İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal dışı; acayip; tuhaf (hareket vb.),
Bk. biventer.
Bk. musculus spinalis capitis.
tıbbi çeviri
İki karınlı; iki dolgun (etli) parçadan oluşan;biventer (Bazı kaslar hakkında),
İki ayrı parçadan oluşan spekulum; iki parçalı spekulum.
İki değerli; çift değerli; bivalan (Elementinbirleşme değeri hakkında),
Elementin iki değerli olma niteliği; bivalans.
Protein, polipeptid ya da biüret içeren sıvıya bazik bakır sülfat çözeltisi ilave edildiğinde pembemsi mor renk oluşması; biüret reaksiyonu; biüret testi (Vücut sıvılarında protein varlığını belirleme amacıyla uygulanır)
Biüret reaksiyonu. Bk. biuret test
Bir cins üre türevi; biüret.
Acı tatta bitkisel ilaçlar grubu.
İştah açıcı olarak kullanılan acı tatta sıvı ilaç; iştahı uyarıcı ilaç
1- Acı; keskin; sert. 2- Acı tatta ilaç.
Üst kenarları koparılmış tırnaklar; yenmiş tırnaklar (Ruhsal gerilim ve sinirlilik gösteren kişilerde görülür),
A vitamini eksikliğinde, konjunktiva üzerinde görülen üçgen biçimi gri lekeler; Bitot lekeleri
Diş filmi almak için ağza yerleştirilen küçük film.
1- Her iki temporal kemikle ilgili; bitem-poral. 2- Her iki şakak bölgesiyle ilgili.
1- Isırmak; dişlemek; sokmak. 2- Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer; ısırma sonucu deride oluşan küçük yara; ısırık
Kesme veya kesi yapma amacıyla kullanılancerrahi bıçak; bisturi. Bk. scalpel.
(F.): Bisturi. Bk. bistoury.
1 2 3 4 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bir uyartının, belirli etki oluşturan en küçük şiddeti; eşik değer,
Bir bölümü, diyafragma’daki fıtıktan göğüs boşluğuna taşma gösteren mide; torasik mide
Bir şeyin sebebini ya da oluşunu, kesin kanıtlar olmamasına rağmen akılsal yolla açıklamaya çalışan yorum veya görüş; nazariye; kuram; teori
tıbbi çeviri
Bir dokunun kendine özgü yapısını kaybederek diğer bir doku haline dönüşmesi; tavmatropi.
Bir hastalığın herhangi bir şekilde denizden yararlanılarak tedavi edilmesi; talasoterapi (Deniz havasından yararlanma, deniz banyosu vb.),
Birçok omurgasız hayvanın başındaki, tutma ya da dokunma görevi yapan ince uzantı; dokunaç; tentakül.
Birleşik kiriş. Bk. fak inguinalis.
Bir kimsenin, normal duyuların ötesinde bir hisle diğer bir kimsenin düşüncelerini bilebilme yeteneği; bir zihindeki düşüncenin fiziksel araçlar dışında başka bir zihine iletilmesi; uzak duyum; telepati (Bir kimsenin, kapalı
Bir teknesyum izomeri; teknesyum-99m (Radyoniiklid görüntülemede doku tarama maddesi olarak kullanılan teknesyum-99m’in yanlanma süresi 6 saattir),
Bir safra asidi; kolik asidin tavrin (taurine) ile birleşik şekli; tavrokolik asit.
Birbiri ardına ritmik kasılma ve gevşeme gösteren; sistaltik.
Bir uyartının -normal duyum yanında- değişik nitelikte ikinci bir duyum yaratması; duyum ikiliği; sinestezi.
Bir şeyin, diğer bir şeyle aynı amaca yönelik hareket, faaliyet ya da etki göstermesi, özellikle diğer bir şeyle beraber çalıştığı ya da uygulandığı zaman, her birinin tek başına oluşturduğu hareket, faaliyet ya da etkiden da
Bir veya birkaç bağın iltihaplanması; bağiltihabı; sindesmit.
Birkaç damarın birbiriyle bağlantı meydana getirmesi; çeşitli damarlar arasında anastomoz oluşması; sinanastomoz.
Bilincin baskısı altında tutulan bir düşünce, duygu ya da dürtünün -bilinç dışı mekanizma ile-gizlenerek esas niteliğinden değişik diğer bir düşünce, duygu ya da dürtü halinde belirtilmesi; simgeleştirme; sembolizasyon.
Birden fazla Graaf follikülünde -aynı anda- ovulasyon meydana gelmesi; aynı anda birden fazla ovum oluşması; süperovulasyon.
Bir şeyin üzerine eklenme; mevcutduruma ilave olma; üstüne gelme; süperimpozisyon.
Birinci ve ikinci kalp seslerine, birbiri üzerine binmiş üçüncü ve dördüncü kalp seslerinin eklenmesiyle belirgin üçlü kalp ritmi; sumasyon galopu
bir sülfür (kükürt) radyoizotopu (Bazı metabolik süreçlerin incelenmesinde radyoaktif izleyici olarak kullanılır.)
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 38 39 40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü