İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
S
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4427 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
İki organ veya oluşumun -şekil ve yapılarını kaybetmeksizin- birbiriyle birleşmesi; siziji.
Organ ve oluşumlar arasındaki -vücut bütünlüğünü temin bakımından- karşılıklı ilişkilerin incelenmesi; sizijiyoloji
(G.): Baldır kaslarının sertleşme ile belirgin ağrılı kasılması; baldır krampı; sistremma
tıbbi çeviri
Sistol esnasında prekordiyum’da palpasyonla hissedilen titreşim; sistolik tril (Aort kapağı stenozu, pulmoner kapak stenozu, mitral kapak yetersizliği ya da ventriküler septal defekt’te görülür).
Kalp karıncıklarının kasılma devresi (sistol) esnasında ölçülen arteryel kan basıncı; sistolik basınç
Kalpte, sistol esnasında duyulan herhangi bir üfürüm; sistolik üfürüm (ejeksiyon üfürümü, pansistolik üfürüm vb.
Kalp oskültasyonunda, çeşitli nedenlere bağlı olarak sistol esnasında duyulan ses; sistolik klik.
1- Sistol ile ilgili; sistolik. 2- Sistol devresinde oluşan.
(G.): Kalbin kasılma devresi; sistol
Sistemik belirti. Bk. constitutional symptom
Bk. progressive systemic sclerosis
Kılcal damarlarda iltihaplanma, telanjiyektazi gibi patolojik değişiklikler, deri üzerinde geniş kırmızı lekeler, özellikle yüzde -kelebek şeklini andıran- iki taraflı eritem, ateş, yorgunluk, kilo kaybı, fotofobi, merkezi si
Sistemik enfeksiyon. Bk. generalized infection
Uzun süre soğuğa maruz kalış sonucu normal vücut ısısının düşüşü ile belirgin, çoğu kez halsizlik, uyuşukluk, iritabilite ve konfüzyon’un da eşlik ettiği durum; sistemik hipotermi.
Derialtı dokularında su toplanması ile beliıgm yaygın ödem; sistemik ödem.
Çeşitli organ ve sistemleri tutan hastalık; vücudu tümüyle etkileyen hastalık; sistemik hastalık.
Fobi’nin eşlik ettiği anksiyete’yi ortadan kaldırma amacıyla kişiyi korku yaratan etkene aşama aşama duyarsızlaştırma esasına dayalı bir tedavi yöntemi; sistemik desansitizasyon (Bu tedavide, korku veren uyartı ve
Temizlenmiş kanın sol kulakçıktan sol karıncığa, oradan aorta yoluyla organ ve dokulara iletilmesi, daha sonra kirlenmiş kanın venler aracılığıyla sağ kulakçık ve oradan sağ karıncığa geçmesi ile belirgin dolaşım; büyük dolaş
Genellikle vücut direnci azalmış kimselerde, akciğerler, beyin, özofagus, menenj’ler, deri ve mukozaları tutan yaygın kandidiyaz; sistemik kandidiyaz
Vücudu tümüyle tutan; tüm vücudu etkileyen; sistemik (hastalık hakkında)
1 2 3 4 .. 220 221 222
S
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2634 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 160 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Sulandınlmamış; yoğunluğu azaltılmamış; andilüe.
Sindirilme yeteneği taşımayan; sindirilemeyen; andijestibl.
Sindirilmemiş; hazmedilmemiş,
tıbbi çeviri
Son derece küçük virüs; ince süzgeçten geçebilme yeteneğine sahip virüs; ültravirüs.
Son; en uzak; en uç.
Serpijinöz kornea ülseri. Bk. serpinginous corneal ulcer
Sert ülser. Bk. hard ulcer
Staphyloccus aureus’un sebep olduğu, gözkapağı kenarlarının kırmızı ve ülsere oluşu, kirpiklerin dökülüşü, kuru pullanma, yanma ve kaşıntı ile belirgin blefarit; ülseratif blefarit.
Salmonella typhi’nin sebep olduğu yüksek ateş, ince bağırsaklardaki Peyer plaklarının iltihaplanması sonucu sulu diyare, dalak büyümesi, göğüs ve karın derisi üzerinde kırmızımtırak lekeler oluşmasıyla belirgin akut enf
Sıvı çekme amacıyla kulak zarını iğneile delerek timpan boşluğuna girme; timpanosentez.
Sfenoid kemiğin üst yüzündeki -eyer şeklinde- çökük kısım; Türk eyeri,
Sıvı enjekte ederek dokuda şişkinlik veyadolgunluk oluşturma; türjidizasyon.
Sıvı akımının, bir noktada birden yön ve hız değişimi göstermesi; türbülans.
Sıvının saydam görünüş göstermeyiş hali; bulanıklık; türbidite.
Sıvının bulanıklık derecesini ölçmede kullanılan alet; türbidimetre.
Seroza tabakası. Bk. serous membrane
Skrotum derisi altındaki, düz kas lifleri içeren yüzeysel fasya; dartos tabakası
Sağlam inekten sağılmasını takiben, tüberküloz basili yönünden bakteriyolojik kontrolden geçirilmiş süt
Sandalsı kemik (os scaphoideum)’in ön yüzü üzerindeki tümsekçik; sfakoid kemiğin tüberkülü
Sıtma parazitinin, merozoit ile şizont arası dönemi; sıtma parazitinin eritrosit içinde merozoit’in gelişmesiyle oluşan, tek çekirdeği sahip halka biçimindeki dönemi; trofozoit (Trofozoit’in bölünmesiyle şizont ol
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 .. 130 131 132

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü