İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4779 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim yokluğu; azimi.
Bk. azygos.
Bk. vena azygos
tıbbi çeviri
Sağ akciğer apeksi’nin iç yüzü üzerinde -bazen görülen- üç köşeli küçük lob; azigos lob
(G.): Çift olarak bulunmayan; tek; azigos.
Azur boyası ile kolayca boyanan; azurofil.
Hücre ve dokuları boyamada kullanılan mavirenkte bir boya; azur.
(İ.): Bk. pinta.
Özellikle gramnegatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan monobaktam grubu bir antibiyotik; aztreonam.
İdrarda üre ve benzeri azotlu bileşiklerin fazlamiktarda bulunuşu; azotüri.
Dışkı ile fazla miktarda azotlu bileşiğindışarı atılışı; azotore.
Kanda üre vb. azotlu bileşiklerin aşırı miktardaartışı; azotemi.
(F.): Azot. Bk. nitrogen.
Menide spermatozoonların bulunmayışı;sperm yokluğu; azoospermi.
Bk. pyrrole.
Azo boyalarıyla çalışan işçilerde görülen kaşıntı; azo kaşıntısı,
Canlı organizmalardan yoksun; hayat göstermeyen; azoik.
Bazı gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intravenöz kullanılan, etki alanı genişletilmiş bir penisilin; azlosilin sodyum.
Azidotimidin. Bk. zidovudine.
Gref veya organ transplantasyonunda rejeksiyonu önlemede, tedaviye dirençli romatoid artrit ve diğer bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde intravenöz ya da ağızdan tablet şeklinde kullanılan, pürin analogu immünosüpresan il
1 2 3 4 .. 237 238 239
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2823 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ak çöpleme. Bk. Veratrum albüm.
Akyuvar; lökosit.Bk. leukocyte.
Absorpsiyon bozukluğu, karın ağrısı, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, aşırı zayıflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, bağırsak muk
tıbbi çeviri
Ağırlık asarak gerçekleştirilen çekme; ağırlıkla traksiyon.
atomic weight, birth weight, body weight, desirable weight, molecular weight
Aralarında deri bağlantısı gösteren ayak parmakları; perdeli parmaklar; zarlı parmaklar.
Aralarında deri bağlantısı gösteren el parmaklan; perdeli parmaklar,
Amnion hücreleri tarafından amnion kesesi içine salgılanan sıvı; amnion sıvısı
Aşın su girişi ya da su tutulması nedeniyle vücudun su hacminin artmasına bağlı olarak gelişen patolojik durum; su zehirlenmesi,
Aşırı zayıflama; vücutça erime; kaşeksi.
acuminate wart, common wart, peruvian wart, planewart, plantar wart, viral wart
Akciğer embolisi, derin ven trombozu ve miyokard enfarktüsü tedavisinde ağızdan (tablet şeklinde) ya da intravenöz kullanılan antiakogülan ilaç; varfarin sodyum [Pıhtılaşma faktörlerinden faktör II (2) (protrombin), VII (7),
Ait olduğu hücre ile ilişkisi kesilen sinir lifi (akson)’nin, normal yapı ve işlevini kaybedeceği kuralı; Waller kuralı.
Aşırı melanin birikimi sebebiyle vulva’nın kahverengi oluşu; vulva melanozu.
Ağır kolera’da bazen görülen, işitilmeyecek şekilde zayıf ses
Arzu ve iradeye bağlı hareket; istemli hareket.
Acı ve ıstırap çeken hastanın isteği sonucu gerçekleştirilen ötanazi.
Ayak bileği ekleminin doğuştan çıkık oluşu; Volkmann deformitesi.
Ayak tabanı. Bk. sole.
Aritenoid kıkırdak tabanından öne doğru uzanan -ligamentum vocale’nin tutunduğu- küçük çıkıntı; ses çıkıntısı; vokal çıkıntı
1
2
3 4 5 6 .. 140 141 142
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü