İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
x
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 140 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Erkek hücrelerinde fazladan bir Y cinsiyet kromozomu bulunuşu ile belirgin kromozom anomalisi; erkekte cinsiyet kromozomlarının XY yerine XYY şeklinde oluşu; XYY sendromu (Bu şekil kromozom anomalisi, bazı vakalarda normalden
Kemik yüzeyini kazımaya ya da törpülemeye yarayan cerrahi alet; cerrah törpüsü; ksister.
Dışkıda, özellikle ishal durumlarında görülen zarımsı mukus parçaları; ksisma.
tıbbi çeviri
El bileği kaslarında -devamlı hareket sonucu- gelişen spazm hali; ksirospazm.
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
Ağızdan ksiloz verilişini takiben idrara geçen miktarı belirleme amacıyla, gıdaya bağlı pentozüri tanısında uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Ksiloz’un bağırsaklardan emilişini takiben kana geçiş hızını belirleme amacıyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
Karbonhidratların yapısında bulunan, ayrıca kayın ağacı odunundan da elde edilen bir şeker; odun şekeri; ksiloz (Sindiriminin az oluşu nedeniyle şeker hastaları diyetinde kullanılır).
Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu bir sıvı; ksilen.
Pamuk üzerine sülfürik ve nitrik asitlerin müşterek etkisi ile oluşan -ve özellikle kollodyon adı verilen sıvı maddenin yapımında kullanılan- bir madde; nitratlı sellüloz; nitrosellüloz; piroksilin.
Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu bir sıvı; ksilen.
Erkek hücresindeki cinsiyet kromozomu takımı.
Dişi hücrelerinde fazladan bir X cinsiyet kromozomu bulunuşu ile belirgin kromozom anomalisi; dişide cinsiyet kromozomlarının XX yerine XXX şeklinde oluşu; XXX sendromu (Bu şekil kromozom anomalisi, kişide zihinsel gelişme ye
Dişi hücresindeki cinsiyet kromozomu takımı.
Stemum’larının alt kısımlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
Sternum alt ucunun iltihabı; ksifoidit.
Göğüs kemiği (sternum)’nin, sivrilik gösteren, kıkırdaktan oluşmuş alt ucu; hançersi çıkıntı; ksifoid çıkıntı
Göğüs kemiği (sternum)’nin, sivrilik gösteren, kıkırdaktan oluşmuş alt ucu; hançersi çıkıntı; ksifoid çıkıntı
1- Hançer şeklinde; hançere benzer; hançersi; ksifoid. 2- Sternum’un sivrilik gösteren alt ucu; ksifoid çıkıntı; ksifisternum.
Sternum’un alt ucunda hissedilen ağrı; ksifodini.
1 2 3 4 5 6 7
x
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 57 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 57 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
X ışını veya radyoaktif ışınlara maruz kalış sonucu deride oluşan yanık; radyasyon yanığı
X ışınları ile ışınlamaya bağlı olarak gelişen anemi; aşırı dozda ışınlamayı takiben kemik iliği faaliyetinin durması nedeniyle gelişen aplastik anemi; radyasyon anemisi
X ışınlarını geçirebilir; radyabl.
tıbbi çeviri
X ışınlarını geçirme yeteneği; radyabilite.
x-ray beam quality
X ışınlarının dokulardan geçiş derecesiniölçen alet; penetrometre.
X ışınlarının dokulardan geçiş derecesiniölçen alet; penetrometre.
X ışınları aracılığıyla meme filmininalınması; mammografi.
X ya da Y kromozomu; cinsiyet kromozomu;gonozom (İnsan hücrelerinde erkekte XY, kadında XX olmak üzere iki adet cinsiyet kromozomu bulunur),
X ışınlarıyla derin ışınlama,
X ışınlarını geçirmeyen madde; kontrast madde (Baryum sülfat vb.)
X veya gama ışını demetlerinin, kaynaktan hedefe doğru -etrafa dağılmaksızın- birbirlerine paralel seyretmelerini sağlayan araç; kolimatör.
X ışınları aracılığıyla göğüs filminin alınması; göğüs radyografisi
X ışınları aracılığıyla alınan baş filmi üzerinde, yüz kemiklerinin sınırlarını ve kranyometrik noktalan belirleyen çizelge; sefalometrik çizelge
X ışınlarının, içinden geçtikleri madde atomlarına çarpıp yansımaları sonucu geriye doğru yön değiştirmeleri; geriye saçılma, geriye yönelme,
X ışınlan veya radyoaktif ışınlara maruz kalış nedeniyle oluşan sinir iltihabı; aktinonevrit.
X ışınları ve radyoaktif ışınlarııl canlılar üzerindeki etkilerini konu alan biyoloji dalı; radyobiyoloji.
1 2
3
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü