İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
S
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4427 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Sistemli şekle koymak; sistemleştirmek
1- Birbiriyle bağlantı kurarak düzenleme ya da bütünlük oluşturma; sistemleştirme; sistematizasyon. 2- Görüşleri, ilkeleri ya da uygulamaları bütünlük kazanacak şekilde düzenleme
Bk. systemic desensitization
tıbbi çeviri
İnsan vücudunun, sistemler (sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi vb.) halinde incelenmesi; deskriptif anatomi; sistematik anatomi
1- Sistemle ilgili; sistematik. 2- Bir sisteme göre düzenlenmiş; belli bir sistem üzerine kurulu. 3- Yönteme dayalı
Üriner sistem ile üreme sistemi’nin birarada oluşturduğu sistem; boşaltım-üreme sistemi; ürogenital sistem
Vücut iskeletini oluşturan kemik ve kıkırdakları kapsayan sistem; iskelet sistemi
Solunum yolları (burun, boğaz, gırtlak, soluk borusu, bronş ve bronşiyol’ler) ve akciğerlerin oluşturduğu sistem; solunum sistemi; respiratuvar sistem
Sinir sisteminin, merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) dışındaki bölümü; beyinden çıkan 12 çift kafa siniri ile omurilikten çıkan 31 çift spinal sinir ve bunların çeşitli organlarda dağılan dallarından oluşan sistem; çev
Sinir sisteminin, beyin ve omurilikten oluşan bölümü; merkezi sinir sistemi
Sinir sisteminin, istem dışı işlev yapan organ ve dokuları donatan, parasempatik ve sempatik olmak üzere iki parçadan oluşmuş bölümü; otonom sinir sistemi (Otonom sinir sistemi, düz kasları, kalp kasını, iç organ ve salgı bez
Merkezi sinir sistemi ile periferik sinir sistemi’nin birarada oluşturduğu sistem; sinir sistemi
Lenf damarları, lenf düğümleri ve lenfoid organlar (bademcikler, timus, dalak vb.)’ın oluşturduğu sistem; lenfatik sistem
Sindirim işlevi ile ilgili organların oluşturduğu sistem; sindirim sistemi
1- Belli bir fizyolojik işlevin gerçekleşmesini sağlayan, birbiriyle ilişkili organ ve oluşumların tümü; bu nitelikle belirgin organ grubu; sistem. 2- Belli bir görüşe dayalı düşünceler, ilkeler, davranışlar ya da uygulamalar
1- Belli bir fizyolojik işlevin gerçekleşmesini sağlayan, birbiriyle ilişkili organ ve oluşumların tümü; bu nitelikle belirgin organ grubu; sistem. 2- Belli bir görüşe dayalı düşünceler, ilkeler, davranışlar ya da uygulamalar
Birbiri ardına ritmik kasılma ve gevşeme gösteren; sistaltik.
Göğüslerinden birbirine yapışık, çift baş gösteren ikiz hilkat garibesi; sissomus.
Kaslar aracılığıyla bir kemiğin diğer kemiğe tutunması; bu nitelikle belirgin kemik bağlantısı; sissarkoz.
(L.): Şurup; sirupus.
1
2
3 4 5 6 .. 220 221 222
S
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2634 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Serum örneğinde, halka şekli oluşturan antikor-antijen birleşmesi; bu görünüşle belirgin kuvvetli serolojik reaksiyon
Sıvının içerdiği alkol miktarını belirlemede kullanılan alet; zeoskop.
Sütü mayalandırarak elde edilen bir gıda maddesi; yoğurt
tıbbi çeviri
Sütü mayalandırarak elde edilen bir gıda maddesi; yoğurt
Sarı balmumu.
San görme. Bk. xanthanopsia.
Sarı leke. Bk. macula lutea.
Sarı kemik iliği. Bk. yellow bone marrow.
San lif. Bk. elastic fiber.
Sarı hummaya karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, civciv embriyo hücreleri içeren besiyerinde üretilmesini takiben virülansı giderilmiş canlı sarı humma virüsleri süspansiyonundan oluşan aşı; sarı humma aşısı,
Sivrisineklerle insana iletilen bir flavivirüs ‘ün sebep olduğu ateş, sarılık, baş ağrısı, midebağırsak kanamalan ve karaciğerde nekroz ile belirgin akut enfeksiyöz hastalık; san humma (Özellikle tropikal ülkelerde görü
San cisim. Bk. corpus luteum
San rengi tam algılayamama hali; san renk körlüğü.
sarı, sarı renk
Sünnet esnasında, sünnet derisini tutmada kullanılan klemp; Yellen klempi.
Sadece erkekte bulunan cinsiyet kromozomu; Y kromozomu,
Stemum’larının alt kısımlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
Sternum alt ucunun iltihabı; ksifoidit.
Sternum’un alt ucunda hissedilen ağrı; ksifodini.
Stemum’larının alt kısımlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
1 2 3 4 .. 130 131 132

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü