İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından ağızdan alınan -ovulasyonu ortadan kaldıncı-ilaç; oral kontraseptif (Oral kontraseptif’ler, proges-teron’dan veya progesteron-östrojen kombinasyonundan oluşmuştur),
Gebelikten korunma yollarını öğreten, bu amaçla bazı ilaçlar veren veya araçlar uygulayan klinik; doğum kontrolü kliniği
Doğum kontrolü. Bkfamilyplanning
tıbbi çeviri
Doğum esnasında fetüs’ün geçtiği, çevresini pelvis kemikleri ve yumuşak dokuların oluşturduğu kanal; doğum yolu; doğum kanalı
Canlı ya da ölü bebeğin anne vücudundan çıkışı; doğum
Burnun çift oluşu; birini,
Birefrenjan. Bk. birefractive.
Çift kırma; çiftkınlma; birefrenjans.
Çift kıran; ışığı çift kinci; birefraktif.
Bacak kaslarındaki ilerleyici atrofi sonucu bacağın normal dolgunluğunu kaybederek incelmesi hali; kuş bacak.
Bir akson ve bir dendrit’e sahip sinir hücresi; bipolar nöron
Bk. cyclothymia
İki kutuplu; iki uçlu; bipolar.
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben beyin damarlarının önarka ve yan yönlerden röntgen filminin alınması; iki düzlemli beyin anjiyografisi
İki farklı düzlem gösteren; iki düzlemli.
Parkinson hastalığı ve bazı trankilizanlara bağlı ekstrapiramidal belirtilerin tedavisinde kullanılan bir kolinerjik bloker; biperiden [Biperiden\'in hidroklorür tuzu (biperiden hidroklorür) ağızdan tablet şeklinde, laktat tuz
Alındığı bölgede iki tutunma yeri gösteren flep; iki pediküllü flep
1- Her iki ayakla ilgili; bipedal. 2- İki ayaklı.3- İki ayak yardımıyla yapılan.
1- İki ayağı bulunan; iki ayaklı. 2- İki ayaklıherhangi bir hayvan,
İki parçaya ayrılmış şekil gösteren plasenta; iki loblu plasenta,
1 2
3
4 5 6 7 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik bölünme profazının ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomların yan yana gelerek sinapsis oluşturmaları; zigonema
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
tıbbi çeviri
Bitki hücrelerinde ve yumurta sarısında bulunan sarı bir pigment; ksantofil.
Bir pürin bazı; nükleoproteinlerin parçalanması sonucu oluşan, ürik asit öncüsü azotlu bir bileşik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu ürik asit oluşur).
Birleşmiş Miletler yapısında kurulmuş olan, bölgesel ya da genel dünya sağlık problemleri ile ilgili, merkezi Cenevre’de bulunan uluslar arası örgüt; Dünya Sağlık Örgütü; WHO; DSÖ
Birçok mikroorganizma cinsine karşı etkili antibiyotik; etki alanı geniş antibiyotik; geniş spektrumlu antibiyotik
Bir dalganın uçları arasındaki mesafe; dalganın başlayış noktası ile bitiş noktası arasındaki uzunluk; dalga boyu; dalga uzunluğu.
Bileşiği oluşturan unsurların hacim olarak miktarını belirleme; volümetrik analiz.
Bir cismin işgal ettiği -küp olarak ifade edilen-yer miktan; hacim; volüm
Bir şeyi isteyerek yapma yeteneği; irade gücü;irade; volisyon.
Bir toplulukta aynı zaman süresi içindeki doğumların ölümlere oranı; vital endeks,
Birbiri arkasına aynı tarzda küçük ve hızlı ritmik hareketler gösterme; titreşim; vibrasyon
Bir veya birkaç bursa’nm, sifıliz’e bağlı iltihabı; Verneuil hastalığı
Bir iletinin, konuşma yoluyla diğerbir kimseye aktarılması; sözlü iletişim
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- üçüncü kalp sesinin eklenmesiyle belirgin üçlü kalp ritmi; ventriküler galop.
Birbirleriyle anastomoz yapan venlerin oluşturduğu ağ; ven ağı; venöz pleksus
Birbiri ile anastomoz yapan küçük venlerin oluşturduğu ağ; venöz ağ.
Birinci bel omuru önünde sağ vena lumbalis ascendens ile sağ vena subcostalis’in birleşme yerinden başlayıp, alt göğüs omurlarının sağ tarafı boyunca 4. göğüs omuruna kadar yükseldikten sonra kavis yaparak sağ akciğer k
Bitkilerde görülen, yeni sürmüş küçük dal ya da yaprağın bitkiden ayrılıp toprağa ekilmesi sonucu yeni bir bitki şeklinde gelişme göstermesi ile belirgin aseksüel üreme; vejetatif üreme,
1 2 3 4 .. 38 39 40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü