İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal dışı; acayip; tuhaf (hareket vb.),
Bk. biventer.
Bk. musculus spinalis capitis.
tıbbi çeviri
İki karınlı; iki dolgun (etli) parçadan oluşan;biventer (Bazı kaslar hakkında),
İki ayrı parçadan oluşan spekulum; iki parçalı spekulum.
İki değerli; çift değerli; bivalan (Elementinbirleşme değeri hakkında),
Elementin iki değerli olma niteliği; bivalans.
Protein, polipeptid ya da biüret içeren sıvıya bazik bakır sülfat çözeltisi ilave edildiğinde pembemsi mor renk oluşması; biüret reaksiyonu; biüret testi (Vücut sıvılarında protein varlığını belirleme amacıyla uygulanır)
Biüret reaksiyonu. Bk. biuret test
Bir cins üre türevi; biüret.
Acı tatta bitkisel ilaçlar grubu.
İştah açıcı olarak kullanılan acı tatta sıvı ilaç; iştahı uyarıcı ilaç
1- Acı; keskin; sert. 2- Acı tatta ilaç.
Üst kenarları koparılmış tırnaklar; yenmiş tırnaklar (Ruhsal gerilim ve sinirlilik gösteren kişilerde görülür),
A vitamini eksikliğinde, konjunktiva üzerinde görülen üçgen biçimi gri lekeler; Bitot lekeleri
Diş filmi almak için ağza yerleştirilen küçük film.
1- Her iki temporal kemikle ilgili; bitem-poral. 2- Her iki şakak bölgesiyle ilgili.
1- Isırmak; dişlemek; sokmak. 2- Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer; ısırma sonucu deride oluşan küçük yara; ısırık
Kesme veya kesi yapma amacıyla kullanılancerrahi bıçak; bisturi. Bk. scalpel.
(F.): Bisturi. Bk. bistoury.
1 2 3 4 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birbiri ile kaynaşma göstermeyen omurlar; gerçek omurlar (boyun, göğüs ve bel omurlan).
Bir taraf kol ve bacakla beraber diğer tarafta sadece bir kol ya da bacağı içine alan felç; üçlü felç; tripleji.
Birbiri arkasma üç muntazam atımı kısa bir aralığın izlemesiyle belirgin nabız şekli; trigeminal nabız
tıbbi çeviri
Bir yerden diğer yere geçme; taşınma; nakledilme; iletim; transport
Bir kimseden alınan doku parçası veya organın diğer bir kimseye ya da aynı kimsenin bir yerinden alınan doku parçasının harabiyet gösteren diğer bir yerine nakledilmesi; doku veya organ aktanım; transplantasyon
Bir şekilden diğer şekle geçebilen hücre; değişici hücre,
Bir halden diğer hale geçme; değişme; değişim; tranzisyon.
Bir taraf iskiyum kemiğinden diğer tarafiskiyum kemiğine uzanan; transiskiyak.
Bir yerden diğer bir yere geçme; aktarma; nakletme; transfer
Bir eneıji şeklini diğer bir enerji şekline çeviren araç; transdnser
Bilincin azalması ve vücudun gevşemesiyle belirgin uykulu hal; kendinden geçme; trans (Hipnoz esnasında veya histeri’de görülür).
Bir dakikada böbrek arterlerinden geçen kan miktan.
Bir hastalığın tedavisi için gerekli ilaç veya ışın miktan; tüm doz; total doz
Bir diş çukurundan çıkanlan dişin, diğer bir diş çukuruna yerleştirilmesi; özellikle incinmiş birinci ya da ikinci büyük azı dişinin, üçüncü büyük azı (akıl dişi) ile değiştirilmesi ; diş nakli.
Birbiri ardına devamlı kasılma; tonik kontraksiyon. Bk. tetanic contraction
Bir toluen türevi; toluidin.
Bir sıvının rengini, tintometre üzerindekirenk tonlanyla karşılaştırarak belirleme; tintometri.
Bir sıvının rengini belirlemede kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan gösterge; tintometre.
Bir ya da birkaç üst kıkırdak kaburgada nonsüpüratif iltihaplanma, şişme ve ağrı ile belirgin sendrom; Tietze sendromu
Bir pirimidin bazı; urasil’in metil türevi; timin(Deoksiribonükleik asidin yapısında bulunur),
1 2
3
4 5 6 7 .. 38 39 40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü