İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
S
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4427 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
İki organ veya oluşumun -şekil ve yapılarını kaybetmeksizin- birbiriyle birleşmesi; siziji.
Organ ve oluşumlar arasındaki -vücut bütünlüğünü temin bakımından- karşılıklı ilişkilerin incelenmesi; sizijiyoloji
(G.): Baldır kaslarının sertleşme ile belirgin ağrılı kasılması; baldır krampı; sistremma
tıbbi çeviri
Sistol esnasında prekordiyum’da palpasyonla hissedilen titreşim; sistolik tril (Aort kapağı stenozu, pulmoner kapak stenozu, mitral kapak yetersizliği ya da ventriküler septal defekt’te görülür).
Kalp karıncıklarının kasılma devresi (sistol) esnasında ölçülen arteryel kan basıncı; sistolik basınç
Kalpte, sistol esnasında duyulan herhangi bir üfürüm; sistolik üfürüm (ejeksiyon üfürümü, pansistolik üfürüm vb.
Kalp oskültasyonunda, çeşitli nedenlere bağlı olarak sistol esnasında duyulan ses; sistolik klik.
1- Sistol ile ilgili; sistolik. 2- Sistol devresinde oluşan.
(G.): Kalbin kasılma devresi; sistol
Sistemik belirti. Bk. constitutional symptom
Bk. progressive systemic sclerosis
Kılcal damarlarda iltihaplanma, telanjiyektazi gibi patolojik değişiklikler, deri üzerinde geniş kırmızı lekeler, özellikle yüzde -kelebek şeklini andıran- iki taraflı eritem, ateş, yorgunluk, kilo kaybı, fotofobi, merkezi si
Sistemik enfeksiyon. Bk. generalized infection
Uzun süre soğuğa maruz kalış sonucu normal vücut ısısının düşüşü ile belirgin, çoğu kez halsizlik, uyuşukluk, iritabilite ve konfüzyon’un da eşlik ettiği durum; sistemik hipotermi.
Derialtı dokularında su toplanması ile beliıgm yaygın ödem; sistemik ödem.
Çeşitli organ ve sistemleri tutan hastalık; vücudu tümüyle etkileyen hastalık; sistemik hastalık.
Fobi’nin eşlik ettiği anksiyete’yi ortadan kaldırma amacıyla kişiyi korku yaratan etkene aşama aşama duyarsızlaştırma esasına dayalı bir tedavi yöntemi; sistemik desansitizasyon (Bu tedavide, korku veren uyartı ve
Temizlenmiş kanın sol kulakçıktan sol karıncığa, oradan aorta yoluyla organ ve dokulara iletilmesi, daha sonra kirlenmiş kanın venler aracılığıyla sağ kulakçık ve oradan sağ karıncığa geçmesi ile belirgin dolaşım; büyük dolaş
Genellikle vücut direnci azalmış kimselerde, akciğerler, beyin, özofagus, menenj’ler, deri ve mukozaları tutan yaygın kandidiyaz; sistemik kandidiyaz
Vücudu tümüyle tutan; tüm vücudu etkileyen; sistemik (hastalık hakkında)
1 2 3 4 .. 220 221 222
S
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2634 adet çeviri sonucu bulundu. 121 - 140 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Suçiçeğine karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, virülansı giderilmiş canlı varicellazoster virüsü süspansiyonundan oluşan aşı; suçiçeği aşısı.
Suçiçeğine bağlı olarak gelişen ensefalit; suçiçeği ensefaliti
Streptomyces orientalis’ten elde edilen, diğer antibiyotiklere dirençli stafılokok enfeksiyonlarının tedavisinde intravenöz kullanılan bir antibiyotik; vankomisin hidroklorür.
tıbbi çeviri
Sol atriyoventriküler kapak. Bk. mitral valve
Sağ atriyoventriküler kapak. Bk. tricuspid valve.
Sinir üzerinde basmakta ağrı duyulan noktalar; Valleix noktaları (Nevralji’de)
Sıhhati bozuk kişi; vücutça zafiyet gösteren kişi; valetüdinaryan.
Solunum yollarındaki afferent vagal sinirlerin herhangi bir neden (endotrakeal tüp geçirme vb.)’le uyarılması sonucu refleks olarak kalp atım hızının yavaşlaması ve kan basıncının düşüşü; vagovagal refleks
Subfebril ateşin eşlik ettiği, iki taraflı parotit ve uveit; uveoparotit (Genellikle tüberküloz’a bağlı olarak gelişir; görme bozukluklarına ve bazen körlüğe uzanır).
Sadece bir yarısının gelişmesi nedeniyle tek boynuz (cornu) gösteren rahim; tek boynuzlu rahim,
Sarkık veya arkaya dönük rahmin ameliyatla tespiti; uterofiksasyon. Bk. hysteropexy.
Soluğun idranmsı koku gösterişi (Üremili hastada görülür),
Sık aralarla idrara çıkma; sık idrar etme.
Sık idrara çıkışın eşlik ettiği ruhsal huzursuzluk hali; üretral anksiyete.
Sindirim yetersizliği gösteren mide. Bk. dyspepsia.
Sıklığı ve şiddeti artmak üzere değişkenlik gösteren, efor’un yanı sıra istirahat sırasında da oluşan ve nitrogliserin’e hızla yanıt vermeyen angina pektoris şekli; kararsız angina pektoris
Sağlığa elverişli olmayan; sağlığa zararlı.
Sadece bir akson’a sahip sinir hücresi; unipolar nöron (Gelişimi esnasında dendrit ve akson’u tek uzantı halinde kaynaşmıştır)
Soyunmak; muayene için üzerindekileri çıkarmak.
Su akışının, idrar edişin ya da idrar eden kişiyi gözetlemenin cinsel dürtü uyandırması hali; undinizm.
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 .. 130 131 132

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü