaması
Krikoid kıkırdağın ön ve yan parçalarının oluşturduğu kavis şeklindeki bölüm; krikoid kıkırdak kemeri
Organ veya oluşuma tutunmuş uzantı ya da ek parça; eklenti
Virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan ilaçlar
Tiroid’ın aşırı hormon salgılamasını önleyici ilaçlar
İştahı önleyerek etki gösteren ilaçlar; iştah kesici ilaçlar; zayıflatıcı ilaçlar
Genetik değişmeye sebep olan etkenintesirini önleyen madde; antimutajen.
Gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar; gut ilaçları
Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan ilaçlar,
İshalin tedavisinde kullanılan ilaçlar; ishal ilaçları
Kolinerjik sinirlerin işlevini önleyici ilaç; asetilkolin reseptörlerini bloke ederek asetılkolin’in etkisini ortadan kaldıran ilaç; parasempatik antagonisti; parasempatolitik; kolinerjik bloke edici ilaç
Ruhsal gerilimi ortadan kaldırıcı ilaç; anksiyolitik
1 2 3 .. 16 17 18 19
20
21 22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 160 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Bk. Xlinkage.
Beyaz lif. Bk. collagenous fiber.
tıbbi çeviri
Titreşim tedavisi; vibroterapötik. Bkvibromassage.
Yemek borusu venleri; özofageal venler. Bk. venae esophageales.
Vagektomi. Bk. vagotomy.
Ürepoez. Bk. ureagenesis.
Trakea ile özofagus’un alt bölümü arasında doğuştan mevcut fistül; trakeoözofageal fistül
Soluk borusu ve yemek bonısu ileilgili; trakeoözofageal.
an irregular opening bounded by the twelfth thoracic vertebra, the eleventh and twelfth ribs, and the edge of the costal cartilages as they meet the sternum. (Türkçe bilginiz varsa bizimle paylaşınız. – eksik bilgi)
Gelişip yaşayabilmesi için yüksek ısıyagerek gösteren; termofılik.
Husye (testis)’lerin doğuştan bulunmayışı hali; testiküler agenez.
Bk. tamponage.
Tamponad. Bk. tamponage
Sempatomimetik ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
1- Sempatik sinir sisteminin etkisine sahip; sempatik sinir sisteminin uyarılması ile oluşan etkilere eş etkiler oluşturan; adreneıjik; sempatomi-metik. 2- Sempatomimetik (adrenerjik) ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
Sempatolitik ilaç. Bk. adrenergic blocking agent
Kendiliğinden oluşan; istem dışı meydanagelen; spontane; spontan.
İskelete ait doku ve oluşumları meydanagetiren; iskeleti oluşturan; skletojenöz.
Genetik hastalık ya da anomalinin, cinsiyet kromozomu üzerindeki genle evlada geçme hali; bu nitelikle belirgin kahtsal geçiş (Terim, genelllikle Xlinkage ile eş anlamda kullanılır).
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü