İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal dışı; acayip; tuhaf (hareket vb.),
Bk. biventer.
Bk. musculus spinalis capitis.
tıbbi çeviri
İki karınlı; iki dolgun (etli) parçadan oluşan;biventer (Bazı kaslar hakkında),
İki ayrı parçadan oluşan spekulum; iki parçalı spekulum.
İki değerli; çift değerli; bivalan (Elementinbirleşme değeri hakkında),
Elementin iki değerli olma niteliği; bivalans.
Protein, polipeptid ya da biüret içeren sıvıya bazik bakır sülfat çözeltisi ilave edildiğinde pembemsi mor renk oluşması; biüret reaksiyonu; biüret testi (Vücut sıvılarında protein varlığını belirleme amacıyla uygulanır)
Biüret reaksiyonu. Bk. biuret test
Bir cins üre türevi; biüret.
Acı tatta bitkisel ilaçlar grubu.
İştah açıcı olarak kullanılan acı tatta sıvı ilaç; iştahı uyarıcı ilaç
1- Acı; keskin; sert. 2- Acı tatta ilaç.
Üst kenarları koparılmış tırnaklar; yenmiş tırnaklar (Ruhsal gerilim ve sinirlilik gösteren kişilerde görülür),
A vitamini eksikliğinde, konjunktiva üzerinde görülen üçgen biçimi gri lekeler; Bitot lekeleri
Diş filmi almak için ağza yerleştirilen küçük film.
1- Her iki temporal kemikle ilgili; bitem-poral. 2- Her iki şakak bölgesiyle ilgili.
1- Isırmak; dişlemek; sokmak. 2- Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer; ısırma sonucu deride oluşan küçük yara; ısırık
Kesme veya kesi yapma amacıyla kullanılancerrahi bıçak; bisturi. Bk. scalpel.
(F.): Bisturi. Bk. bistoury.
1 2 3 4 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 741 - 760 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bir çenesi diğerine oranla daha geniş olan; anizognatus.
Birbirine eşit olmayan; birbirinden farklı anlamına önek.
Bir bileşiğiıî su kaybetmesinde aracılık edenenzim; anhidraz.
tıbbi çeviri
Bir organ veya oluşumun sinir ve kandamarlarım kesme; anjiyonörotomi.
Bir bölge veya organ damarları (arter veya ven) içine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben alınan röntgen filmi; damar radyogramı; anjiyogram.
Bir çeşit karbonhidrat; nişastanın yapısını oluşturan iki unsurdan -diğeri amilopektin- biri; amiloz.
Bir çeşit karbonhidrat; nişastanın yapısını oluşturan iki unsurdan -diğeri amiloz- biri; amilopektin.
Bir maddenin hem asit hem baz (alkalen)özellik gösterebilme niteliği; amfoterisite.
Bir maddenin hem asit hem baz (alkalen)özellik gösterebilme niteliği; amfoterisite.
Bir bileşiğin, etkilendiği maddeye bağlı olarak asit veya alkalen reaksiyon gösterişi ile belirgin durum; amfoterik reaksiyon
Birkaç eklemin aynı anda iltihaplanması; amartrit.
Bir dakikada her iki akciğer alveollerine giren hava miktarı; alveoler vantilasyon (Litre/dakika olarak ifade edilen alveoler vantilasyon, normalde soluk alışla giren havanın %80′ini içerir)
Birkaç akciğer alveolünün oluşturduğu, alveol borucuğu (ductus alveolaris)’na açılan kesecik; alveol kesesi; alveoler kesecik
Birbirine karşıt iki olayın sıra ile birbirini izlemesi; sıra ile birbirini izleme; alternasyon
Bir elementin kimyasal yapı veya özellik bakımından birbirinden farklı birkaç şekil göstermesi; allotropizm.
Bir elementin kimyasal yapı veya özellik bakımından birbirinden farklı birkaç şekil göstermesi; allotropizm.
Bir organ veya oluşumun normal yeri dışında bulunuşu ya da normal duruşundan uzaklaşması; distopi.
Bir hastalığı, o hastalıktan farklı belirtiler meydana getiren ilaçlarla tedavi yolu; bu tarz tedavi uygulayan eski tıp öğretisi; allopati.
Bir değerli hidrokarbon kökü; alkil,
Bir çözeltiyi alkalenleştirici madde; kalevileştirici ilaç; alkalizer
1 2 3 .. 34 35 36 37
38
39 40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü