İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 978 adet çeviri sonucu bulundu. 961 - 978 arasındaki sonuçlar:
Uzun süre ültraviyole ışınlarına maruz kalış nedeniyle oluşan konjunktivit; aktinik konjunktivit
1- Kimyasal etki yapan; kimyasal değişmeye sebep olan; aktinik. 2- Kimyasal etkiye sahip ışın (güneş ışını, ültraviyole ışını, x ışınları vb.) ile ilgili,
Işın anlamına önek.
tıbbi çeviri
Bilinçaltında çatışma yaratan düşünce veya duygunun, bilincin baskı ve kontrolünden çıkarak kinci davranış şeklinde kendisini göstermesi; bu nitelikle belirgin psişik savunma mekanizması,
Actinobacillus lignieresii’nin sebep olduğu hastalık; aktinobasilloz.
Işın anlamına önek.
Kas liflerinde bulunan iki proteinden biri; aktin(diğeri myosin).
Böbreküstü bezinin çalışmasını değerlendirmenin yanı sıra Addison hastalığı, Cushing sendromu ve diğer bazı hastalıkları birbirinden ayırma amacıyla, intravenöz ya da intramüsküler adrenokortikotropik hormon enjeksiyonunu tak
Yapılan iş; hareket
Akrosefali ve sindaktili’nin beraber bulunuşu ile belirgin durum; Apert sendromu; akrosefalosindaktili.
Akrosefali, polidaktili ve sindaktili’nin beraber bulunuşu ile belirgin durum; akrosefalopolisindaktili.
Gram-negatif bir bakteri grubu (Bu grup bakteriler, -esas etken olmaksızın- birçok enfeksiyonlara eşlik eder. Bazı türleri, savunma sisteminin zayıfladığı durumlarda sepsis’e sebep olabilir). asinetobakter,
1- Bileşikten belli bir maddeyi kimyasal yolla ayırma; distilasyon; abstraksiyon. 2- Kan alma; kan çekme. 3- Zihinsel meşguliyet; dalgınlık. 4- Özetleme; özetini çıkarma,
Hastanın bilinçaltı komplekslerini açığa vurarak rahatlaması; ruhsal gerilimin bu şekilde hafifletilmesi; katarzis; abreaksiyon. (Bir psikoterapi yöntemi).
1- Sütten kesme; bebeği memeden kesme; ablaktasyon. 2- Sütten kesilme, memelerden süt salgılanmasının durması,
Karın ameliyatlarında kullanılan retraktör; karın retraktörü
İdrarda bakteri bulunmayışı ile belirgin -muhtemelen bir virüs’ün sebep olduğu- piyüri; amikrobik piyüri
bakteri içermeyen, bakterisiz
1 2 3 .. 45 46 47 48
49
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 317 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
tıbbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Volkmann sendromu. Bk. Volkmann s contracture
Streptomyces puniceus ve diğer bazı Strep-tomyces türlerinden elde edilen, Mycobacterium tuber-culosis’e karşı etkili bir antibiyotik; viomisin.
Vincent anjini’ne sebep olan basil; Vincent basili; Fusobacterium fusiformis türü bakteri
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omurlara yayılan Mycobacterium tuber-culosis’in sebep olduğu, omurların ve omurlar arası disklerin -omurgada şekil bozukluğuna uzanmak üzere-harabiyeti ile belirgin, genellikle çocuklarda görülen hastalık; Pott hastalığ
Mycobacterium tuberculosis’in sebep olduğu bulaşıcı hastalık; verem; tüberküloz (Hastalık özellikle akciğerlerde görülür; bununla beraber basilin kan ya da lenf yoluyla yayılışı sonucu yerleşme yerine göre, deri, beyin,
Mycobacterium tuberculosis’in et suyundaki kültürünün süzgeçten geçirilmesiyle elde edilen ve tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan sıvı madde; tüberkülin
Tüberküloz’lu hastada, kan akımıyla deriye yayılan Mycobacterium tuberculosis’e karşı yerel reaksiyon olarak deri üzerinde oluşan -ülserleşme eğilimi ile belirgin- küçük lezyon; tüberkülid
Mycobacterium tuberculosis türü bakteri
Koku üçgeni. Bk. olfactory trigone
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
1 2 3 4 .. 14 15 16
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü