İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4779 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim yokluğu; azimi.
Bk. azygos.
Bk. vena azygos
tıbbi çeviri
Sağ akciğer apeksi’nin iç yüzü üzerinde -bazen görülen- üç köşeli küçük lob; azigos lob
(G.): Çift olarak bulunmayan; tek; azigos.
Azur boyası ile kolayca boyanan; azurofil.
Hücre ve dokuları boyamada kullanılan mavirenkte bir boya; azur.
(İ.): Bk. pinta.
Özellikle gramnegatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan monobaktam grubu bir antibiyotik; aztreonam.
İdrarda üre ve benzeri azotlu bileşiklerin fazlamiktarda bulunuşu; azotüri.
Dışkı ile fazla miktarda azotlu bileşiğindışarı atılışı; azotore.
Kanda üre vb. azotlu bileşiklerin aşırı miktardaartışı; azotemi.
(F.): Azot. Bk. nitrogen.
Menide spermatozoonların bulunmayışı;sperm yokluğu; azoospermi.
Bk. pyrrole.
Azo boyalarıyla çalışan işçilerde görülen kaşıntı; azo kaşıntısı,
Canlı organizmalardan yoksun; hayat göstermeyen; azoik.
Bazı gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intravenöz kullanılan, etki alanı genişletilmiş bir penisilin; azlosilin sodyum.
Azidotimidin. Bk. zidovudine.
Gref veya organ transplantasyonunda rejeksiyonu önlemede, tedaviye dirençli romatoid artrit ve diğer bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde intravenöz ya da ağızdan tablet şeklinde kullanılan, pürin analogu immünosüpresan il
1 2 3 4 .. 237 238 239
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2823 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteriae pudendae externae’ya eşlik eden ve kendilerine boşalan bazı venleri aldıktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e açılan venler; dış pudendal venler
Arteria profunda femoris’in delici dallarına eşlik eden ve uyluk arka kaslarının venöz kanını vena profunda femoris’e ileten venler; delici venler
Alt gözkapağının venöz kanını vena angularis’e ileten venler; alt gözkapağı venleri; inferior palpebral venler
tıbbi çeviri
Arteria obturatoria’ya eşlik eden ve kalça eklemi ile bu bölgedeki obturator ve adduktor kasların venöz kanını boşaltmak üzere -canalis obturatorius aracılığıyla pelvis’e girdikten sonra- vena iliaca interna’
Arteria musculophrenica’ya eşlik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar arası aralıkların venöz kanını venae thoracicae internae’ya ileten venler; müskülofrenik venler
Ayak parmaklan taban venleri (venae digitales plantares)’nin birleşmesiyle oluşup ayak tarağı taban arterleri (arteriae metatarsales plantares)’ne eşlik eden ve arcus venosus plantaris’e açılan venler; ayak
Ayak parmaklarının sırt venleri (venae digitales dorsales pedis)’nin birleşmesiyle oluşup ayak tarağı sırt arterleri (arteriae metatarsales dorsales)’ne eşlik eden ve arcus venosus dorsalis pedis’e açılan ve
Arteria meningeamedia’nın dallarına eşlik eden ve dura mater, kranyum’un iç yüzü ve ganglion trigeminale’nin venöz kanını boşaltmak üzere -kranyum’dan çıktıktan sonra- plexus pterygoi-deus’a açıl
Alt dudağın venöz kanını vena facialis’e ileten venler; alt dudak venleri; alt labiyal venler
Arteria glutea superior’a eşlik eden, foramen ischiadicum majus’u geçtikten sonra vena iliaca interna’ya açılan venler; üst gluteal venler.
Arteria glutea inferior’a eşlik eden ve foramen ischiadicum majus’u geçtikten sonra hepsi birleşerek tek ven halinde vena iliaca interna’ya açılan venler; alt gluteal venler.
Arteria poplitea’nın dallarına eşlik eden ve venapoplitea’ya açılan venler; diz venleri; genikuler venler
Arteria fıbularis’e eşlik eden ve venae tibiales posteriores’e açılan venler; peroneal venler; fıbular venler.
Arteria ethmoidalis anterior ve arteria ethmoidalis posterior’a eşlik eden ve etmoidal sinüslerin venöz kanını boşaltmak üzere vena ophthalmica superior’a açılan venler; etmoidal venler.
Arteria epigastrica superior’a eşlik eden ve venae thoracicae internae’ya açılan iki ven; üst epigastrik venler
Ayak parmaklarının plantar yüzlerinde seyreden ve parmak aralığı köklerinde plantar metatarsal venler (venae metatarsales plantares)’i oluşturmak üzere birleşen venler; ayak parmakları taban venleri; plantar dijital ven
Ayak parmaklarının sırt yüzünde seyreden, daha sonra parmak aralığı köklerinde birleşerek dorsal metatarsal venler (venae metatarsales dorsales)’i oluşturan venler; ayak parmaklarının sırt venleri; ayağın dorsal dijital
Arteria circumflexa femoris medialis’e eşlik eden ve uyluğun üst bölümünün arka kasları ile kalça ekleminin venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk içyan kıvrık venleri; içya
Arteria circumflexa femoris lateralis’e eşlik eden ve uyluk arka kasları ile kalça eklemi dışyan yarısının venöz kanını vena femoralis ya da vena profunda femoris’e ileten venler; uyluk dışyan kıvrık venleri; dışy
Arte-riae arcuatae renis’e eşlik eden ve böbreğin lobüller arası venleri (venae interlobulares renis)’nden aldığı kanı, böbreğin loblar arası venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; böbreğin ya
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 140 141 142
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü