İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4779 adet çeviri sonucu bulundu. 4761 - 4779 arasındaki sonuçlar:
Yürüme yeteneği gösteremeyen; yürüyemeyen; abazik.
Azalma; hafifleme; dinme; ağrının veya herhangi bir belirtinin eski şiddetini kaybetmesi,
Yürüme yeteneği gösteremeyen; yürüyemeyen; abazik.
tıbbi çeviri
İstemli hareketi gerçekleştiren kasların birbiriyle uyumsuz çalışması nedeniyle kişinin ayakta durma ve yürüme yeteneği gösterememesi; Blocq hastalığı; abazi-astazi.
Bacaklarda titreme nedeniyle kişinin yürüme yeteneği gösterememesi hali, trembling abazi
İstemli hareketi gerçekleştiren kasların birbiriyle uyumsuz çalışması nedeniyle kişinin yürüme yeteneği gösterememesi; yürüyememe hali; abazi.
Eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılması; çıkık; abartikülasyon.
Eklemi tutmayan; eklem dışında yerleşmiş; eklemden uzakta; abartiküler
Ele alınan herhangi bir cismin ağırlığını değerlendirme hissinin kaybı; abarognoz
zihinsel dengesizlik, zihinsel bozukluk; abalienasyon
zihinsel dengesizlik, zihinsel bozukluk; abalienasyon
zihinsel dengesizlik, zihinsel bozukluk ; abalienation
abakteriyal, bakteri içermeyen, bakterisiz ; abacterial
İdrarda bakteri bulunmayışı ile belirgin -muhtemelen bir virüs’ün sebep olduğu- piyüri; amikrobik piyüri
bakteri içermeyen, bakterisiz
A, B, AB ve 0 harfleri ile gösterilen dört kan grubunu içeren sistem; AB0 sistemi (AB0 sistemindeki sınıflama, eritrositlerin A veya B antijeni içerip içermedikleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Eritrositlerin A antijeni iç
…..’den uzaklaşma; …..’den ayrılma anlamında önek.
Bazı ilaçların, karaciğer hücrelerinde meydana getirdiği harabiyete bağlı olarak gelişen hepatit; ilaç hepatiti
a
1-yokluk, bulunmayış, eksiklik anlamında önek. 2-ayrılma, uzaklaşma, sapma anlamında önek.
1 2 3 .. 235 236 237 238
239
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2823 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Alm kemiği (frontal kemik)’nin supraorbital kenarının -zigomatik kemiğin frontal çıkıntısı ile eklem yapan- dışyan uzantısı; alm kemiğinin elmacık çıkıntısı; frontal kemiğin zigomatik çıkıntısı
Aorta abdominalis’in yan taraflarında bulunan kromafm hücrelerden oluşmuş küçük doku kitleleri; Zuckerkandl cisimcikleri (Daha ziyade fetal hayatta belirgindir),
Asalak olarak yaşayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
tıbbi çeviri
AİDS virüsü (HIV) taşıyanlarda ve AİDS tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, timidin (thymidine) analoğu antiviral bir ilaç; zidovudin [Sonradan gelişen immün yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yavaş
Afrika’da yetişen “Corynanthe yohimbi” adlı ağacın kabuklanndan elde edilen, alfa2-adrenerjik reseptörleri bloke edici ve cinsel gücü artırıcı bir alkaloid; yohimbin.
Ağzın, geniş şekilde açılıp içine hava çekilmesini takiben dışarıya hava verilerek kapanışı ile belirgin refleks hareket; esneme (Genellikle can sıkıntısı, yorgunluk, uyuşukluk, uykusuzluk veya başka birisi¬nin esnemesini gör
Ağızdan ksiloz verilişini takiben idrara geçen miktarı belirleme amacıyla, gıdaya bağlı pentozüri tanısında uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Amnion sıvısının azlığı veya amnion kesesinin erken açılması nedeniyle doğum sürecinde amnion sıvısının az oluşu ile belirgin doğum travayı; kuru doğum
Adet (menstruasyon) zamanında, uterus kanaması olmaksızın kasıklarda ağrı, göğüslerde dolgunluk vb. adete özgü belirtilerin oluşması; kseromeni.
Afrika’nın bazı bölgelerinde ve Brezilya’da veba etkeninin fareden insana geçişine aracılık eden Xenopsylla türü.
Afrika’nın bazı bölgelerinde ve Brezilya’da veba etkeninin fareden insana geçişine aracılık eden Xenopsylla türü.
Adet (menstruasyon)’e uyan zamanlarda uterus dışı herhangi bir organ veya vücut bölümünden kanama olması; vikaryöz menstruasyon; ksenomeni.
Anne babadan değişik özelliklere sahip yavru meydana gelmesi; yavrunun ait olduğu türden farklı olması; ksenogenez.
Afyondan çıkarılan bir alkaloid (C37H26N2O9), Opium alkaloidlerinden biri, Ksantalin.
ataxic writing, mirrow writing
aseptic wound, blowing wound, contused wound, entry wound, incised wound, infeeted wound, lacerated wound, nonpenetrating wound, open wound, penetrating wound, perforating wound, puncture wound, septic wound, suppurative woun
Anneden geçen prolaktin nedeniyle yeni doğan bebek memesinden, bazen ilk günler esnasında -az miktarda-gelen, süte benzer madde; sihirbaz sütü; büyücü sütü.
Aynı merkez çevresinde dairesel, oval ya da spiral seyir gösteren çizgisel epidermis kabartılan ile belirgin parmak izi örneği,
Antikoagülan ilavesi dışında yapısal bütünlüğü bozulmamış kan; içerdiği unsurlara ayrılmamış kan; bütün kan; tam kan.
Ak madde (beyaz cevher). Bk. white substance.
1 2 3 4 .. 140 141 142
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü