İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal dışı; acayip; tuhaf (hareket vb.),
Bk. biventer.
Bk. musculus spinalis capitis.
tıbbi çeviri
İki karınlı; iki dolgun (etli) parçadan oluşan;biventer (Bazı kaslar hakkında),
İki ayrı parçadan oluşan spekulum; iki parçalı spekulum.
İki değerli; çift değerli; bivalan (Elementinbirleşme değeri hakkında),
Elementin iki değerli olma niteliği; bivalans.
Protein, polipeptid ya da biüret içeren sıvıya bazik bakır sülfat çözeltisi ilave edildiğinde pembemsi mor renk oluşması; biüret reaksiyonu; biüret testi (Vücut sıvılarında protein varlığını belirleme amacıyla uygulanır)
Biüret reaksiyonu. Bk. biuret test
Bir cins üre türevi; biüret.
Acı tatta bitkisel ilaçlar grubu.
İştah açıcı olarak kullanılan acı tatta sıvı ilaç; iştahı uyarıcı ilaç
1- Acı; keskin; sert. 2- Acı tatta ilaç.
Üst kenarları koparılmış tırnaklar; yenmiş tırnaklar (Ruhsal gerilim ve sinirlilik gösteren kişilerde görülür),
A vitamini eksikliğinde, konjunktiva üzerinde görülen üçgen biçimi gri lekeler; Bitot lekeleri
Diş filmi almak için ağza yerleştirilen küçük film.
1- Her iki temporal kemikle ilgili; bitem-poral. 2- Her iki şakak bölgesiyle ilgili.
1- Isırmak; dişlemek; sokmak. 2- Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer; ısırma sonucu deride oluşan küçük yara; ısırık
Kesme veya kesi yapma amacıyla kullanılancerrahi bıçak; bisturi. Bk. scalpel.
(F.): Bisturi. Bk. bistoury.
1 2 3 4 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bitki fizyolojisi.
Bitkisel kaynaklı sıvı yağ
Bitkisel yaşam. Bk. vegetative state.
tıbbi çeviri
Birleşme değerine sahip; bağlama gücü gösteren; valan.
Bir kısım vagina duvarının dışarıya doğru -fıtık şeklinde- kabartı göstermesi; vagina fıtığı; kolpo-sel; vaginosel.
Bir aşırıın -tam bağışıklık oluşuncaya kadar- belli aralıklarla tekrarlanmak suretiyle uygulanması; vaksinizasyon.
Bir pürin bazı; nükleoprotein ve nüklein metabolizmalarının son ürünlerinden biri; ürik asit (Vücutta oluşan ürik asidin büyük bölümü idrarla, az bir kısmı ise safra, ter ve tükürük ile dışan atılır. Ürik asit, kanda belli bi
Birden gelen idrar etme hissi; idrar zorlaması,
Bir pirimidin bazı; urasil (Ribonükleik asidin yapısında bulunur ve onun parçalanma ürünü olarak elde edilir).
Bir doğum yapmış olan; üniparöz.
Bir doğum yapmış kadın; ünipar; ünipara.
Bir gözde görülen ekzoftalmos; tek taraflı ekzoftalmos.
Bir hücreden oluşan; tek hücreli; ünisellüler.
Bir hastalığın seyri esnasında aniden beliren beklenmedik komplikasyon.
Birbiriyle ilişkisiz; birbiriyle bağlantısız.
Bir kısım bağırsağın, göbek bölgesinde -deri altından- dışarıya doğru kabartı göstermesi ile beliğin fıtık; göbek fıtığı,
Birçok proteinin yapısında bulunan, vücutta fenilalanin’den de sentez edilen, gelişim için gerekli bir amino asit; tirozin.
Bit, pire, kene ya da mitler aracılığıyla insana iletilen bazı Rickettsia türlerinin sebep olduğu, yüksek ateş, deride makülopapüler kırmızımtrak döküntü, baş ağrısı ve bitkinlikle belirgin akut bulaşıcı hastalık; tifüs,
Bir pire cinsi
Bir veya birkaç dişin, normal yerinden ya da normal duruşundan uzaklaşması; dişte bu nitelikle belirgin pozisyon anomalisi; trüzyon.
1
2
3 4 5 6 .. 38 39 40

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü