İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
x
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 140 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Erkek hücrelerinde fazladan bir Y cinsiyet kromozomu bulunuşu ile belirgin kromozom anomalisi; erkekte cinsiyet kromozomlarının XY yerine XYY şeklinde oluşu; XYY sendromu (Bu şekil kromozom anomalisi, bazı vakalarda normalden
Kemik yüzeyini kazımaya ya da törpülemeye yarayan cerrahi alet; cerrah törpüsü; ksister.
Dışkıda, özellikle ishal durumlarında görülen zarımsı mukus parçaları; ksisma.
tıbbi çeviri
El bileği kaslarında -devamlı hareket sonucu- gelişen spazm hali; ksirospazm.
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
Ağızdan ksiloz verilişini takiben idrara geçen miktarı belirleme amacıyla, gıdaya bağlı pentozüri tanısında uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Ksiloz’un bağırsaklardan emilişini takiben kana geçiş hızını belirleme amacıyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
Karbonhidratların yapısında bulunan, ayrıca kayın ağacı odunundan da elde edilen bir şeker; odun şekeri; ksiloz (Sindiriminin az oluşu nedeniyle şeker hastaları diyetinde kullanılır).
Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu bir sıvı; ksilen.
Pamuk üzerine sülfürik ve nitrik asitlerin müşterek etkisi ile oluşan -ve özellikle kollodyon adı verilen sıvı maddenin yapımında kullanılan- bir madde; nitratlı sellüloz; nitrosellüloz; piroksilin.
Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu bir sıvı; ksilen.
Erkek hücresindeki cinsiyet kromozomu takımı.
Dişi hücrelerinde fazladan bir X cinsiyet kromozomu bulunuşu ile belirgin kromozom anomalisi; dişide cinsiyet kromozomlarının XX yerine XXX şeklinde oluşu; XXX sendromu (Bu şekil kromozom anomalisi, kişide zihinsel gelişme ye
Dişi hücresindeki cinsiyet kromozomu takımı.
Stemum’larının alt kısımlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
Sternum alt ucunun iltihabı; ksifoidit.
Göğüs kemiği (sternum)’nin, sivrilik gösteren, kıkırdaktan oluşmuş alt ucu; hançersi çıkıntı; ksifoid çıkıntı
Göğüs kemiği (sternum)’nin, sivrilik gösteren, kıkırdaktan oluşmuş alt ucu; hançersi çıkıntı; ksifoid çıkıntı
1- Hançer şeklinde; hançere benzer; hançersi; ksifoid. 2- Sternum’un sivrilik gösteren alt ucu; ksifoid çıkıntı; ksifisternum.
Sternum’un alt ucunda hissedilen ağrı; ksifodini.
1 2 3 4 5 6 7
x
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 57 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
X ışınları aracılığıyla böbrek filmi alınması; renografı.
X ışınları aracılığıyla elde edilen görüntü; radyogram,
X ışınları ya da gama ışınlarına duyarlı; ışın tedavisine duyarlı; radyosansibl (Malign tümörün niteliği hakkında),
tıbbi çeviri
X ışınları veya gama ışınlarına duyarsız; ışın tedavisine duyarlı olmayan; radyorezistan (Malign tümörün niteliği hakkında),
X ışınları ve radyoaktif ışınlardan aşırı korkma; ışın almaktan ürkme; radyofobi.
X ışınları ve radyoaktif ışınların dokularda oluşturduğu patolojik değişimleri konu alan bilim dalı; radyopatoloji.
X ışınları veya gama ışınlarını geçirmeyen; radyopak.
X ışınları veya gama ışınlarını geçirmeme niteliği; radyopasite.
X ışınları veya gama ışınlarına maruz kalış sonucu oluşan sinir iltihabı; radyasyon nöriti; radyonörit.
X ışınları veya gama ışınlarına maruz kalış sonucu oluşan doku harabiyeti; radyasyon nekrozu; radyonekroz.
X ışınlarınm şiddetini ölçen alet; radyometre.
X ışınları ya da radyoaktif ışınları geçiren,
X ışınları, radyoaktif maddeler ve diğer iyonizan radyasyon kaynaklan aracılığıyla hastalıkların tanı ve tedavilerini, bu amaçla uygulanan yöntemleri konu alan tıp dalı; radyoloji
X ışınları aracılığıyla alınan film; radyograf.
X ışınları ya da radyoaktif ışın yayılması: radyasyon oluşması; radyogenez.
X ışınları aracılığıyla film çekerek tanı koyma; röntgen’le teşhis; radyodiyagnoz.
X ışınları veya gama ışınlarına maruz kalış sonucu oluşan deri iltihabı; radyodermatit.
X ışınları ya da gama ışnılanyla tedavi edilebilen; ışın tedavisi ile iyileşebilen; radyokiirabl.
X ışınları ve radyoaktif ışınlarııl canlılar üzerindeki etkilerini konu alan biyoloji dalı; radyobiyoloji.
X ışınları veya radyoaktif ışınlara maruz kalışın sebep olduğu halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma, iştah kaybı ve diyare ile belirgin durum; radyasyon hastalığı
1
2
3
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü