İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
a
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4779 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim yokluğu; azimi.
Bk. azygos.
Bk. vena azygos
tıbbi çeviri
Sağ akciğer apeksi’nin iç yüzü üzerinde -bazen görülen- üç köşeli küçük lob; azigos lob
(G.): Çift olarak bulunmayan; tek; azigos.
Azur boyası ile kolayca boyanan; azurofil.
Hücre ve dokuları boyamada kullanılan mavirenkte bir boya; azur.
(İ.): Bk. pinta.
Özellikle gramnegatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan monobaktam grubu bir antibiyotik; aztreonam.
İdrarda üre ve benzeri azotlu bileşiklerin fazlamiktarda bulunuşu; azotüri.
Dışkı ile fazla miktarda azotlu bileşiğindışarı atılışı; azotore.
Kanda üre vb. azotlu bileşiklerin aşırı miktardaartışı; azotemi.
(F.): Azot. Bk. nitrogen.
Menide spermatozoonların bulunmayışı;sperm yokluğu; azoospermi.
Bk. pyrrole.
Azo boyalarıyla çalışan işçilerde görülen kaşıntı; azo kaşıntısı,
Canlı organizmalardan yoksun; hayat göstermeyen; azoik.
Bazı gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intravenöz kullanılan, etki alanı genişletilmiş bir penisilin; azlosilin sodyum.
Azidotimidin. Bk. zidovudine.
Gref veya organ transplantasyonunda rejeksiyonu önlemede, tedaviye dirençli romatoid artrit ve diğer bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde intravenöz ya da ağızdan tablet şeklinde kullanılan, pürin analogu immünosüpresan il
1 2 3 4 .. 237 238 239
a
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2823 adet çeviri sonucu bulundu. 2781 - 2800 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Acarina takımına ait parazitlerin oluşturduğu enfestasyon; akariyaz.
Acanthocephala kolu solucanların oluşturduğu enfeksiyon; akantosefaliyaz.
Absans nöbette bir nevi takılıp kalma vardır bir kaç saniye kişi takılır kalır ama bunun hiç farkında değildir takılma bittiğinde kaldığı yerden devam eder. (sabit bir noktaya bakma, hiç kımıldamama vardır)
tıbbi çeviri
Ayrılma; tutunduğu yerden ayrılma; kopma; abrupsiyo. abruptio placentae
Aniden oluşan; birden meydana gelen,
Ağız dışında; ağızdan uzakta,
Ağız dışında; ağızdan uzakta,
Alt ve üst çene dişlerinin birbiriyle temas etmeyecek şekilde diziliş göstermesi hali; aboklüzyon.
Alt çene dişleri ile üst çene dişleri arasında temas bozukluğu; ağız kapandığı zaman her iki çenedeki karşılıklı dişlerin birbiri ile muntazam temas etmemesi hali; maloklüzyon; anormal oklüzyon
abiyogenezis; 1- Cansız maddenin canlılık kazanması; kendiliğinden canlılık kazanma; abiyogenez. 2- Tüm canlıların başlangıçta cansız maddelerden türediğini kabul eden teori; cansızdan türeme
abiyatropi; Vücut zindeliğin erken kaybı; vücudun içten çöküşü, erken ihtiyarlama
abetalipoproteinemi; Beta-lipoprotein oluşmasındaki bozukluk nedeniyle gelişen, kanda beta-lipoprotein yokluğu, kaslarda atrofi, görme bozuklukları ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolik hastalık; Bassen- Kornzweig
abetalipoproteinemi; Beta-lipoprotein oluşmasındaki bozukluk nedeniyle gelişen, kanda beta-lipoprotein yokluğu, kaslarda atrofi, görme bozuklukları ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolik hastalık; Bassen- Kornzweig
aberasyo testis Testis’in, bulunmaması gereken yerde oluşu.
aberasyo menstruorum; Âdet (menstruasyon) esnasında rahim dışı herhangi bir yerden kan gelişi; vikaryöz menstruasyon.
Aybaşı sapıklığı, menstrual dönemdeki sapıklık, menstruatio vicaria, (aberratio menstruorum)
aberasyo menstruorum; Âdet (menstruasyon) esnasında rahim dışı herhangi bir yerden kan gelişi; vikaryöz menstruasyon.
abdominöz; Kabartı gösteren karna sahip; iri karınlı
abdominöz; Kabartı gösteren karna sahip; iri karınlı
abdominotorasik; Karın ve göğüsle ilgili; hem karın hem göğsü ilgilendiren
1 2 3 .. 136 137 138 139
140
141 142
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü