İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4779 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Allerjik belirtiler, rinit ve kronik ürtiker tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan histamin H}reseptör antagonisti antihistaminik ilaç; azatadin maleat.
Anksiyolitik bir ilaç grubu;azaspirodekandion’lar (buspirone hydrochloride vb.),
Akut miyelositik lösemi tedavisinde int-ravenöz kullanılan antimetabolit bir madde; azasiti-din.
tıbbi çeviri
Uterus serviksi veya vagina duvarından -yayma yapma amacıyla-salgı almada kullanılan spatül; Ayre’nin tahta spatülü.
Pulmoner arterde skleroz, siyanoz, dispne, kemik iliğinde hiperplazi ve karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık; Ayerza hastalığı
Trichomonas cinsi parazitlerin arka yüzündeki,destek görevi yapan uzantı; destek kamçı,
Sinir hücresi aksonunun sitoplazması; aksoplazma.
(G.): Sinir hücresi aksonunun incinmesi; sinir liflerinin baskı altında kalışı nedeniyle sadece yüzeysel tabakalarında meydana gelen zedelenme.
(G.): Bk. axon
1- Sinir hücresinin aksonu ile ilgili. 2- Vücutekseni ile ilgili; aksonal.
(G.): Sinir hücresinin, uyartıyı kendisinden sonraki sinir hücresine ileten, ip şeklindeki uzantısı, sinir ipliği; sinir lifi; akson.
Sinir hücresi aksonunun harabiyete uğraması; aksoliz.
Sinir hücresinin uzantısı; akson.
Fetüs başı pelvis çıkımı düzleminin üzerinde iken onu, pelvis ekseni yönünde dışan çekmeye mahsus doğum aleti; aksis traksiyon forsepsi
Herhangi bir şeyi, içinde bulunduğu geçidin uzun ekseni yönünde çekme; özellikle fetüs başını,Tarnier forsepsi ile doğum kanalı yönünde dışan çekme; aksis traksiyon
Bk. pelvic axis
Elektrokardiyogram’da QRS kompleksi ekseninin, normalin sağma ya da soluna sapma gösterişi; eksen sapması; aks deviyasyonu
(L.): 1- Eksen; özellikle vücut ekseni; aksis. 2- İkinci boyun omuru; aksis
Akson (axon) ya da aksis (eksen) yönünde;akson ya da aksis’e yönelik; aksipetal.
Eksen anlamına önek.
1
2
3 4 5 6 .. 237 238 239
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2823 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Alm kemiği (frontal kemik)’nin supraorbital kenarının -zigomatik kemiğin frontal çıkıntısı ile eklem yapan- dışyan uzantısı; alm kemiğinin elmacık çıkıntısı; frontal kemiğin zigomatik çıkıntısı
Aorta abdominalis’in yan taraflarında bulunan kromafm hücrelerden oluşmuş küçük doku kitleleri; Zuckerkandl cisimcikleri (Daha ziyade fetal hayatta belirgindir),
Asalak olarak yaşayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
tıbbi çeviri
AİDS virüsü (HIV) taşıyanlarda ve AİDS tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, timidin (thymidine) analoğu antiviral bir ilaç; zidovudin [Sonradan gelişen immün yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yavaş
Afrika’da yetişen “Corynanthe yohimbi” adlı ağacın kabuklanndan elde edilen, alfa2-adrenerjik reseptörleri bloke edici ve cinsel gücü artırıcı bir alkaloid; yohimbin.
Ağzın, geniş şekilde açılıp içine hava çekilmesini takiben dışarıya hava verilerek kapanışı ile belirgin refleks hareket; esneme (Genellikle can sıkıntısı, yorgunluk, uyuşukluk, uykusuzluk veya başka birisi¬nin esnemesini gör
Ağızdan ksiloz verilişini takiben idrara geçen miktarı belirleme amacıyla, gıdaya bağlı pentozüri tanısında uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Amnion sıvısının azlığı veya amnion kesesinin erken açılması nedeniyle doğum sürecinde amnion sıvısının az oluşu ile belirgin doğum travayı; kuru doğum
Adet (menstruasyon) zamanında, uterus kanaması olmaksızın kasıklarda ağrı, göğüslerde dolgunluk vb. adete özgü belirtilerin oluşması; kseromeni.
Afrika’nın bazı bölgelerinde ve Brezilya’da veba etkeninin fareden insana geçişine aracılık eden Xenopsylla türü.
Afrika’nın bazı bölgelerinde ve Brezilya’da veba etkeninin fareden insana geçişine aracılık eden Xenopsylla türü.
Adet (menstruasyon)’e uyan zamanlarda uterus dışı herhangi bir organ veya vücut bölümünden kanama olması; vikaryöz menstruasyon; ksenomeni.
Anne babadan değişik özelliklere sahip yavru meydana gelmesi; yavrunun ait olduğu türden farklı olması; ksenogenez.
Afyondan çıkarılan bir alkaloid (C37H26N2O9), Opium alkaloidlerinden biri, Ksantalin.
ataxic writing, mirrow writing
aseptic wound, blowing wound, contused wound, entry wound, incised wound, infeeted wound, lacerated wound, nonpenetrating wound, open wound, penetrating wound, perforating wound, puncture wound, septic wound, suppurative woun
Anneden geçen prolaktin nedeniyle yeni doğan bebek memesinden, bazen ilk günler esnasında -az miktarda-gelen, süte benzer madde; sihirbaz sütü; büyücü sütü.
Aynı merkez çevresinde dairesel, oval ya da spiral seyir gösteren çizgisel epidermis kabartılan ile belirgin parmak izi örneği,
Antikoagülan ilavesi dışında yapısal bütünlüğü bozulmamış kan; içerdiği unsurlara ayrılmamış kan; bütün kan; tam kan.
Ak madde (beyaz cevher). Bk. white substance.
1 2 3 4 .. 140 141 142
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü