İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 690 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
tıbbi çeviri
Hayvandan alınarak insana aktarılan gref; hayvan grefi; zoogref.
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, böbrekte ksantogranülomlar oluşmasıyla belirgin, yüksek ateş, böbrek taşı ve böbrek büyümesinin de eşlik ettiği nadir görülen bir şekli; ksantogranülomatöz piyelonefrit.
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
X ışınları aracılığıyla film alma.
X ışınlarıaracılığıyla elde edilen film; röntgen filmi,
Burun mukozası, akciğerler ve böbreklerde küçük arterlerin iltihaplanması sonucu ülserasyon ve nekroz gösteren granülom’lar oluşmasıyla belirgin, çoğu kez ölüme götüren hastalık; Wegener sendromu; Wegener granülomatozu.
Toxocara canis (köpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarının bağırsak duvarını delerek başta karaciğer olmak üzere iç organlara göç etmeleri sonucu oluşan enfeksiyon; iç organlara larva göçü.
Kalp atımları esnasında göğüs duvarında oluşan titreşimlerin çizelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyografı.
Vibrokardiyografı yoluyla elde edilençizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 941 - 960 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Transplantasyon amacıyla aynı türün genetik bakımdan farklı bireyinden alınan doku ya da organ; allogref; homogref; homograft.
Allojeneik gref. Bk. homograft
Kaslarda, şekeri parçalayarak enerjiye çeviren, karaciğer nekrozu, iskelet sistemi hastalıkları, granülositik lösemi, müsküler distrofi vb. bazı hastalıklarda serumda yükselen bir enzim; aldolaz.
tıbbi çeviri
Eklem boşluğuna hava (gaz) verilişini takiben röntgen filmi alınması, havalı artrografı.
1- Yazma yeteneğinin kaybı ile ilgili; agrafık. 2- Yazma yeteneğinin kaybı ile belirgin; agrafi ‘ye bağlı,
Beyindeki bir lezyon sebebiyle fikir ve düşüncelerini yazı halinde ifade edememe; yazabilme yeteneğinin kaybı; agrafi,
Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla belirgin akut klinik tablo; granülositopeni; agranülositoz (Genellikle ilaçlara karşı toksik reaksiyon sonucu gelişir; titreme nöbetleri, ateş yükselmesi, deri ve mukozala
Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla belirgin akut klinik tablo; granülositopeni; agranülositoz (Genellikle ilaçlara karşı toksik reaksiyon sonucu gelişir; titreme nöbetleri, ateş yükselmesi, deri ve mukozala
Sitoplazmasmda granüller içermeyen lökosit; granülsüz lökosit; agranülosit (Lenfosit veya monosit).24
Granülsüz lökosit. Bk. agranulocyte
Üzerinde ribozomlar bulunmayan endoplazmik retikülum; düzgün yüzeyli endoplazmik retikülum; granülsüz endoplazmik retikülum
Dilbilgisi kurallarına uygun düzgün cümle kuramama; sözcükleri cümle içinde doğru ve yerinde kullanamama; agramatizm.
(F.) Derideki kesi kenarlarını bileştirmede kullanılan metal kıskaç; agraf (Kesi yeri kaynaştıktan sonra çıkarılır),
Çabuk yazma; bazı kelime ve cümlecikleri farkında olmaksızın atlayacak şekilde hızlı yazma; ajıtografı.
Retroperitoneal hava verilişini takiben böbreküstü bezlerinin röntgen filminin alınması; adrenografi.
Adrenografi yoluyla elde edilen röntgenfilmi; adrenogram.
Genellikle 40 yaşın üzerindeki kimselerde görülen, atipik miyeloblastlarm artımı ile belirgin, anemi, granülositopeni ve trombositopeni’nin de eşlik ettiği akut lösemi; akut miyeloblastik lösemi
Streptomyces antibioticus’dan elde edilen, gram pozitif organizmalara karşı etkili bir antibiyotik; aktinomisin A
(G.): Gram pozitif, anaerobik, hareketsiz bir bakteri cinsi; Aktinomiçes
Hareketsiz, gram negatif bir bakteri cinsi
1 2 3 .. 44 45 46 47
48
49

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü