İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 690 adet çeviri sonucu bulundu. 641 - 660 arasındaki sonuçlar:
Her kalp atımı ve kanın büyük damarlara geçişi esnasında -bu faaliyete bağlı olarak-oluşan vücut hareketlerinin çizelge halinda kaydedilmesi; balistokardiyografi.
Balistokardiyografi’de kullanılanalet; balistokardiyograf.
Balistokardiyograf aracılığıyla eldeedilen çizelge; balistokardiyogram.
tıbbi çeviri
Kişinin diğer bir yerine aktarılmak üzere kendisinden alınan doku parçası; otogref; otograft.
Kulağın işitebildiği ses dalgalarının -odyometre aracılığıyla elde edilen- çizelgesi; odyogram.
Kalp kulakçığı kas hücrelerinin sitoplazması içindeki -atriyal natriüretik peptid adı verilen hormonu salgılayan- zarla çevrili küçük tanecikler; atriyal granüller
Solunum hareketlerini kaybeden alet; pnömograf; atmograf.
Ataksi derecesini çizelge halinde gösterenaraç; ataksigraf.
Bk. retrograde pylography
1 – Eklem boşluğuna radyo-opak madde enjeksiyonundan sonra röntgen filmi alınması, eklem radyografisi; artrografı. 2- Eklemlerin yapı ve özellikleri üzerine yazılmış bilimsel eser
Eklem boşluğuna radyo-opak madde enjeksiyonundan sonra alınan röntgen filmi; artrogram.
Anevrizmanın çıkarılışını takiben, onun yerine konulan normal arter parçası; arter grefı
Damar içine radyoopak madde zerkini takiben arter veya arterlerin röntgen filminin alınması; arter radyografisi; arteryografı
Arteryografı sonucu elde edilen film; arteryogram.
Beyin üzerindeki araknoid zar (arachnoi-dea)’dan, kanla dolu dura mater sinüslerine çıkıntı yapan -beyin-omurilik sıvısının reabsorpsiyonu ile görevli-küçük uzantılar; Pacchioni cisimcikleri; araknoid granü-lasyonlar.
Aoıt ve dallarının radyoopak madde enjeksiyonunu takiben röntgen filminin alınması; aortografı.
Aortografı yoluyla elde edilen film; aort filmi; aortogram.
Kişinin, çok eski olaylan anımsamasına karşın yakın geçmişe ait olayları anımsayamaması
Kafa travmasını takiben hastanın bilinci geri döndüğü zaman, travmayı izleyen olayları hatırlayamaması hali; anterograd amnezi
İleriye yönelik; ileriye doğru giden,
1 2 3 .. 29 30 31 32
33
34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
tıbbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, iç organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar oluşması, lenf düğümleri, dalak ve karaciğerin büyümesi ile belirgin, çoğu kez ekzoftalmi ve şekersiz diyabet’in de eşlik ettiği, gen
Kronik piyelonefrit’in, böbrekte ksantogranülomlar oluşmasıyla belirgin, yüksek ateş, böbrek taşı ve böbrek büyümesinin de eşlik ettiği nadir görülen bir şekli; ksantogranülomatöz piyelonefrit.
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
Radyografi yoluyla alınan film; röntgenogram; radyogram; radyograf.
X ışınları aracılığıyla herhangi bir vücut bölgesi veya organı görüntüleme; radyografi; röntgenolojik görüntüleme,
Devamlı yazı yazanlarda görülen, parmaklarda ağrılı spazm ile belirgin rahatsızlık; grafospazm; yazıcı krampı,
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
1 2 3 4 .. 47 48 49

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü