İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
y
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 36 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 36 arasındaki sonuçlar:
(L.): Petrolden elde edilen -parafin’i oluturan hidrokarbonlara oranla daha yumuak- yarkat hidrokarbonlar karm sarms madde; vazelin (Baz merhemlerin yapsnda yer alr; ayrca deriyi yumuatc olarak kullan
Sar kemik ilii. Bk. yellow bone marrow.
San lif. Bk. elastic fiber.
tibbi çeviri
Sar hummaya kar baklk oluturma amacyla uygulanan, civciv embriyo hcreleri ieren besiyerinde retilmesini takiben virlans giderilmi canl sar humma virsleri sspansiyonundan oluan a; sar humma as,
Sivrisineklerle insana iletilen bir flavivirs ‘n sebep olduu ate, sarlk, ba ars, midebarsak kanamalan ve karacierde nekroz ile belirgin akut enfeksiyz hastalk; san humma (zellikle tropikal lkelerde gr
Erikinde uzun kemiklerin orta ksmlarndaki boluu dolduran, kan hcrelerini oluturucu grevi kaybolmu, ya hcrelerinden zengin kemik ilii; sar kemik ilii,
San cisim. Bk. corpus luteum
San rengi tam alglayamama hali; san renk krl.
sar, sar renk
Snnet esnasnda, snnet derisini tutmada kullanlan klemp; Yellen klempi.
Tomurcuklanma ile oalan, maya niteliinde tek hcreli bir mantar; maya mantar (imlendirilmi arpada veya meyve sularnda -alkol oluturmak zere- mayalanmaya sebep olur).
Treponema pertenue’nin sebep olduu, yz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu lserler olumasyla belirgin, tropikal blgelerde yaygn olarak grlen bulac hastalk; frambezi; yavz.
Azn, geni ekilde alp iine hava ekilmesini takiben darya hava verilerek kapan ile belirgin refleks hareket; esneme (Genellikle can sknts, yorgunluk, uyuukluk, uykusuzluk veya baka birisinin esnemesini gr
Treponema pertenue’nin sebep olduu, yz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu lserler olumasyla belirgin, tropikal blgelerde yaygn olarak grlen bulac hastalk; frambezi; yavz.
Y kromozomu zerindeki genlerle ilgili; Y kromozomu zerindeki genlerle geen; bu genlerin sebep olduu.
Sadece erkekte bulunan cinsiyet kromozomu; Y kromozomu,
1
2
y
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1224 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Yzn her iki yannda, yanak iskeletini oluturan kemik; elmack kemii; yanak kemii; os zygomaticum
Ylan vb. hayvan organizmas tarafndan salnan toksik (zehirli) madde; hayvan toksini; zootoksin
Yavru dourarak oalma; zoogoni.
tibbi çeviri
Yaamla ilgili; zoetik
Y ile simgelenen maden; itriyum
Yolk sap. Bk. vitelline duct.
Yolk kesesi. Bk. primitive yolk sac ve secondary yolk sac.
Yersinia cinsi bakterilerin sebep olduu herhangi bir enfeksiyon; yersiniyoz.
Yersin serumu. Bk. plague serum
Y kromozomu zerindeki genlerle ilgili; Y kromozomu zerindeki genlerle geen; bu genlerin sebep olduu.
Yabanc cisim etkisiyle oluan gz iltihab; zellikle yabanc cismin konjunktivada oluturduu iltihaplanma; ksenoftalmi.
Yabanc anlamnda nek.
Yaz ile kabul etme; yazl muvafakat.
Yaralarn nce hipertonik sonra hipotonik sodyum klorr zeltisi ile ykanmas; Wright yntemi
Yaralanm; yaral.
Yaradan gelen akntnn, -enfeksiyon etkeni mikroorganizmay belirleme amacyla- besiyerine ekilmesi; yara kltr,
Yapa ayklayclarmn hastal. Bk. pulmonary anthrca
Yapraklar metil salisilat’tan zengin bir bitki; keklik zm; Gaultheria procumbens.
Yeni doan bebekte konjenital sifiliz’e bal olarak grlen, akcier dokusunda yal dejenerasyon ve akcierin beyaz renk al ile belirgin, ksa zamanda lme gtren pnmoni; beyaz pnmoni.
Yryemeyen hastay, oturur vaziyette tamaya mahsus, her iki yannda birer byk tekerlei bulunan sandalye; tekerlekli sandalye.
1 2 3 4 .. 60 61 62
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü