İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 690 adet çeviri sonucu bulundu. 661 - 680 arasındaki sonuçlar:
Bk. anterior column of spinal cord
İleriye yönelik; ileriye doğru giden,
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
tıbbi çeviri
Kan damarlarının radyoopak madde zerkini takiben röntgen yoluyla incelenmesi, bu yolla damarların filminin alınması; anjiyografi
Bir bölge veya organ damarları (arter veya ven) içine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben alınan röntgen filmi; damar radyogramı; anjiyogram.
Kalple beraber kalbe giren ve çıkan büyük damarların radyoopak madde enjeksiyonunu takiben röntgen filminin alınması; anjiyokardiyografı.
Anjiyokardiyografı aracılığıyla eldeedilen film; anjiyokardiyogram.
Dirsek ekleminde oluşan gut hastalığı; dirsekgut’u; ankonagra.
Amnion kesesi içine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben röntgen filmi alınması; amniografi.
Transplantasyon amacıyla aynı türün genetik bakımdan farklı bireyinden alınan doku ya da organ; allogref; homogref; homograft.
Allojeneik gref. Bk. homograft
Eklem boşluğuna hava (gaz) verilişini takiben röntgen filmi alınması, havalı artrografı.
1- Yazma yeteneğinin kaybı ile ilgili; agrafık. 2- Yazma yeteneğinin kaybı ile belirgin; agrafi ‘ye bağlı,
Beyindeki bir lezyon sebebiyle fikir ve düşüncelerini yazı halinde ifade edememe; yazabilme yeteneğinin kaybı; agrafi,
Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla belirgin akut klinik tablo; granülositopeni; agranülositoz (Genellikle ilaçlara karşı toksik reaksiyon sonucu gelişir; titreme nöbetleri, ateş yükselmesi, deri ve mukozala
Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla belirgin akut klinik tablo; granülositopeni; agranülositoz (Genellikle ilaçlara karşı toksik reaksiyon sonucu gelişir; titreme nöbetleri, ateş yükselmesi, deri ve mukozala
Sitoplazmasmda granüller içermeyen lökosit; granülsüz lökosit; agranülosit (Lenfosit veya monosit).24
Granülsüz lökosit. Bk. agranulocyte
Üzerinde ribozomlar bulunmayan endoplazmik retikülum; düzgün yüzeyli endoplazmik retikülum; granülsüz endoplazmik retikülum
Dilbilgisi kurallarına uygun düzgün cümle kuramama; sözcükleri cümle içinde doğru ve yerinde kullanamama; agramatizm.
1 2 3 .. 30 31 32 33
34
35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
tıbbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, iç organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar oluşması, lenf düğümleri, dalak ve karaciğerin büyümesi ile belirgin, çoğu kez ekzoftalmi ve şekersiz diyabet’in de eşlik ettiği, gen
Kronik piyelonefrit’in, böbrekte ksantogranülomlar oluşmasıyla belirgin, yüksek ateş, böbrek taşı ve böbrek büyümesinin de eşlik ettiği nadir görülen bir şekli; ksantogranülomatöz piyelonefrit.
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
Radyografi yoluyla alınan film; röntgenogram; radyogram; radyograf.
X ışınları aracılığıyla herhangi bir vücut bölgesi veya organı görüntüleme; radyografi; röntgenolojik görüntüleme,
Devamlı yazı yazanlarda görülen, parmaklarda ağrılı spazm ile belirgin rahatsızlık; grafospazm; yazıcı krampı,
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
1 2 3 4 .. 47 48 49

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü