İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 437 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Genetik hastalık ya da anomalinin, X kromozomu üzerindeki genle evlada geçme hali; bu nitelikle belirgin kalıtsal geçiş.
Bk. Xlinkage.
Deride yara oluşturmaksızın sıyırıp geçen merminin ya da bomba patlamasının sebep olduğu yoğun hava basıncına bağlı olarak herhangi bir iç organda meydana gelen harabiyet.
tıbbi çeviri
Elektrik devresinin herhangi iki noktası arasında volt olarak ölçülen elektriksel gerilim farkı; voltaj,
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Dokularda titreşim oluşturucu araçla yapılan masaj; titreşim masajı; vibromasaj.
Dokularda titreşim meydana getirici araç yardımıyla gerçekleştirilen masaj; titreşimli masaj,
Ven’in yırtılması veya kesilmesi nedeniyle oluşan koyu kanla belirgin kanama; venöz kanama
Yemek borusu mukozası altındaki venöz pleksus’un kanını boşaltmak üzere, organın servikal bölümündekilerin vena thyroidea inferior’a, torasik bölümündekilerin vena azygos, vena hemiazygos ve vena azygos accessoria
Yemek borusu venleri; özofageal venler. Bk. venae esophageales.
Yüksek kan basıncı veya diğer bir sebeple gelişen damar harabiyeti.
Antiseptik veya ilaçlı sıvı sevk ederek vagina’yı yıkama; vagina lavajı.
Vagektomi. Bk. vagotomy.
Vakum kürtaj. Bk. vacuum aspiration.
Uterus mukozasından gelen kanama; rahim kanaması,
Uterus serviksi’ni genişlettikten sonra küret yardımıyla gerçekleştirilen rahim kürtajı (Erken gebeliği tahliye,düşük sonu plasenta artıklarını çıkarma, teşhis için parça alma veya tedavi amacıyla)
Üre yapıcı; üre oluşturucu; ürejenik.
Üre oluşması; üregenez.
Tek kamçılı; üniflajellat.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunması(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrolü güç- kanama; plasenta prevya kanaması
1 2 3 4 .. 20 21 22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 160 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1 – Hızla yayılan ülser (phagedena) ile ilgili; fajedenik. 2- Hızla yayılma eğilimi gösteren; etraf dokulan tahrip ederek süratle ilerleyen,
Bk. bacteriophage typing
Özofagus çevresinde; ösofagus’u çevreleyen; periözofageal.
tıbbi çeviri
Hastalığın oluşması; hastalığın meydanagelişi; patopoez.
Parasempatomimetik ilaç. Bk. parasympathomimetic agent
Parasempatolitik ilaç. Bk. cholinergic blocking agent.
Paget hastalığı (osteitis deformans)’na benzeyen; pagetoid.
Genellikle yaşlı kadınlarda görülen, meme başı ve çevresinde, altındaki intraduktal meme kanserinin deriye infiltrasyonuna bağlı geniş ekzematöz lezyonlarla belirgin patolojik durum; memenin Paget hastalığı
Kemiğin Paget hastalığı. Bk. osteitis deformans
Yumurtalık (ovarium)’ların doğuştan bulunmayışı hali; ovaryal agenez
Kemiklerde iltihaplanma sonucu yumuşama ve özellikle uzun kemiklerde eğrilme ile belirgin, yaşlılarda görülen kemik hastalığı; kemiğin Paget hastalığı
Açık göğüs masajı. Bk. open cardiac massage
Herhangi bir kranyal sinir çekirdiğinin doğuştan bulunmayışı hali; nükleer agenez
Nöromüsküler bloker. Bk. neuromuscular blocking agent.
Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi;harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi; nöranagenez.
Bk. suction drainage.
Genetik değişim meydana gelişi; mutagenez.
(L.): Musilago. Bk. mucilage.
Kemoterapi ve radyoterapinin sebep olduğu bulantı ve kusmayı önlemede, gastroözofageal refluks ve gastroparez tedavisinde ağızdan ya da intravenöz kullanılan, kullanılan, dopamin antagonisti kolinerjik bir ilaç; metoklopramid
Metagenez. Bk. heterogenesis.
1 2
3
4 5 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü