İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
w
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 271 adet çeviri sonucu bulundu. 221 - 240 arasındaki sonuçlar:
Bk. hydrotherapy.
ine su doldurulmu lastik yatak; su yata,
Vcuda giren ve vcuttan atlan sv miktan arasndaki fizyolojik oran; vcudun su dengesi (Salkl bir kimsede, vcuda giren su miktar ile vcuttan atlan su miktan birbirine eittir),
tibbi çeviri
Molekl iki hidrojen atomunun bir oksijen atomuyla birlemesinden oluan, canllar iin gerekli, berrak, renksiz ve kokusuz bir sv; H2O; su (vcudun %50- 60′n su oluturur. Arl 70 kg olan salkl bir kimse v
Kol ve bacak kaslarnda ilerleyici seyir gsteren atrofi ve kuvvet kayb ile belirgin hastalk; DuchenneAran hastal; progresif mskler atrofi (Omurilik n boynuzundaki hcrelerin dejenerasyonuna bal)
Ar zayflama; vcuta erime; kaeksi.
Ykm rn. Bk. end product
1- Ar zayflamak; vcut dokularnn azalmas sonucu bitkin hale gelmek. 2- Artk; artk madde.
Wassermann testinde kullanlan, konjenital sifilizli fets karacierinden hazrlanm, Treponema pallidum’lar ieren ekstre; Wassermann antijeni
Frengi tansnda uygulanan bir komplement fksasyon testi; Wassermann testi
Wassermann reaksiyonu. Bk. Wassermann test
amar sodas; sodyum karbonat. Bk. sodium carbonate
Gz banyosu iin kullanlan antiseptik sv.
1- Siiller gsteren; st siil dolu; siilli. 2- Siile benzeyen; siil gibi; siilsi.
Warthin tmr. Bk. adenolymphoma
acuminate wart, common wart, peruvian wart, planewart, plantar wart, viral wart
1- Tehlikeyi nceden haber verme; uyarma. 2- Tehlikeyi nceden haber verici; uyarc; ikaz edici.
evresel s deiikliklerinden etkilenmeksizin vcut ssn koruyan; scakkanl.
Akcier embolisi, derin ven trombozu ve miyokard enfarkts tedavisinde azdan (tablet eklinde) ya da intravenz kullanlan antiakoglan ila; varfarin sodyum [Phtlama faktrlerinden faktr II (2) (protrombin), VII (7),
Bulac hastalk gsteren hastalarn yatrld kou; tecrit kouu,
1 2 3 .. 8 9 10 11
12
13 14
w
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 38 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Wuchereria cinsi filaryal nematodlarn oluturduu, lenf damarlarnda iltihap ve tkanma ile belirgin enfeksiyon; vukereriyaz.
wuchereria banerofti
Wrisberg ganglionlar. Bk. cardiac ganglions.
tibbi çeviri
Wolff kanal. Bk. mesonephric duct.
Wolff cismi. Bk. mesonephros
Wirsung kanal. Bk. pancreatic duc
Wirsung kanal. Bk. pancreatic duct.
Wilson hastal. Bk. hepatolenticular degeneration.
Wilson-Mikity sendromu. Bk. bubbly-lung syndrome
Willet klempi. Bk. Willets forceps
White hastal. Bk. keratosis follicularis
Wharton kanal. Bk. submandibular duct
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Wernicke hastal. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior
Wermer sendromu. Bk.familial polyendocrine adenomatosis
Werlhof hastal. Bk. idiopathic thrombocytopenic purpura.
WerdnigHoffmann hastal. Bk. infantile spinal muscular atrophy
Weir Mitchell hastal. Bk. erythromelalgia
Weil hastal. Bk. leptospirosis icterohemorrhagica.
Weil-Felix reaksiyonu. Bk. Weil-Felix test
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü