İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 690 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Üriner kateter aracılığıyla ureter lümenine radyoopak madde verilişini takiben ya da ürografı esnasında ureter’in röntgen filminin alınması; ureterografı.
Ureterografı yoluyla elde edilen röntgenfilmi; ureterogram.
İlk çocuğuna gebe kadın; ünigravid; ünigravida.
tıbbi çeviri
Ultrasonik dalgalar aracılığıyla iç organların ya da bir tümörün görüntüsünün elde edilmesi; farklı yoğunlukta dokulardan geçen yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasonik dalgalar) yansımasının görüntü halinde tespiti; ekogra
Ultrasonografi yoluyla elde edilen görüntü; farklı yoğunlukta dokulardan geçen ultrasonik dalgaların yansımasının oluşturduğu görüntü; ekogram; ultrasonogram.
1- Göç etme; bir yerden diğer bir yere geçme; transmigrasyon. 2- Kan hücrelerinin damar duvarından dışarı çıkışı; diyapedez.
Belli bir vücut bölgesinin, anatomik anlamda ayrıntılarıyla incelenmesi; topografi.
Topografıkal. Bk. topographic.
Vücudun belli bölgelere ayrılarak bölüm bölüm incelenmesi; topografik anatomi
Belli bir vücut bölgesiyle ilgili; topografik.
Göz içi basıncmdaki değişimlerin, tonografaracılığıyla devamlı olarak kaydedilmesi; tonografı.
Göz içi basıncmdaki değişimleri devamlıolarak kaydeden alet; yazıcı tonometre; tonograf.
X ışınları aracılığıyla kesitsel görüntüleme; incelenen vücut bölgesi veya organın kesitler halinde röntgen filmlerinin alınması; tomografi
İncelenen vücut bölgesi veya organı, x ışınları aracılığıyla kesitler halinde görüntüleyen aygıt; tomograf.
Tomografi yoluyla alınan röntgen filmi; tomogram.
Tokodinagraf. Bk. tocograph.
Doğum seyrinde uterus konfeksiyonları şiddetinin ve sıklığının, tokograf aracılığıyla kaydedilmesi; tokografi.
Doğum seyrinde uterus kontraksiyonlarınmşiddetini ve sıklığını kaydeden alet; tokograf.
Tokodinagraf. Bk. tocograph.
Exophiala werneckii ya da Malassezia furfur’un sebep olduğu, deride özellikle el ayası derisinde koyu lekelerle belirgin mantar enfeksiyonu; siyah tinea
1 2
3
4 5 6 7 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
tıbbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, iç organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar oluşması, lenf düğümleri, dalak ve karaciğerin büyümesi ile belirgin, çoğu kez ekzoftalmi ve şekersiz diyabet’in de eşlik ettiği, gen
Kronik piyelonefrit’in, böbrekte ksantogranülomlar oluşmasıyla belirgin, yüksek ateş, böbrek taşı ve böbrek büyümesinin de eşlik ettiği nadir görülen bir şekli; ksantogranülomatöz piyelonefrit.
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
Radyografi yoluyla alınan film; röntgenogram; radyogram; radyograf.
X ışınları aracılığıyla herhangi bir vücut bölgesi veya organı görüntüleme; radyografi; röntgenolojik görüntüleme,
Devamlı yazı yazanlarda görülen, parmaklarda ağrılı spazm ile belirgin rahatsızlık; grafospazm; yazıcı krampı,
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
1 2 3 4 .. 47 48 49

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü