İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal dışı; acayip; tuhaf (hareket vb.),
Bk. biventer.
Bk. musculus spinalis capitis.
tıbbi çeviri
İki karınlı; iki dolgun (etli) parçadan oluşan;biventer (Bazı kaslar hakkında),
İki ayrı parçadan oluşan spekulum; iki parçalı spekulum.
İki değerli; çift değerli; bivalan (Elementinbirleşme değeri hakkında),
Elementin iki değerli olma niteliği; bivalans.
Protein, polipeptid ya da biüret içeren sıvıya bazik bakır sülfat çözeltisi ilave edildiğinde pembemsi mor renk oluşması; biüret reaksiyonu; biüret testi (Vücut sıvılarında protein varlığını belirleme amacıyla uygulanır)
Biüret reaksiyonu. Bk. biuret test
Bir cins üre türevi; biüret.
Acı tatta bitkisel ilaçlar grubu.
İştah açıcı olarak kullanılan acı tatta sıvı ilaç; iştahı uyarıcı ilaç
1- Acı; keskin; sert. 2- Acı tatta ilaç.
Üst kenarları koparılmış tırnaklar; yenmiş tırnaklar (Ruhsal gerilim ve sinirlilik gösteren kişilerde görülür),
A vitamini eksikliğinde, konjunktiva üzerinde görülen üçgen biçimi gri lekeler; Bitot lekeleri
Diş filmi almak için ağza yerleştirilen küçük film.
1- Her iki temporal kemikle ilgili; bitem-poral. 2- Her iki şakak bölgesiyle ilgili.
1- Isırmak; dişlemek; sokmak. 2- Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer; ısırma sonucu deride oluşan küçük yara; ısırık
Kesme veya kesi yapma amacıyla kullanılancerrahi bıçak; bisturi. Bk. scalpel.
(F.): Bisturi. Bk. bistoury.
1 2 3 4 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 761 - 780 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bir sıvıyı, yapısına hidroksil iyonlan sokarakalkalenleştirme; kalevileştirme; alkalizasyon.
Bir çözeltiyi alkalenleştirici madde; kalevileştirici ilaç; alkalizer
Bir sıvıyı, yapısına hidroksil iyonlan sokarakalkalenleştirme; kalevileştirme; alkalizasyon.
tıbbi çeviri
Bir maddenin alkalen reaksiyon göstermehali veya derecesi; kalevilik; alkalinite.
Bir kısım serum proteinlerinin oluşturduğu, antikor aracılığıyla gerçekleşen immün hemoliz ve bakteriyoliz için gerekli olan, ayrıca bazı biyolojik reaksiyonlar (fagositoz, opsonizasyon, vb.)’da da önemli rol oynayan bi
Bir çözeltideki alkol miktannı ölçenaraç; alkolölçer; alkolometre.
Bir virüs’ün sebep olduğu, çiçek hastalığına benzer deri lezyonları gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği akut enfeksiyon; variola minör; alastrim; yalancı çiçek.
Bilinç dışı vahşet gösterme; canavarlaşma; agriotimi.
Biraraya gelebilen; kümeleşme niteliği taşıyan.
Biraraya toplanmış; küme oluşturmuş.
Bir deniz yosunu türü.
Bir kası tutunduğu noktadan ayırarak daha ileriye tespit etme; özellikle şaşılığı düzeltmek amacıyla göz kasını, tutunduğu yerden ayırarak daha ileri bir noktaya tespit etme.
Bir madde moleküllerinin, diğer bir madde yüzeyine tutunması; gaz ya da sıvı madde moleküllerinin katı madde yüzeyine yapışması; adsorpsiyon.
Birarada gelişmiş; doğuştan bitişik,
Bitişik; komşu; çok yakın,
Birbirine karşıt hareketlen hızla yapamama hali; adiyadokokinezi (Kolun birbır. ardına fleksiyon ve ekstensiyonu ya da elin birbin ardına pronasyon ve supinasyonunu gerçekleştirememe gibi),
Birbirine karşıt hareketlen hızla yapamama hali; adiyadokokinezi (Kolun birbır. ardına fleksiyon ve ekstensiyonu ya da elin birbin ardına pronasyon ve supinasyonunu gerçekleştirememe gibi),
Bir dokunun normal yapısını kaybederek bez dokusuna benzer patolojik değişiklikler göstermesi; adenizasyon.
Bir pürin bazı; nüklein ve nükleik asitlerin parçalanması sonucu oluşan maddelerden biri; 6-ami-nopürin; adenin.
Bir bezin -normalde bulunmaması gere-ken- başka bir yerde bulunması; bez ektopisi; adenektopi.
1 2 3 .. 35 36 37 38
39
40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü