İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 978 adet çeviri sonucu bulundu. 921 - 940 arasındaki sonuçlar:
Hastaya ilaç vererek gerçekleştirilen ötanazi; aktif ötanazi
Organ arterlerine fazla kan gelişi nedeniyle oluşan konjesyon; aktif konjesyon
Herhangi bir yol (dışkı, öksürük vb.) ile vücudundan hastalık etkenini dışarı çıkaran kişi; çevresine hastalık etkeni yayan kimse; aktif taşıyıcı
tıbbi çeviri
Karşısındakine eziyet ve acı vermekten cinsel zevk duyma; sadizm
Hareketli; faaliyet halinde; etkin; aktif,
1- İnaktif bir maddeyi etkin hale getiren; bir reaksiyonun oluşumunu kolaylaştıran; uyarıcı madde; aktivatör. 2- Bazı maddelere radyoaktif özellik kazandıran araç
1 – Harekete getirme; etkin hale koyma; hareketlendirme; aktivasyon. 2- Uyarma; hücre bölünmesini veya beyin çalışmasını uyanna. 3- Radyoaktif hale getirme.
Emici etkisi nedeniyle antidot olarak ya da mide asiditesini azaltınada kullanılan tıbbi odun kömürü; tıbbi kömür; etkin kömür
Hareket tremoru; aksiyon tremoru. Bk. intention tremor
Uyartılan kas ya da sinir hücresinde -hücrenin depolarizasyon ve repolarizasyonunun sebep olduğu- zar gerilimi değişikliği; uyartıya bağlı elektriksel gerilim; uyartı potansiyeli
1- Çalışma; faaliyet; vücudun veya herhangi bir organın faaliyeti; aksiyon. 2- Faaliyet sonucu meydana gelen iş; etki; tesir
Işınlamaya bağlı doku harabiyetinin sebep olduğu toksemi hali; aktinotoksemi.
Hastalığın, ışın (güneş ışınları, ültraviyole ışınlan, x ışınlan, radyoaktif ışınlar) ile tedavisi; aktinoterapi.
X ışınlan veya radyoaktif ışınlara maruz kalış nedeniyle oluşan sinir iltihabı; aktinonevrit.
Actinomyces israelii’nin sebep olduğu, servikofasiyal, torasik ve abdominal olmak üzere üç klinik şekil gösteren enfeksiyon; aktinomikoz (Diş çürüğü, diş çekme ya da yüz travmasını takiben gelişen servikofasiyal aktinom
Bazı Streptomyces türleri (Streptomyces antibioticus, Streptomyces chrysomallus)’nden elde edilen, antibakterisid, antifungal ve antineoplastik etkiye sahip maddeler; aktinomisin’ler
Streptomyces chrysomallus’dan elde edilen, bir grup kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılan antineoplastik madde; daktinomisin; aktinomisin D.
Streptomyces chrysomallus’dan elde edilen, antibiyotik etkisi yanında antineoplastik etkisi nedeniyle bazı kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılan bir madde; kaktinomisin; aktinomisin C.
Streptomyces antibioticus’dan elde edilen, actinomycin A ile aynı etkiye sahip, fakat ona oranla daha toksik antibakterisid madde; aktinomisin B.
Streptomyces antibioticus’dan elde edilen, gram pozitif organizmalara karşı etkili bir antibiyotik; aktinomisin A
1 2 3 .. 43 44 45 46
47
48 49
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 317 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
tıbbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Volkmann sendromu. Bk. Volkmann s contracture
Streptomyces puniceus ve diğer bazı Strep-tomyces türlerinden elde edilen, Mycobacterium tuber-culosis’e karşı etkili bir antibiyotik; viomisin.
Vincent anjini’ne sebep olan basil; Vincent basili; Fusobacterium fusiformis türü bakteri
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omurlara yayılan Mycobacterium tuber-culosis’in sebep olduğu, omurların ve omurlar arası disklerin -omurgada şekil bozukluğuna uzanmak üzere-harabiyeti ile belirgin, genellikle çocuklarda görülen hastalık; Pott hastalığ
Mycobacterium tuberculosis’in sebep olduğu bulaşıcı hastalık; verem; tüberküloz (Hastalık özellikle akciğerlerde görülür; bununla beraber basilin kan ya da lenf yoluyla yayılışı sonucu yerleşme yerine göre, deri, beyin,
Mycobacterium tuberculosis’in et suyundaki kültürünün süzgeçten geçirilmesiyle elde edilen ve tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan sıvı madde; tüberkülin
Tüberküloz’lu hastada, kan akımıyla deriye yayılan Mycobacterium tuberculosis’e karşı yerel reaksiyon olarak deri üzerinde oluşan -ülserleşme eğilimi ile belirgin- küçük lezyon; tüberkülid
Mycobacterium tuberculosis türü bakteri
Koku üçgeni. Bk. olfactory trigone
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
1 2 3 4 .. 14 15 16
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü