İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 241 - 260 arasındaki sonuçlar:
Mesanedeki taşı uretra aracılığıyla çıkartmadakullanılan alet.
Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan, bağırsaklardan glükoz emilişini azaltıcı etkiye sahip bir ilaç grubu; biguanid’ler.
Çift olarak oluşma hali; özellikle bigeminalnabızla belirgin anormal nabız şekli; bigemini.
tıbbi çeviri
Bk. bigeminal.
Birbiri arkasına iki muntazam atımı kısa bir aralığın izlemesiyle belirgin nabız şekli; bigeminal nabız
Uterus’ta iki fetüs’ün gelişimi ile belirgin gebelik; ikiz gebelik
Çiftleşmiş; çift.
Bk. great toe
1- İki dala ayrılma; ikili çatallanma, bifiır-kasyon. 2- Ana dal (damar veya sinir)’in iki kola ayrıldığı nokta; çatallanma noktası,
Bk. bifurcate.
İki dala ayrılmış; iki dallı,
Sağ ve sol mercekleri, iki farklı mercek bölgesi içeren gözlük; bifokal gözlük (Yakın görme ve uzak görme için)
İki farklı odaktan oluşan mercek sistemiyle ilgili;çift odaklı; bifokal.
Yarık oluş hali; yarıklık,
Küçük dilin, orta çizgi üzerinde yarıklık gösterişi; iki parçalı küçük dil; yarık küçük dil
İkiye ayrılmış rahim. Bk. uterus septus
İkiye ayrılmış dil; yarık dil. Bk. cleft tongue
Yarık omurga. Bk. spina bifida.
(L.): Yarık; ayrık, ikiye ayrılmış; bifıd.
El başparmağında son falanks’m ikiye aynlması ile belirgin şekil bozukluğu; ikiye ayrılmış el baş parmağı; yarık baş parmak,
1 2 3 .. 9 10 11 12
13
14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik bölünme profazının ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomların yan yana gelerek sinapsis oluşturmaları; zigonema
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
tıbbi çeviri
Bitki hücrelerinde ve yumurta sarısında bulunan sarı bir pigment; ksantofil.
Bir pürin bazı; nükleoproteinlerin parçalanması sonucu oluşan, ürik asit öncüsü azotlu bir bileşik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu ürik asit oluşur).
Birleşmiş Miletler yapısında kurulmuş olan, bölgesel ya da genel dünya sağlık problemleri ile ilgili, merkezi Cenevre’de bulunan uluslar arası örgüt; Dünya Sağlık Örgütü; WHO; DSÖ
Birçok mikroorganizma cinsine karşı etkili antibiyotik; etki alanı geniş antibiyotik; geniş spektrumlu antibiyotik
Bir dalganın uçları arasındaki mesafe; dalganın başlayış noktası ile bitiş noktası arasındaki uzunluk; dalga boyu; dalga uzunluğu.
Bileşiği oluşturan unsurların hacim olarak miktarını belirleme; volümetrik analiz.
Bir cismin işgal ettiği -küp olarak ifade edilen-yer miktan; hacim; volüm
Bir şeyi isteyerek yapma yeteneği; irade gücü;irade; volisyon.
Bir toplulukta aynı zaman süresi içindeki doğumların ölümlere oranı; vital endeks,
Birbiri arkasına aynı tarzda küçük ve hızlı ritmik hareketler gösterme; titreşim; vibrasyon
Bir veya birkaç bursa’nm, sifıliz’e bağlı iltihabı; Verneuil hastalığı
Bir iletinin, konuşma yoluyla diğerbir kimseye aktarılması; sözlü iletişim
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- üçüncü kalp sesinin eklenmesiyle belirgin üçlü kalp ritmi; ventriküler galop.
Birbirleriyle anastomoz yapan venlerin oluşturduğu ağ; ven ağı; venöz pleksus
Birbiri ile anastomoz yapan küçük venlerin oluşturduğu ağ; venöz ağ.
Birinci bel omuru önünde sağ vena lumbalis ascendens ile sağ vena subcostalis’in birleşme yerinden başlayıp, alt göğüs omurlarının sağ tarafı boyunca 4. göğüs omuruna kadar yükseldikten sonra kavis yaparak sağ akciğer k
Bitkilerde görülen, yeni sürmüş küçük dal ya da yaprağın bitkiden ayrılıp toprağa ekilmesi sonucu yeni bir bitki şeklinde gelişme göstermesi ile belirgin aseksüel üreme; vejetatif üreme,
1 2 3 4 .. 38 39 40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü