İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4779 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim yokluğu; azimi.
Bk. azygos.
Bk. vena azygos
tıbbi çeviri
Sağ akciğer apeksi’nin iç yüzü üzerinde -bazen görülen- üç köşeli küçük lob; azigos lob
(G.): Çift olarak bulunmayan; tek; azigos.
Azur boyası ile kolayca boyanan; azurofil.
Hücre ve dokuları boyamada kullanılan mavirenkte bir boya; azur.
(İ.): Bk. pinta.
Özellikle gramnegatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan monobaktam grubu bir antibiyotik; aztreonam.
İdrarda üre ve benzeri azotlu bileşiklerin fazlamiktarda bulunuşu; azotüri.
Dışkı ile fazla miktarda azotlu bileşiğindışarı atılışı; azotore.
Kanda üre vb. azotlu bileşiklerin aşırı miktardaartışı; azotemi.
(F.): Azot. Bk. nitrogen.
Menide spermatozoonların bulunmayışı;sperm yokluğu; azoospermi.
Bk. pyrrole.
Azo boyalarıyla çalışan işçilerde görülen kaşıntı; azo kaşıntısı,
Canlı organizmalardan yoksun; hayat göstermeyen; azoik.
Bazı gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intravenöz kullanılan, etki alanı genişletilmiş bir penisilin; azlosilin sodyum.
Azidotimidin. Bk. zidovudine.
Gref veya organ transplantasyonunda rejeksiyonu önlemede, tedaviye dirençli romatoid artrit ve diğer bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde intravenöz ya da ağızdan tablet şeklinde kullanılan, pürin analogu immünosüpresan il
1 2 3 4 .. 237 238 239
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2823 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Araştırma amacıyla canlı hayvanı kesme; deney amacıyla canlı hayvanlar üzerinde, anestezi altında ameliyat yapma; viviseksiyon.
Alfalfa (kaba yonca) adlı bitkinin yapraklarından elde edilen, bitkisel kökenli doğal D vitamini; fitonadion; K1 vitamini (Sentetik olarak da elde edilir)
Akışa direnç gösteren; az akışkan; ağdalı; viskoz; viskoz.
tıbbi çeviri
Aynı anda veya zaman aralıklarıyla iki değişik virüs’tin etkisine maruz kalan hücrede, bir virüsün diğerinin etkisini azaltınası veya ortadan kaldırması; virüs engellemesi; virüs enterferansı (Bu olayda virüslerden biri
Antineoplastik olarak intravenöz uygulanan bir sentetik vinka (Cezayir menekşesi) alkaloidi; vindesin (Özellikle akut lenfoblastik lösemi, meme kanseri ve malign melanom tedavisinde kullanılır),
Adet zamanı, uterus mukozası dışında diğer bir organ ya da yüzeyden de periyodik kanama olması; vikaryöz menstruasyon.
Ağız vestibülü. Bk. vestibule of mouth.
Akciğer üzerinde duyulan normal solunum sesi; veziküler üfürüm. Bk. vesicular breath sound.
Akciğer oskültasyonunda, normal akciğer üzerinde duyulan yumuşak nitelikteki ses; normal solunum sesi; veziküler solunum sesi.
Akciğer vezikülleri. Bk. alveolipulmonis
Az miktarda protein, kolesterol ve fosfolipid’e karşın fazla miktarda trigliserid içeren plazma lipoproteini; vücut hücrelerine trigliseridleri taşıyan lipoprotein; çok düşük yoğunluklu lipoprotein.
Ayak tabanında oluşan, viral ya da nonviral ağrılı siğil; ayak tabanı siğili; plantar siğil
Appendix vermiformis lümenine solucan girişi nedeniyle oluşan apandisit; helmintik apandisit
Anlamsız konuşma alışkanlığı; bazı psikoz şekillerinde görülen yersiz ve anlamsız sözlerle belirgin durmaksızın konuşma eğilimi; verbomani.
Anlamsız sözcük ve sözleri durmaksızın tekrarlama; bu nitelikle belirgin konuşma şekli; verbijerasyon.
Arkaya dönük rahmin, anteversion durumuna getirilmek üzere karın ön duvarına dikişle tespiti; bu amaçla yapılan ameliyat; ventrosüspansiyon.
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Alnın üst bölümünden birkaç ven halinde başlayıp daha sonra tek ven haline dönüşerek göz içyan köşesi (içyan kantüs)’nde -vena angularis’i oluşturmak üzere- vena supraorbitalis ile birleşen venler; troklea-üstü ve
Arteria renalis’e eşlik eden ve vena cava inferior’a açılan, biri sağ diğeri sol böbreğe ait iki kısa ven; böbrek venleri; renal venler
1 2
3
4 5 6 7 .. 140 141 142
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü