İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 690 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
tıbbi çeviri
Hayvandan alınarak insana aktarılan gref; hayvan grefi; zoogref.
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, böbrekte ksantogranülomlar oluşmasıyla belirgin, yüksek ateş, böbrek taşı ve böbrek büyümesinin de eşlik ettiği nadir görülen bir şekli; ksantogranülomatöz piyelonefrit.
Lipid içeren histiositlerden oluşan, sarımsı kahverengi küçük granülom; bu nitelikte iyi tabiatlı küçük tümör; ksantogranülom.
X ışınları aracılığıyla film alma.
X ışınlarıaracılığıyla elde edilen film; röntgen filmi,
Burun mukozası, akciğerler ve böbreklerde küçük arterlerin iltihaplanması sonucu ülserasyon ve nekroz gösteren granülom’lar oluşmasıyla belirgin, çoğu kez ölüme götüren hastalık; Wegener sendromu; Wegener granülomatozu.
Toxocara canis (köpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarının bağırsak duvarını delerek başta karaciğer olmak üzere iç organlara göç etmeleri sonucu oluşan enfeksiyon; iç organlara larva göçü.
Kalp atımları esnasında göğüs duvarında oluşan titreşimlerin çizelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyografı.
Vibrokardiyografı yoluyla elde edilençizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Üriner sistemin herhangi bir bölümünün, radyoopak madde ile doluşunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; ürografı
Ürografı yoluyla alınan film; ürogram.
Uretra’nın radyoopak sıvı ile dolduruşunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; uretrografı
tıbbi çeviri
Pelvis renalis ve ureter’in radyoopak madde ile doluşunu takiben röntgen filminin almışı; ureteropiyelografi.
Üriner kateter aracılığıyla ureter lümenine radyoopak madde verilişini takiben ya da ürografı esnasında ureter’in röntgen filminin alınması; ureterografı.
Ureterografı yoluyla elde edilen röntgenfilmi; ureterogram.
Echinococcus granulosus larvalarının, özellikle karaciğerde uniloküler kist veya kistler oluşturmasıyla belirgin hastalık; uniloküler hidatid hastalığı
İlk çocuğuna gebe kadın; ünigravid; ünigravida.
Ultrason skening. Bk. ultrasonography
Ültrasonik dalgalar aracılığıyla iç organları görüntüleme; ültrasonografi; ültrasonik görüntüleme
Ültrasonik araçla gerçekleştirilen muayene; ültrasonik muayene. Bk. ultrasonography
Ultrasonik dalgalar aracılığıyla iç organların ya da bir tümörün görüntüsünün elde edilmesi; farklı yoğunlukta dokulardan geçen yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasonik dalgalar) yansımasının görüntü halinde tespiti; ekogra
Ultrasonografi yoluyla elde edilen görüntü; farklı yoğunlukta dokulardan geçen ultrasonik dalgaların yansımasının oluşturduğu görüntü; ekogram; ultrasonogram.
Ultrasonik sken. Bk. ultrasonography
Elektrokardiyogram’da, T dalgasını hemen takiben -muhtemelen karıncıkların repolarizasyonunun son evresini yansıtmak üzere- bazen oluşan pozitif küçük dalga; U dalgası,
Graaf follikülünü iki tabaka halinde saran hücre dizisinin iç tabakası
Graaf follikülünü iki tabaka halinde saran hücre dizisinin dış tabakası
Bk. gray tubercle
Kül renkli tümsek; gri tümsek. Bk. gray tubercle
Solunum yollarındaki gramnegatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, makrolid grubu bir antibiyotik; troleandomisin.
1 2
3
4 5 6 7 .. 47 48 49

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü