İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 690 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Seminal veziküllerin radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması, vezikülografi.
Vezikülografi yoluyla alınan film; vezikülogram.
Sözcükleri yazma yeteneğinin kaybı; kelimeleri yazamama.
tıbbi çeviri
1- Radyo-opak madde ile dolduru-luşunu takiben kalp karmcıklarının x ışınları aracılığıyla filminin alınması; ventrikülografi. 2- Radyo-opak madde ya da hava ile dolduruluşunu takiben beyin karıncıklarının x ışınları aracılığ
Ventrikülografi yoluyla elde edilen film;ventrikülogram.
Venografı yoluyla elde edilen film; venogram.
Ven’in ya da venlerin, intravenöz radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; venografı.
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Vena cava superior ya da vena cava inferior’un, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; venakavografı.
Tıkanmış ven’in çıkarılışını takiben, yerine konan normal ven parçası; ven grefi.
Kalp faaliyeti esnasında oluşan elektriksel aktivitenin yön ve genişliğinin çizelge halinde gösterilmesi; vektörkardiyo grafı.
Kan veya lenf damarlarınnı, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; vazografi.
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla varisli venlerin filminin alınması; varikografi.
1- Bir yerden diğer yere geçen; bir organdandiğerine atlayan. 2- Gayesiz gezen kişi; avare,
Uterotubografı. Bk. hysterosalpingography.
Uterosalpengografi. Bk. hysterosalpingögraphy.
Üriner sistemin herhangi bir bölümünün, radyoopak madde ile doluşunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; ürografı
Ürografı yoluyla alınan film; ürogram.
Uretra’nın radyoopak sıvı ile dolduruşunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; uretrografı
Pelvis renalis ve ureter’in radyoopak madde ile doluşunu takiben röntgen filminin almışı; ureteropiyelografi.
1
2
3 4 5 6 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
tıbbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, iç organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar oluşması, lenf düğümleri, dalak ve karaciğerin büyümesi ile belirgin, çoğu kez ekzoftalmi ve şekersiz diyabet’in de eşlik ettiği, gen
Kronik piyelonefrit’in, böbrekte ksantogranülomlar oluşmasıyla belirgin, yüksek ateş, böbrek taşı ve böbrek büyümesinin de eşlik ettiği nadir görülen bir şekli; ksantogranülomatöz piyelonefrit.
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
Radyografi yoluyla alınan film; röntgenogram; radyogram; radyograf.
X ışınları aracılığıyla herhangi bir vücut bölgesi veya organı görüntüleme; radyografi; röntgenolojik görüntüleme,
Devamlı yazı yazanlarda görülen, parmaklarda ağrılı spazm ile belirgin rahatsızlık; grafospazm; yazıcı krampı,
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
1 2 3 4 .. 47 48 49

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü