İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4779 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim yokluğu; azimi.
Bk. azygos.
Bk. vena azygos
tıbbi çeviri
Sağ akciğer apeksi’nin iç yüzü üzerinde -bazen görülen- üç köşeli küçük lob; azigos lob
(G.): Çift olarak bulunmayan; tek; azigos.
Azur boyası ile kolayca boyanan; azurofil.
Hücre ve dokuları boyamada kullanılan mavirenkte bir boya; azur.
(İ.): Bk. pinta.
Özellikle gramnegatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan monobaktam grubu bir antibiyotik; aztreonam.
İdrarda üre ve benzeri azotlu bileşiklerin fazlamiktarda bulunuşu; azotüri.
Dışkı ile fazla miktarda azotlu bileşiğindışarı atılışı; azotore.
Kanda üre vb. azotlu bileşiklerin aşırı miktardaartışı; azotemi.
(F.): Azot. Bk. nitrogen.
Menide spermatozoonların bulunmayışı;sperm yokluğu; azoospermi.
Bk. pyrrole.
Azo boyalarıyla çalışan işçilerde görülen kaşıntı; azo kaşıntısı,
Canlı organizmalardan yoksun; hayat göstermeyen; azoik.
Bazı gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intravenöz kullanılan, etki alanı genişletilmiş bir penisilin; azlosilin sodyum.
Azidotimidin. Bk. zidovudine.
Gref veya organ transplantasyonunda rejeksiyonu önlemede, tedaviye dirençli romatoid artrit ve diğer bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde intravenöz ya da ağızdan tablet şeklinde kullanılan, pürin analogu immünosüpresan il
1 2 3 4 .. 237 238 239
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2823 adet çeviri sonucu bulundu. 2801 - 2820 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
abdominotorasik; Karın ve göğüsle ilgili; hem karın hem göğsü ilgilendiren
abdominoskopi; Karın organlarını endoskop aracılığıyla görerek inceleme; endoskop’la karın içinin muayenesi
abdominoskopi; Karın organlarını endoskop aracılığıyla görerek inceleme; endoskop’la karın içinin muayenesi
tıbbi çeviri
abdominoplasti; Karın bölgesindeki fazla deri ve yağın ameliyatla çıkarılması; bu amaçla yapılan estetik ameliyat;
abdominoplasti; Karın bölgesindeki fazla deri ve yağın ameliyatla çıkarılması; bu amaçla yapılan estetik ameliyat;
Abdominal versiyon. Bk. external version
Abdominal inguinal halka. Bk. annulus inguinalisprofundus
Abdominal balotman. Bk. external ballottement
Aorta abdominalis’in çevresindeki, sağ ve sol plexus coeliacus’larla lumbar splanknik sinirlerden ayrılan ipliklerin oluşturduğu otonom sinir ağı; abdominal aortun sinir pleksusu
Aort’un diyafragma’nın altında, karın içinde seyreden parçası; 12. torasik vertebra’nın alt kenarı hizasından başlayıp 4. lumbar vertebra’nın altkenarında sağ ve sol arteria iliaca communis’lere
Ağız veya burun yoluyla ince bağırsağa iletilen çift lümenli lastik tüp; MillerAbbott tüpü
Azalma; hafifleme; dinme; ağrının veya herhangi bir belirtinin eski şiddetini kaybetmesi,
abakteriyal, bakteri içermeyen, bakterisiz ; abacterial
A, B, AB ve 0 harfleri ile gösterilen dört kan grubunu içeren sistem; AB0 sistemi (AB0 sistemindeki sınıflama, eritrositlerin A veya B antijeni içerip içermedikleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Eritrositlerin A antijeni iç
Akıntı, akıntı gelişi anlamına sonek.
Aşırı akış anlamına sonek.
Ameliyatla herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltme ya da zedelenme gösteren organ veya dokuyu onarma anlamına sonek.
Aşın korku, ürküntü, tiksinti anlamına sonek.
Azlık, eksiklik anlamına sonek.
Aşm büyüme, aşm genişleme anlamına sonek.
1 2 3 .. 137 138 139 140
141
142
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü