İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
İki kısım gösteren; iki bölümden oluşan,
1- İki doğum yapmış olan; biparöz (kadın).2- Bir defada iki yavru doğuran; bir seferinde iki yumurta meydana getiren.
Her iki paryetal kemikle ilgili; biparyetal.
tıbbi çeviri
Biparazitizm. Bk. hyperparasitism.
(L.) : İki doğum yapmış kadın; bipar; bipara.
Vücut direncinin kırılması sonucu patojen mikroorganizmanın hastalık oluşturma niteliğinin daha belirgin hal alışı; virülans artışı; biyotropizm.
Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması; deriaşınması; biyotripsis.
Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada metabolik yollarla kimyasal değişikliğe uğraması; özellikle ilaç molekülünün vücutta bu yolla kimyasal değişime uğraması; biyotransformasyon.
Canlı dokularda oluşan toksin; hayvan veya bitki dokularının salgıladığı toksik madde; biyotoksin.
Canlı organizmalartarafmdansalgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı; biyotoksikoloji.
Canlının yaşamını sürdürdüğü, sınırlan belli bölge; doğal çevre; bu nitelikle belirgin en küçük coğrafya parçası; biyotop.
Biyotomi. Bk. vivisection.
B kompleks vitamininin bir unsuru; biotin (Biotin, organizmada yağ asidi sentezinde, yağ asitleri ve karbonhidratların oksidasyonunda ve glikoneogenez’de koenzim olarak işlev görür),
Canlıların yaşamları, işlevleri ve özelliklerinikonu alan bilim dalı; biyotik.
Canlı organizmalara ait; yaşayan organizmalarla ilgili; biyotik.
Canlılardan alınıp hazırlanan materyal (kan,aşı vb.) ile yapılan tedavi; biyoterapi.
Biyotaksi. Bk. biotaxis.
2-Bir hücre ya da organizmanın diğer bir hücre ya da organizma üzerine etkisi.
Birbirini izleyen birkaç hızlı ve derin solunumu apne döneminin izlemesi ve tekrar aynı solunum şeklinin oluşmasıyla belirgin solunum; Biot solunumu (Menenjit’te görülür).
Canlı organizmada kimyasal olaylarsonucu herhangi bir bileşiğin oluşması; biyosentez.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik bölünme profazının ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomların yan yana gelerek sinapsis oluşturmaları; zigonema
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
tıbbi çeviri
Bitki hücrelerinde ve yumurta sarısında bulunan sarı bir pigment; ksantofil.
Bir pürin bazı; nükleoproteinlerin parçalanması sonucu oluşan, ürik asit öncüsü azotlu bir bileşik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu ürik asit oluşur).
Birleşmiş Miletler yapısında kurulmuş olan, bölgesel ya da genel dünya sağlık problemleri ile ilgili, merkezi Cenevre’de bulunan uluslar arası örgüt; Dünya Sağlık Örgütü; WHO; DSÖ
Birçok mikroorganizma cinsine karşı etkili antibiyotik; etki alanı geniş antibiyotik; geniş spektrumlu antibiyotik
Bir dalganın uçları arasındaki mesafe; dalganın başlayış noktası ile bitiş noktası arasındaki uzunluk; dalga boyu; dalga uzunluğu.
Bileşiği oluşturan unsurların hacim olarak miktarını belirleme; volümetrik analiz.
Bir cismin işgal ettiği -küp olarak ifade edilen-yer miktan; hacim; volüm
Bir şeyi isteyerek yapma yeteneği; irade gücü;irade; volisyon.
Bir toplulukta aynı zaman süresi içindeki doğumların ölümlere oranı; vital endeks,
Birbiri arkasına aynı tarzda küçük ve hızlı ritmik hareketler gösterme; titreşim; vibrasyon
Bir veya birkaç bursa’nm, sifıliz’e bağlı iltihabı; Verneuil hastalığı
Bir iletinin, konuşma yoluyla diğerbir kimseye aktarılması; sözlü iletişim
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- üçüncü kalp sesinin eklenmesiyle belirgin üçlü kalp ritmi; ventriküler galop.
Birbirleriyle anastomoz yapan venlerin oluşturduğu ağ; ven ağı; venöz pleksus
Birbiri ile anastomoz yapan küçük venlerin oluşturduğu ağ; venöz ağ.
Birinci bel omuru önünde sağ vena lumbalis ascendens ile sağ vena subcostalis’in birleşme yerinden başlayıp, alt göğüs omurlarının sağ tarafı boyunca 4. göğüs omuruna kadar yükseldikten sonra kavis yaparak sağ akciğer k
Bitkilerde görülen, yeni sürmüş küçük dal ya da yaprağın bitkiden ayrılıp toprağa ekilmesi sonucu yeni bir bitki şeklinde gelişme göstermesi ile belirgin aseksüel üreme; vejetatif üreme,
1 2 3 4 .. 38 39 40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü