İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 690 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
tıbbi çeviri
Hayvandan alınarak insana aktarılan gref; hayvan grefi; zoogref.
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, böbrekte ksantogranülomlar oluşmasıyla belirgin, yüksek ateş, böbrek taşı ve böbrek büyümesinin de eşlik ettiği nadir görülen bir şekli; ksantogranülomatöz piyelonefrit.
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
X ışınları aracılığıyla film alma.
X ışınlarıaracılığıyla elde edilen film; röntgen filmi,
Burun mukozası, akciğerler ve böbreklerde küçük arterlerin iltihaplanması sonucu ülserasyon ve nekroz gösteren granülom’lar oluşmasıyla belirgin, çoğu kez ölüme götüren hastalık; Wegener sendromu; Wegener granülomatozu.
Toxocara canis (köpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarının bağırsak duvarını delerek başta karaciğer olmak üzere iç organlara göç etmeleri sonucu oluşan enfeksiyon; iç organlara larva göçü.
Kalp atımları esnasında göğüs duvarında oluşan titreşimlerin çizelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyografı.
Vibrokardiyografı yoluyla elde edilençizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 921 - 940 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kafa travmasını takiben hastanın bilinci geri döndüğü zaman, travmayı izleyen olayları hatırlayamaması hali; anterograd amnezi
Dizin içyan yüzünde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirişlerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
tıbbi çeviri
Kan damarlarının radyoopak madde zerkini takiben röntgen yoluyla incelenmesi, bu yolla damarların filminin alınması; anjiyografi
Bir bölge veya organ damarları (arter veya ven) içine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben alınan röntgen filmi; damar radyogramı; anjiyogram.
Kalple beraber kalbe giren ve çıkan büyük damarların radyoopak madde enjeksiyonunu takiben röntgen filminin alınması; anjiyokardiyografı.
Anjiyokardiyografı aracılığıyla eldeedilen film; anjiyokardiyogram.
Köpek bağırsaklarında bulunan bir Ancylostoma türü; köpek kancalı solucanı [Deriden giren larvaları, insanda deri larva göçü (cutaneous larva migrans)'ne sebep olur],
Kedi ve köpek bağırsaklarında bulunan bir Ancylostoma türü; Brezilya kancalı solucanı [Deriden giren larvaları, insanda deri larva göçü (cutaneous larva migrans)'ne sebep olur]
Dirsek ekleminde oluşan gut hastalığı; dirsekgut’u; ankonagra.
Gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde, ağızdan kapsül veya süspansiyon şeklinde ya da parenteral (intramüskiiler veya intravenöz) kullanılan, -aminopenisilin grubundan-geniş spektrumlu bir antibiy
Elektrik akımının şiddetini belirtmede kullanılan birim; elektrik akımı şiddet ünitesi; gümüş nitrat çözeltisinden geçtiği zaman 1 saniyede 0.001118 gram gümüş açığa çıkaran akım şiddeti; amper,
Gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde, ağızdan kapsül ya da süspansiyon şeklinde kullanılan -aminopenisilin grubundan- geniş spektrumlu bir antibiyotik; amoksisilin.
Amnion kesesi içine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben röntgen filmi alınması; amniografi.
Bazı Streptomyces türlerinden elde edilişinin yanısıra sentetik olarak da hazırlanan, çeşitli gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkili, yapılarında glikozid?e bağlanmış amino şeker içeren bir antibiyotik grubu; a
Bazı Streptomyces türlerinden elde edilişinin yanısıra sentetik olarak da hazırlanan, çeşitli gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkili, yapılarında glikozid?e bağlanmış amino şeker içeren bir antibiyotik grubu; a
Gram-negatif ve gram-pozitif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan, aminoglikozid grubu yansentetik bir antibiyotik; amikasin sülfat,
Escherichiacoli vb. gramnegatıf bakterilerin sebep olduğu üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan, geniş spektrumlu bir penisilin türevi; amdinosilin.
Elektroensefalogram’da görülen, frekansı 8-15 hertz olan beyin dalgaları; alfa dalgaları,
Frekansı 813 hertz olan dalgalarla belirgin beyin aktivitesi; elektroensefalogram’da bu nitelikte beyin dalgalarının oluşturduğu frekans bölgesi; alfa ritmi
1 2 3 .. 43 44 45 46
47
48 49

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü