İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Bizmut tuzlarının devamlı kullanımı sonucu oluşan zehirlenme; kronik bizmut zehirlenmesi; bizmutoz.
Bi ile simgelenen, bazı tuzları tedavi amacıylakullanılan ağır metal; bizmut,
Bishidroksikumarin. Bk. dicumarol.
tıbbi çeviri
Hem perküsyon dalgası hem tidal dalganın palpe edilişi ile belirgin nabız şekli; bisferiyöz nabız (Özellikle aort stenozu ve aort yetmezliğinin beraber olduğu vakalarda görülür)
Kişi vücudunda hem testis hem ovaryum bulunması hali: iki değişik cinsiyet gösterme; iki eşeylilik; biseksüalite.
>Bk. sexual reproduction
Vücudunda her iki cinsiyete ait cinsiyet bezi bulunan; hem testis hem ovaryum’a sahip olan; iki eşeyli; biseksüel.
İkiye ayırma; iki parçaya bölme; biseksiyon.
Her iki koltukaltı ile ilgili; biaksiller.
Kabızlık tedavisinde, bağırsakta açılan tablet ya da rektal supozituvar şeklinde kullanılan -bağırsak hareketlerini hızlandıncı- laksatif ilaç; bisakodil.
İki anlamına önek.
(L.): Günde iki defa.
Bebekte yüz veya vücut derisi üzerinde doğuştan renk farkı gösteren bölge; doğum lekesi (Yüzeysel kan damarlarının genişlemesinden oluşur).
Bebeğin, doğumu hemen takiben belirlenen ağırlığı; doğum ağırlığı (Normalde 2.500-3.500 g).
Doğum sırasında bebekte oluşan herhangi bir zedelenme; doğum travması
Belli bir nüfus içinde, bir yıldaki canlı doğumların binde olarak ifade edilen sayısı; doğum oranı; doğum hızı
Doğum travmasına bağlı olarak gelişen felç; doğum felci
Doğum travmasına bağlı olarak gelişen felç; doğum felci
Yeni doğan bebekte doğum travmasına bağlı zedelenme
Doğuştan mevcut defekt. Bk. congenital defect
1
2
3 4 5 6 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik bölünme profazının ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomların yan yana gelerek sinapsis oluşturmaları; zigonema
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
tıbbi çeviri
Bitki hücrelerinde ve yumurta sarısında bulunan sarı bir pigment; ksantofil.
Bir pürin bazı; nükleoproteinlerin parçalanması sonucu oluşan, ürik asit öncüsü azotlu bir bileşik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu ürik asit oluşur).
Birleşmiş Miletler yapısında kurulmuş olan, bölgesel ya da genel dünya sağlık problemleri ile ilgili, merkezi Cenevre’de bulunan uluslar arası örgüt; Dünya Sağlık Örgütü; WHO; DSÖ
Birçok mikroorganizma cinsine karşı etkili antibiyotik; etki alanı geniş antibiyotik; geniş spektrumlu antibiyotik
Bir dalganın uçları arasındaki mesafe; dalganın başlayış noktası ile bitiş noktası arasındaki uzunluk; dalga boyu; dalga uzunluğu.
Bileşiği oluşturan unsurların hacim olarak miktarını belirleme; volümetrik analiz.
Bir cismin işgal ettiği -küp olarak ifade edilen-yer miktan; hacim; volüm
Bir şeyi isteyerek yapma yeteneği; irade gücü;irade; volisyon.
Bir toplulukta aynı zaman süresi içindeki doğumların ölümlere oranı; vital endeks,
Birbiri arkasına aynı tarzda küçük ve hızlı ritmik hareketler gösterme; titreşim; vibrasyon
Bir veya birkaç bursa’nm, sifıliz’e bağlı iltihabı; Verneuil hastalığı
Bir iletinin, konuşma yoluyla diğerbir kimseye aktarılması; sözlü iletişim
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- üçüncü kalp sesinin eklenmesiyle belirgin üçlü kalp ritmi; ventriküler galop.
Birbirleriyle anastomoz yapan venlerin oluşturduğu ağ; ven ağı; venöz pleksus
Birbiri ile anastomoz yapan küçük venlerin oluşturduğu ağ; venöz ağ.
Birinci bel omuru önünde sağ vena lumbalis ascendens ile sağ vena subcostalis’in birleşme yerinden başlayıp, alt göğüs omurlarının sağ tarafı boyunca 4. göğüs omuruna kadar yükseldikten sonra kavis yaparak sağ akciğer k
Bitkilerde görülen, yeni sürmüş küçük dal ya da yaprağın bitkiden ayrılıp toprağa ekilmesi sonucu yeni bir bitki şeklinde gelişme göstermesi ile belirgin aseksüel üreme; vejetatif üreme,
1 2 3 4 .. 38 39 40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü