İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 690 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
tıbbi çeviri
Hayvandan alınarak insana aktarılan gref; hayvan grefi; zoogref.
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, böbrekte ksantogranülomlar oluşmasıyla belirgin, yüksek ateş, böbrek taşı ve böbrek büyümesinin de eşlik ettiği nadir görülen bir şekli; ksantogranülomatöz piyelonefrit.
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
X ışınları aracılığıyla film alma.
X ışınlarıaracılığıyla elde edilen film; röntgen filmi,
Burun mukozası, akciğerler ve böbreklerde küçük arterlerin iltihaplanması sonucu ülserasyon ve nekroz gösteren granülom’lar oluşmasıyla belirgin, çoğu kez ölüme götüren hastalık; Wegener sendromu; Wegener granülomatozu.
Toxocara canis (köpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarının bağırsak duvarını delerek başta karaciğer olmak üzere iç organlara göç etmeleri sonucu oluşan enfeksiyon; iç organlara larva göçü.
Kalp atımları esnasında göğüs duvarında oluşan titreşimlerin çizelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyografı.
Vibrokardiyografı yoluyla elde edilençizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kalbin her atımında üç nabız atımının palpe edişi; trikrotizm (Kalbin her atımında sfigmogram’da üç dalga izlenir).
1- Göç etme; bir yerden diğer bir yere geçme; transmigrasyon. 2- Kan hücrelerinin damar duvarından dışarı çıkışı; diyapedez.
Trahomatöz konjunktivit. Bk. granular conjunctivitis.
tıbbi çeviri
Gebelik toksemisi (Hyperemesis gravidarum, preeclampsia ve eclampsia gibi gebelikte görülen toksik tabloları içine alan genel terim).
Kandaki tüm demir miktarı; kandaki demir seviyesi; bu seviyenin ölçülmesi (Normalde desilitrede 50150 mikrogram).
Belli bir vücut bölgesinin, anatomik anlamda ayrıntılarıyla incelenmesi; topografi.
Topografıkal. Bk. topographic.
Vücudun belli bölgelere ayrılarak bölüm bölüm incelenmesi; topografik anatomi
Belli bir vücut bölgesiyle ilgili; topografik.
Göz içi basıncmdaki değişimlerin, tonografaracılığıyla devamlı olarak kaydedilmesi; tonografı.
Göz içi basıncmdaki değişimleri devamlıolarak kaydeden alet; yazıcı tonometre; tonograf.
X ışınları aracılığıyla kesitsel görüntüleme; incelenen vücut bölgesi veya organın kesitler halinde röntgen filmlerinin alınması; tomografi
İncelenen vücut bölgesi veya organı, x ışınları aracılığıyla kesitler halinde görüntüleyen aygıt; tomograf.
Tomografi yoluyla alınan röntgen filmi; tomogram.
Tokodinagraf. Bk. tocograph.
Doğum seyrinde uterus konfeksiyonları şiddetinin ve sıklığının, tokograf aracılığıyla kaydedilmesi; tokografi.
Doğum seyrinde uterus kontraksiyonlarınmşiddetini ve sıklığını kaydeden alet; tokograf.
Tokodinagraf. Bk. tocograph.
"Streptomyces tenebrarius" dan elde edilen, gramnegatif bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili, aminoglikozid grubu bir antibiyotik; tobramisin.
Ven yoluyla radyoaktif izotop (radyonüklid) enjeksiyonunu takiben tiroid bezinin büyüklüğünü, biçimini, yerini, çalışmasını ya da organdaki kanser gibi herhangi bir patolojik durumu belirleme amacıyla yapılan sintigrafı; rady
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 47 48 49

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü